Vítězství pro kanadské pralesy: Klíčová dohoda o ochraně boreálního lesa v Kanadě přijata

Novinka - 18 května, 2010
18. 5. 2010 - Největší a nejambicióznější dohody pro zachování lesů, jaká kdy byla oznámena, se dnes podařilo dosáhnout v Kanadě: byla přijata Dohoda o ochraně kanadských boreálních lesů. Po více než sedmi letech náročné kampaně za ukončení probíhající devastace boreálních lesů bylo dnes vynaložené úsilí v Kanadě korunováno úspěchem. Greenpeace a osm dalších nevládních organizací se dohodlo na uzavření příměří s dřevařským průmyslem - bitva za záchranu boreálních lesů byla zastavena.

Kanadská dohoda o boreálních lesích chrání 72 mil. hektarů lesa, který je útočištěm ohroženého jelena karibu.

Na oplátku se pak 21 největších hráčů kanadského dřevařského průmyslu z dřevařského sdružení  (FPAC) dohodlo, že přistoupí k okamžitému moratoriu na těžbu na ploše téměř 29 milionů hektarů lesa, který pokrývá prakticky všechna nejdůležitější stanoviště ohroženého lesního jelena karibu.

Dlouhodobá dohoda obsahuje závazek stran spolupracovat v průběhu příštích 3 let tak, aby byl pro celou oblast působnosti dohody vypracován plán ochrany tohoto území. Toto neobvyklé spojenectví dřevorubeckých společností a ekologických skupin bude společně zajišťovat dlouhodobou ochranu až 72 mil. ha lesa – oblasti dvakrát větší než  je Německo, která se táhne napříč Kanadou.

Tato dohoda je výsledkem téměř desetiletí trvající tvrdé kampaně, intenzivního tlaku trhu a nenásilných přímých akcí. Je to jistě nejlepší příležitost k ochraně rozsáhlých ploch divoké přírody a biologické rozmanitosti, ohrožených lesních jelenů karibu i k bezpečnému uložení miliardy tun uhlíku, který by v případě pokračující těžby přispěl negativně ke změně klimatu.

 Mapa oblasti, na niž se vztahuje Dohoda o ochraně kanadských boreálních lesů

 

    Video: Akce pro boreální lesy -  ohlédnutí 2003 - 2010

 
Této významné dohody by  nebylo dosaženo bez veřejné podpory a tlaku. V loňském roce dosáhlo  Greenpeace klíčového vítězství, když firma Kimberly-Clark,výrobce papírových kapesníků a největší výrobce hygienických a toaletních potřeb na světě, souhlasila v reakci na naši kampaň Kleercut s přijetím progresivní politiky využívání lesních zdrojů. Role spotřebitelského aktivismu v transformaci pozice Kimberly-Clark se stala precedentem pro zbytek odvětví - ukázal ostatním firmám, že podílet se na ničení lesů nakonec ublíží jim samotným.
Kleercut - case closed
 
Dnes jsme jen na začátku, zbývá ještě spoustu práce k zajištění toho, že dohoda povede ke skutečné a trvalé ochraně rozsáhlých oblastí nedotčené divoké přírody boreálních lesů Kanady, jedné z nejvýznamnějších zalesněných oblastí světa.
 
Greenpeace bude spolu s ostatními organizacemi a zúčastněnými společnostmi hrát i nadále vůdčí roli pro zajištění uvedení této průlomové dohody do praxe tak, aby skutečně chránila lesy, biologickou rozmanitost i globální klima před dopady ničivého odlesňování. 
 
 

Podpořte Greenpeace

Pro zachování nezávislosti v našich postojích a činech nepřijímáme žádné finanční dary od států, politických stran, firem a ani od nadací, které jsou s nimi spojeny. Proto je práce Greenpeace možná jen díky lidem, jako jste Vy. O možnostech podpory Greenpeace ČR se dozvíte zde.