Greenpeace přináší svědectví o zbytečné smrti tygra sumaterského

Jeden z posledních tygrů sumaterských zahynul chycen do pasti

Novinka - 25 července, 2011
Greenpeace včera zveřejnilo šokující video o smrti tygra sumaterského. Kolegové z indonéské pobočky Greenpeace obdrželi informaci o tygrovi, který se chytil do nastražené pasti. Na videu je zachycen pokus o záchranu zhruba rok a půl starého zvířete, které však po šesti dnech v pasti bez potravy a vody zemřelo přímo před očima záchranářů. K události došlo v indonéské oblasti Riau, která spadá do koncesní oblasti obřího celulózového koncernu Asia Pulp and Paper (APP).

Místo, kde se tygr chytil do nastražené pasti, je na hranici s akáciovou plantáží společnosti APP. Pouhých 13 kilometrů odtud dochází k masivní devastaci pralesa a aktivnímu kácení a práci těžké techniky.

Bustar Maitar, vedoucí pralesní kampaně Greenpeace Jihovýchodní Asie, který byl členem záchranného týmu, událost komentoval slovy: „Tento smutný filmový materiál ukazuje, jakou cenu za ničení deštného pralesa platí zvířata, která v něm žijí. Kdyby tyto velké papírenské koncerny, jako je Asia Pulp and Paper, nelikvidovaly deštný prales kvůli obalovým materiálům a papíru, nebyli by ohrožení tygři nuceni přicházet do tak úzkého kontaktu s lidmi. Tím by také klesla pravděpodobnost, že se chytí do takovéto pasti.“

Varování: v tomto videu jsou drastické záběry

Titulky k videu:
Sumatra, Indonésie, červenec 2011
Výsadní území společnosti APP
Tygr sumaterský se chytil do nástrahy.
Byl v ní chycen sedm dní.
Na místo dorazili lesníci, aby ho zklidnili sedativy a odvezli.
Tygr to nepřežil.
Ničení indonéského deštného pralesa a domova tygrů je nutí dostávat se do stále užšího kontaktu s lidskými sídly - a blíže vyhynutí.
Ve volné přírodě je nyní pouze zhruba 400 tygrů sumaterských.
Nedaleko, uvnitř výsadního území firmy APP, byla zničelo zničeno přirozené prostředí tygrů.
APP byla opakovaně usvědčena z devastace indonéských deštných pralesů a domova tygrů kvůli výrobkům na jedno použití, jako jsou například obaly.
Greenpeace vede kampaň za ochranu indonéských deštných pralesů - včetně míst výskytu tygrů.

Obaly pro Hasbro, Mattel a Disney

Společnost APP byla opakovaně usvědčena z toho, že kvůli výrobě obalových materiálů ničí indonéské deštné pralesy. Obaly dodává mj. velkým výrobcům hraček jako je Hasbro, Mattel a Disney. Greenpeace nechalo zpracovat forenzní testy vláken, které prokázaly, že obaly oblíbených hraček, jako je panenka Barbie nebo Transformers, pocházejí právě z indonéských deštných pralesů. Obsáhlé pátrání Greenpeace pak prokázalo, že firma přední výrobci hraček používají obaly vyrobené společností Asia Pulp and Paper (APP).

Celulózový a papírový průmysl spolu s výrobci palmového oleje ročně zdevastují 160 000 hektarů přirozeného pralesa v oblasti Riau, a tím i přirozené prostředí tygra sumaterského. Tím se tygr dostává do stále užšího kontaktu s lidmi a proniká do loveckých oblastí, v nichž jsou kladeny pasti na jiná divoká zvířata. A budoucnost nevypadá o nic lépe. APP má ambiciózní plány expandovat do dalších oblastí indonéského deštného pralesa, včetně teritoria tygra sumaterského. Ve volné přírodě nyní žije již jen něco kolem 400 kusů tohoto ohroženého druhu. Toto video přináší důkaz o tom, že nyní je opět o jednoho méně.

Snahy APP vypadat jako starostlivá firma usilující o trvale udržitelný rozvoj a ochranu pralesa, se ukazují být pouhopouhou lží v okamžiku, kdy jsou prohlášení konfrontována s realitou a důkazy o aktivitách firmy v terénu.

Červenec 2011

Místo, kde se tygr chytil do pasti, je vzdáleno pouhých 13 km od masivního kácení deštného pralesa společností APP. Odlesňování pralesa zmenšuje přirozený životní prostor tygra sumaterského, jehož se ve volné přírodě vyskytuje již jen zhruba 400 kusů. Nyní je opět o jednoho méně.

Výrobci hraček jako Mattel, Hasbro a Disney proto musí, kromě odstranění výrobků od APP ze svého dodavatelského řetězce, přijmout také novou politiku, která ošetří veškeré jejich nákup výrobků z celulózy a papíru. To je jediný způsob jak zajistit, že se v budoucnu nebudou podílet na ničení pralesů.

Záběry posledních okamžiků tygra sumaterského jsou aktuálním příkladem ceny probíhající zkázy v indonéských deštných pralesích. Pokud APP bude pokračovat ve svých aktivitách tímto způsobem, bude takových obrázků bohužel čím dál víc.

Greenpeace vede kampaň na ochranu indonéských deštných pralesů a přirozeného prostředí tygra sumaterského. Podpořte naši práci.

Požadujeme po firmách Mattel, Hasbro a Disney, aby se nepodílely na devastaci deštného pralesa, a to tím, že odstraní ze svého dodavatelského řetězce výrobky společnosti APP a přijmou novou politiku, která ošetří veškeré jejich nákup výrobků z celulózy a papíru.