Zůstane Česko na okraji Evropy?

Komentář Lenky Pipkové pro Hospodářské noviny (a ještě něco navíc)

Novinka - 10 ledna, 2012
Energetická koncepce, o které v současnosti rozhoduje vláda, má předurčit vývoj české energetiky na příštích 50 let. To jistě není malá věc. Jenže, jak se zdá, naši politici nevidí dále než na špičky svých vlastních bot a spíše se nás naopak rozhodli poslat na cestu do minulosti.

Komín

Jde zdánlivě "jen" o energetiku, o to, jakým způsobem budeme pokrývat svoje energetické potřeby, zda udržíme ceny energií v únosných mezích. Před vládou je totiž rozhodnutí, které podstatně vymezí kvalitu života i prosperitu v příštích desetiletích.

Předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková vyjádřila nedávno obavy, že pokud bude Česká republika usilovat o plnění Národního akčního plánu pro obnovitelné zdroje energie, bude to znamenat přílišné finanční zatížení. Její úřad dokonce zvažuje návrh, aby bylo plnění plánu pozastaveno či omezeno.

To je v rozporu s evropskou směrnicí, v níž se Česká republika zavázala navýšit podíl využívání energie z obnovitelných zdrojů (OZE) do roku 2020 na 13,5 %. Pokud by došlo k omezení podpory OZE, závazek by se nepodařilo splnit. Zároveň je takový krok v přímém rozporu se zdravým rozumem a ekonomickými kalkulacemi. Podobný tón přitom zaznívá i z ministerstva průmyslu a obchodu - a to v návrzích Státní energetické koncepce, z nichž čiší budovatelský duch socialismu a oslava monstrózních centralizovaných zdrojů. Hlavním argumentem ministra Martina Kuby je zachování "energetické stability a nezávislosti naší země a udržení energie na konkurenceschopných vstupech".

S obnovitelnými zdroji se příliš nepočítá, spíše se uvažuje o jejich omezování. Případné nedodržení závazku vůči EU ministr prý nechtěl komentovat, nicméně se domnívá, že se "domluvené podíly budou znovu projednávat i na evropské úrovni". V tomto bodě má pravdu: diskuse se opravdu rozběhla. Nikoliv však o snižování podílu OZE, ale naopak o jeho dalším razantním zvyšování.

Prohlášení ERÚ přišlo paradoxně právě v den, kdy Evropská komise předložila návrhy pěti možných scénářů budoucího vývoje evropské energetiky, z nichž i ten nejkonzervativnější počítá s nárůstem podílu OZE až na 55 % do roku 2050. Evropa tak nasadila zcela opačný kurz než Česká republika a učinila první krok směrem k energetické revoluci.

Možná to zní překvapivě, ale všechny navrhované energetické scénáře vycházejí po započítání veškerých nákladů finančně nastejno. To platí i pro scénář založený dominantně na obnovitelných zdrojích (75 % veškeré energie a 97 % elektřiny z OZE). Neplatí tedy argument, že OZE jsou dražší, a proto je třeba se jim vyhýbat.

Česká republika je malá země, silně závislá na Evropě. Bylo by tedy logické předpokládat, že se podobně jako ostatní evropské země vydá cestou k modernizaci energetiky. Opak je pravdou. Naši politici se zřejmě rozhodli uvrhnout Česko do totální izolace a připomenout mu dobu špinavé a zastaralé energetiky ve stylu typickém pro totalitní Československo.

Energetický systém v Evropě zastarává a je potřeba jej modernizovat. Evropská komise tak zveřejnila před koncem roku 2011 Plán proměny energetiky EU 2050 (Energy Roadmap 2050) , ve kterém představuje pět možných scénářů vývoje evropské energetiky v příštích čtyřiceti letech.

Z provedených analýz vyplývá, že přechod na energetiku založenou na obnovitelných zdrojích energie (OZE) a energetické efektivitě nebude stát daňové poplatníky víc, než kdyby se Evropa proměnila v energetický skanzen založený na fosilních palivech a jádru. Ve všech scénářích představují OZE dominatní zdroj energie.

Připravené scénáře zahrnují následující: založený dominantně na energetické efektivitě, na kombinaci technologií, na obnovitelných zdrojích, na jaderné energii a konečně pak na uhlí a plynu společně se zachytáváním uhlíku. Celkové náklady (včetně ceny elektřiny, cen paliv, investic do energetické efektivity a dalších nákladů) jsou pro všechny scénáře téměř identické, včetně srovnání s business as usual.

Do roku 2050 počítá i nejkonzervativnější scénář s pokrytím celkové energetické spotřeby z 55 % z obnovitelných zdrojů, ten nejambicióznější pak až ze 75 %, při výrobě elektřiny pak dokonce z 97 %. Ve scénáři dominantně založeném na OZE jsou uhlí a jádro zastoupeny jen symbolicky; pokrývají méně než 1 % resp. 1,5 % celkové energetické spotřeby.

Komisař pro energetiku Oettinger prohlásil na tiskové konferenci u příležitosti uveřejnění Energy Roadmap, že závazné cíle pro obnovitelné zdroje by měly být přijaty ještě před rokem 2014. 

Autorka: Lenka Pipková

Stáhněte si infolist s bližšími informacemi o Plánu proměny energetiky EU 2050

Komentář vyšel v Hospodářských novinách (9.1.2012)