Tisíce lidí v Chomutově nesouhlasí s plány ČEZu modernizovat elektrárnu Prunéřov zastaralou technologií

Novinka - 14 října, 2009
Již téměř tři tisíce lidí v Chomutově a okolí podepsalo, a další lidé stále podepisují petici, jejímž cílem je přimět ČEZ, aby přehodnotil svůj záměr modernizovat elektrárnu Prunéřov II nedostatečně účinnou technologií. Petiční akce je součástí společné kampaně "Pohoda ČEZ - včerejší technologie již dnes" Ekologického právního servisu, Greenpeace a místního sdružení Chomutov pod pokličkou ČEZ, která oficiálně odstartovala na začátku září.

Elektrárna v Prunéřově je největším zdrojem znečištění ovzduší a emisí skleníkových plynů v České republice.

ČEZ hodlá v rámci modernizace vůbec největší české hnědouhelné elektrárny Prunéřov II obejít požadavky právních předpisů a instalovat zde technologii s čistou účinností pouze 38%, přestože podle zákona by měla nová elektrárna dosáhnout čisté účinnosti minimálně 42%.[2] 
 
Každé jedno procento, o které se zvýší účinnost elektrárny, znamená významné úspory uhlí a současně redukci emisí lidskému zdraví škodlivých látek – tuhých znečišťujících látek, oxidů síry a dusíku. ČEZem navrhovaná technologie by pak produkovala každoročně o více než 300 000 tun emisí oxidu uhličitého více, než kdyby využil skutečně špičkovou moderní technologii. [3] 
 
Místní sdružení Chomutov pod pokličkou ČEZ stále sbírá podpisy lidí, kteří požadují, aby ČEZ důsledně respektoval českou i evropskou právní úpravu a při plánované modernizaci elektrárny Prunéřov II použil nejlepší dostupnou technologii pro nová zařízení s čistou účinností nad 42 % anebo elektrárnu do roku 2015 zcela odstavil.  
 
Právník programu GARDE ze sdružení Ekologický právní servis Jiří Nezhyba k tomu říká: "Tři tisíce podpisů za tak krátkou dobu považujeme za jasný signál toho, že místní občany neodpovědný přístup ČEZu k modernizaci Prunéřova trápí. A to se naše kampaň kvůli cenzuře dopravního podniku města Chomutova a Jirkova, který nám zakázal občany o problému informovat v  dopravních prostředcích, zatím ani pořádně nerozběhla."
 
„Problém modernizace Prunéřova se netýká pouze Severočechů, ČEZ se totiž svou činností podílí i na klimatických změnách. Elektrárna Prunéřov je největším českým zdrojem CO2 - každoročně z jejího komína vyletí do atmosféry více tohoto skleníkového plynu, než ze všech českých osobních aut dohromady. Pokud se zde ČEZu  podaří prosadit zastaralou a neúčinnou technologii, negativní dopady se nebudou týkat jen obyvatel Chomutova a okolí, ale celého světa. I proto vítáme, že ministerstvo životního prostředí trvá v případě Prunéřova na použití nejlepší dostupné technologie,“ upozorňuje Jan Rovenský z Greenpeace. 
 
Markéta Plechatá z petičního výboru, která sama podpisy sbírá, dodává: "Oslovujeme lidi a velká část z nich o problému slyší od nás poprvé, přesto jsou plány ČEZu rozhořčeni. Doplácejí na výrobu elektřiny svým zdravím a zhoršeným životním prostředím a ČEZ se tváří, jako by si mohl dovolit ještě plýtvat." 
Poznámky pro editory:
[1] Cílem společné kampaně Ekologického právního servisu, Greenpeace ČR a místního sdružení Chomutov pod pokličkou ČEZ je přesvědčit ČEZ, aby důsledně respektoval českou i evropskou právní úpravu. Požadujeme proto, aby ČEZ přehodnotil svůj záměr „komplexní obnovy“ elektrárny Prunéřov II a při její plánované modernizaci použil nejlepší dostupnou technologii pro nová zařízení s čistou účinností nad 42 %. Dále požadujeme, aby ČEZ bezodkladně splnil podmínky, které mu na jaře roku 2009 uložilo Ministerstvo životního prostředí (zejména doplnil dokumentaci vlivů obnovy elektrárny na životní prostředí o variantu s uvedenou nejlepší dostupnou technologií). V případě, že ČEZ tyto naše požadavky odmítne, žádáme, aby se ČEZ výslovně zavázal, že elektrárna bude nejpozději v roce 2015 zcela odstavena. Více informací na http://www.pohodacez.cz/.
[2] Podle platné evropské i české legislativy (směrnice o IPPC 96/61/EC, zákon o integrované prevenci č. 76/2002 Sb.) jsou všichni investoři velkých průmyslových zařízení povinni použít tzv. nejlepší dostupnou technologii. Její minimální parametry jsou stanoveny v referenčních dokumentech (BREF) platných pro celou EU. Pro velká spalovací zařízení včetně elektráren jsou tyto parametry velmi podrobně popsány v BREF LCP (viz http://www.ippc.cz/bref/LCP/lcpcz.zip). Jedním z klíčových požadovaných parametrů je právě čistá účinnost alespoň 42 %. Cílem zákona i směrnice je dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku uplatněním integrované prevence a omezování znečištění. 
[3] Viz např. tisková zpráva MŽP z 9. 3. 2009 „Navrhovaná technologie pro modernizaci Prunéřova II není dostatečná“: http://www.mzp.cz/cz/news_tz090309prunerov 
 
Systémové řešení snižování exhalací skleníkových plynů v ČR formou přijetí legislativy závazně stanovující, že Česká republika bude snižovat exhalace skleníkových plynů o 2 % ročně, prosazuje v rámci kampaně Velká výzva Hnutí DUHA. Zákon inspirovaný legislativou ve Velké Británii je připravován ve spolupráci s právními experty z EPS  – www.velkavyzva.cz. Greenpeace tuto kampaň podporuje.
Souvislosti:
Velké firmy hrají v naší společnosti stále důležitější roli: zaměstnávají velké množství lidí, zásadně se podílí na vytváření národního bohatství. Ekonomiky států – a zvláště pak České republiky – se již proto neopírají o drobné a střední podnikatele jako tomu bylo dříve, ale spoléhají na velké firmy. Není proto divu, že soukromé zájmy velkých firem jsou v rozhodování státu zásadně zohledňovány a politici s nimi udržují někdy až příliš těsné vztahy. Přes toto mimořádně silné mocenské postavení firem ve společnosti, naše právní systémy nereflektují známý fakt, že moc se dá snadno zneužít. Ba právě naopak, podle práva firmy odpovídají za své činy jen omezeně. Tato omezená odpovědnost firem má pochopitelně svůj smysl. Napomáhá rozvoji podnikání, neboť s podnikáním je spojena řada finančních rizik, a pokud by každý podnikatel musel ručit svým majetkem, mnoho odvážných a pro společnost prospěšných aktivit by nikdy nevznikla. Avšak omezená odpovědnost nesmí být zneužívána k ochraně před zodpovědností za činy porušující lidská práva a umožňovat poškozování důležitých veřejných hodnot jakými je např. zdravé životní prostředí a k bezohledné maximalizaci zisku. Proto se zasazujeme o to, aby se firmy staly odpovědnými za neodpovědné chování. Stejně tak chceme, aby byla nastavena transparentní pravidla pro vztahy našich volených zástupců a námi placených úředníků s velkými firmami, abychom nemuseli pouze přihlížet tomu, když si za zády veřejnosti něco tiše domluví.