Výzva japonskému ministru zahraničí za ukončení lovu velryb v Jižním oceánu

Podpořte Junichiho a Torua dopisem japonskému ministru zahraničí

Novinka - 16 června, 2010
Nacházíme se v rozhodujícím okamžiku v historii ochrany velryb. Zatímco aktivisté Greenpeace Junichi Sato a Toru Suzuki, známí jako "Tokijská dvojka", čekají na verdikt za to, že odhalili korupci v rámci japonského vládního programu lovu velryb, dostává se do popředí budoucnost lovu velryb na zasedání Mezinárodní velrybářské komise (IWC) tento měsíc v marockém Agadiru.

O budoucnosti lovu velryb se bude rozhodovat na zasedání Mezinárodní velrybářské komise (IWC) tento měsíc v marockém Agadiru.

K podpisu petice stačí jen v odesílacím formuláři vyplnit:

Vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, stát, Vaše jméno pod znění dopisu a potvrzovací kód. 

 

Překlad anglického znění petice:

 

Vážený pane ministře,


v loňském roce podniklo Japonsko významné kroky k tomu, aby se stalo světovým lídrem v ochraně životního prostředí. Přijetím řešení, která  namísto krátkodobého zisku staví do popředí ochranu klimatu, se Japonsko stalo progresivním a do budoucna hledícím hráčem, jenž je schopen čelit naléhavým globálním výzvám. Píši Vám proto dnes s žádostí, aby Japonsko i tentokrát přijalo rozhodnutí s ohledem na budoucnost.

Japonský lov velryb ve velrybí rezervaci v Jižním oceánu pod zástěrkou vědeckého výzkumu pošpinil pověst Japonska na desítky let. Oceán v Antarktidě je jedním z našich posledních nedotčených mořských ekosystémů a měl by se konečně stát takovou rezervací, jakou byla zamýšlena již před desítkami let. Japonský závazek k ukončení lovu velryb v Jižním oceánu by byl tím nejvhodnějším způsobem, jak přispět k Mezinárodnímu roku biologické rozmanitosti. K tomu může dojít na nadcházejícím zasedání Mezinárodní velrybářské komise v Maroku, které se bude konat tento měsíc.

Před dvěma lety, Junichi Sato a Toru Suzuki, dva japonští aktivisté Greenpeace, odhalili v rámci Vašeho vládního velrybího programu případ korupce a zpronevěry. Místo toho, aby bylo jejich oznámení náležitě prošetřeno, poslalo Japonsko tyto dva muže před soud. Riskují až deset let vězení za pokojný protest vedený čistě veřejným zájmem. Dovoluji si Vás uctivě požádat, abyste učinil vše ve jménu smluvních závazků Japonska v oblasti mezinárodních dohod o dodržování lidských práv ukončením jejich stíhání.

Stíhání Satua a Suzukiho – známých jako „Tokijská dvojka“ – přineslo řadu mezinárodních protestů a obav. Vysoká komisařka OSN pro lidská práva vyjádřila při své nedávné návštěvě Japonska své znepokojení nad jejich trestním stíháním a pracovní skupina Rady pro lidská práva OSN pro svévolné věznění konstatovala, že jejich stíhání je vedeno politickými motivy a že byla porušena lidská práva obou mužů. Četné další organizace a právní experti vyjádřili podobné obavy.

Prosím, naslouchejte hlasu světového společenství. Ukončete lov velryb i soudní řízení, jež ohrožují postavení Japonska jako vůdčího představitele stojícího v čele ochrany životního prostředí.
 
Děkuji Vám za Váš čas.

S pozdravem,

Podepište petici zde

Anglické znění petice a podpisový formulář zde

Podpořte Greenpeace

Pro zachování nezávislosti v našich postojích a činech nepřijímáme žádné finanční dary od států, politických stran, firem a ani od nadací, které jsou s nimi spojeny. Proto je práce Greenpeace možná jen díky lidem, jako jste Vy. O možnostech podpory Greenpeace ČR se dozvíte zde.