Kodaň 2009 - Tuvalu požaduje právně závaznou dohodu

Novinka - 10 prosince, 2009
Včera došlo k pozoruhodné situaci. Dozvěděli jsme se, že plenární zasedání bylo odročeno. Tuvalu, malý ostrovní stát v Pacifiku, tak silně ohrožený dopady klimatické změny, totiž požaduje přijetí právně závazné dohody nikoli za šest či dvanáct měsíců, ale na konci kodaňské konference, tedy příští týden. Jedná se o požadavek, který nelze a nesmí být ignorován.

Fotografická výstava v záchranné klimatické stanici Greenpeace

Jedná se o ústřední téma celého kodaňského summitu a přesto celá skupina rozvinutých zemí – USA, Japonsko, Kanada, EU- k tomu zaujaly postoj mrtvého brouka. Mlčely, nevydaly ani hlásku.

Tuvalu požádalo o odročení plenárního zasedání, což bylo schváleno a zatímco se delegáti odebrali k odpočinku, slova a činu se ujali aktivisté přítomni v konferenčním centru a hlasitě vyjádřili podporu požadavkům Tuvalu. Slovo dalo slovo a kolem třetí odpoledne, kdy bylo znovu zahájeno plenární jednání, se velká skupina lidí čítající odhadem 200 až 300 lidí shromáždila u vstupu do sálu s množstvím narychlo vyrobených transparentů.

I pro normálně velmi cynického člověka je rychlost a síla takovéto podpory a reakce lidí silným impulsem. Tato energie má elektrizující účinky a naznačuje, co všechno je možno dokázat s tolika odhodlanými a motivovanými lidmi, jejichž cílem je dosažení spravedlivé, ambiciozní a závazné dohody v Kodani. Očekáváme, že těchto inspirujících okamžiků bude v průběhu celého summitu ještě celá řada.

Tuvalu - Survival ! Nabízíme video, které zachytilo reakce lidí, kterým osud malého ostrovního státu není lhostejný. 

 

Fotografická výstava v záchranné klimatické stanici Greenpeace

Consequences / Důsledky - pod tímto názvem byla otevřena fotografická výstava devíti předních fotografů agentury Noor, kteří zachytili v rámci svých fotoreportáží dopady klimatických změn. Tato událost se uskutečnila za doprovodu dánského hudebního sboru, který ve svém podání představil Mozarta a Carla Nielsena.

Podrobný program aktivit v prostorech klimatické záchranné stanice Greenpeace naleznete zde: www.greenpeace.org/international/campaigns/climate-change/copenhagen-2/crs