Je načase, aby se IOI přestalo vymlouvat a chopilo se vedení

Stanovisko Greenpeace k vyjádření firmy

Novinka - 27 září, 2016
V reakci na zveřejnění zprávy Greenpeace odhalující destruktivní operace dodavatelů společnosti IOI a na blokádu její rafinérie v Rotterdamu vydala společnost prohlášení, ve kterém reaguje na výzvu Greenpeace, aby od svých dodavatelů vyžadovala odpovědnost za ničení indonéských pralesů a neschopnost předcházet požárům.

Společnost IOI odpověděla slabým voláním po kolektivních diskuzích průmyslu. Neučinilo žádný závazek k ukončení smluv s dodavateli špinavého palmového oleje odhalenými ve vyšetřování Greenpeace.

“Oficiální odpověď IOI na zprávu Greenpeace odhalující rozsáhlé odlesňování a poškozování lidských práv v jeho dodavatelském řetězci pouze přesouvá vinu na někoho jiného. Místo toho, aby zrušila smlouvy s dodavateli, kteří poškozují pralesy, se společnost IOI i nadále vyhýbá rozhodným krokům a čeká, až první krok udělají jiní. I když je jednou z největších palmoolejných společností světa, IOI sama sebe líčí jako prakticky bezmocnou a zdá se, že hraje o čas,” řekla v odpovědi na prohlášení IOI vedoucí pralesní kampaně Greenpeace Indonésie Annisa Rahmawati.

Místo toho, aby společnost ukončila spolupráci s nezodpovědnými dodavateli zmíněnými ve zprávě Greenpeace, mluví o potřebě dalších diskuzí s průmyslovými partnery, aniž by měla jasné představy o tom, čeho by mělo být těmito diskuzemi dosaženo.

29879548641_40fa50aeef_o.jpg

Pokud IOI myslí vyřešení urgentních problémů popsaných Greenpeace a dalšími neziskovými organizacemi vážně, musí jít příkladem a okamžitě učinit tyto kroky:

  • Ukončit smlouvy s dodavateli zmíněnými v naší nejnovější zprávě

  • Vyřešit doposud nevyřešené konflikty

  • Uvalit moratorium na veškeré operace na nových plantážích, dokud nebudou nezávislými auditory prohlášeny za vyhovující pravidlům udržitelnosti

  • Podpořit plnou transparentnost svých dodavatelů požadováním zveřejnění map jejich pozemků a operací ve standardním digitálním formátu, který by umožnil provést analýzy, monitorování a ověření dodržování pravidel udržitelnosti

  • Zapojit do sdílení a využívání těchto nástrojů i další subjekty plantážnického sektoru

  • Aktivně sledovat dodavatele, aby bylo ověřeno jejich dodržování pravidel udržitelnosti a a aby byl vytvořen jasný, časově omezený plán na vyřazení nezodpovědných společností  

Dokud firma IOI nebude ochotná přijmout tyto rozhodné, konkrétní a měřitelné kroky k vyčištění jeho dodavatelského řetězce, jeho závazek k “použití jeho hlasu a vlivu” je bezcenný. Neschopnost jednat je zradou milionů lidí, kteří každoročně zažívají spory o půdu, nucenou práci a znečištění z lesních požárů v důsledku operací IOI a jejích dodavatelů.

 

Další a nekonečné debaty reformu palmoolejného průmyslu nepřinesou. Je načase, aby firma IOI přestala hrát o čas a začala jít příkladem.

Připojte svůj hlas a vyzvěte ji k tomu.