Greenpeace testuje vodu v českých řekách na přítomnost nebezpečných látek nonylfenol a bisfenol A

Novinka - 24 června, 2010
24. června 2010 – Dnešní odběry vzorků z řeky Bíliny a u výpustí čistíren odpadních vod (ČOV) v Ústí nad Labem a v Praze završí 14denní sérii odběrů vzorků, jak z vybraných říčních profilů, tak u čističek, v Čechách a na Moravě. Cílem testování je získat informace o výskytu nonylfenolu a bisfenolu A. Přestože se jedná o tzv. endokrinní disruptory, velmi nebezpečné látky poškozující hormonální systém, nejsou v ČR monitorovány a neexistují ani žádné emisní limity pro jejich vypouštění. Podle evropské Rámcové směrnice o vodách je navíc v případě nonylfenolu ČR povinna tuto látku kompletně odstranit z vodního prostředí během následujících deseti let, avšak navzdory této skutečnosti nepřijímá v tomto ohledu žádná opatření.

Greenpeace odebírá vzorky vody u výpusti čističky odpadních vod v Ústí nad Labem - Neštěmicích.

Nonylfenol  je vysoce toxická látka, která narušuje funkci hormonů. Přestože je její použití až na výjimky zakázáno, stále je dle dostupných dat vypouštěna do českých řek. Nejčastějším zdrojem emisí nonylfenolu jsou právě ČOV, které mají zákonnou povinnost úniky nonylfenolu hlásit do Intregrovaného registru znečištění (IRZ). „Podle našeho zjištění tuto povinnost neplní, a proto jsme již celý případ předali Inspekci životního prostředí,“ říká Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace a dodává: „Nejde nám o to pouze přimět ČOV, aby oznamovaly úniky nonylfenolu a aby byly stanoveny emisní limity. Skutečným řešením je eliminovat zdroj této nebezpečné látky, kterým je kromě průmyslu hlavně textil a další spotřební zboží zejména s Asie, z kterého se uvolňuje například při praní,“ dodává Jan Freidinger.  

Přestože je nonylfenol evropskou legislativou označen jako prioritní nebezpečná látka, jeho vypouštění není v ČR ani monitorováno, a již vůbec ne regulováno. Greenpeace se proto rozhodlo ověřit výskyt této látky a přimět tak odpovědné instituce, aby začaly tento problém řešit. Ten se týká pravděpodobně i dalších chemikálií ze seznamu prioritních nebezpečných látek, které mají být podle evropské legislativy do dvaceti let od zapsání na seznam odstraněny z vodního prostředí.

Greenpeace proto doporučuje České republice, aby si v rámci plánování v oblasti vodního hospodářství stanovila konkrétní cíle pro eliminaci nebezpečných chemikálií a zajistila jejich plnění. Na úrovni EU by pak měla prosazovat zpřísnění kontroly vnitřního trhu a aplikaci jednoho z klíčových principů nové chemické politiky REACH – povinné substituce nebezpečných látek.

Druhá testovaná chemikálie – bisfenol A (BPA) – je též endokrinním disruptorem.  Produkuje se v obrovském množství a používá se při výrobě polykarbonátových plastů a epoxidových pryskyřic. O jeho výskytu v řekách je díky neexistujícímu monitoringu a neexistujícím emisním normám jen velmi málo informací, přestože například jen ve Spolchemii Ústí nad Labem se ho vyrobí 9000 tun ročně.
„Chceme zjistit, v jaké míře se tato látka vyskytuje v životním prostředí, a přispívá tak k celkové zátěži BPA, které jsme vystaveni. BPA se totiž uvolňuje z řady produktů každodenní potřeby, včetně kojeneckých láhví. Greenepace proto již před časem zahájilo kampaň za zákaz této látky v produktech pro děti, které přicházejí do styku s potravinami, tak jak to již udělala Kanada, řada států USA nebo Dánsko,“ doplnil Jan Freidinger.

 

 

Speciální stránky o endokrinních disruptorech

Podrobné informace o kampani Greenpeace, endokrinních disruptorech, Bisfenolu A, zdravotních rizicích a možných řešeních. Legislativa, prameny, studie ke stažení. A mnohem víc... Navštivte stránky www.hazardshormony.cz.

Podpořte Greenpeace

Pro zachování nezávislosti v našich postojích a činech nepřijímáme žádné finanční dary od států, politických stran, firem a ani od nadací, které jsou s nimi spojeny. Proto je práce Greenpeace možná jen díky lidem, jako jste Vy. O možnostech podpory Greenpeace ČR se dozvíte zde.

Témata