Greenpeace vyzývá Nike a Adidas: Detoxikujte svou výrobu!

Pusťte se do klání o budoucnost bez toxických látek - TZ Greenpeace 23/2011

Tisková zpráva - 13 července, 2011
Peking/Praha, 13. července 2011 – DETOX. Takové poselství dnes umístili aktivisté Greenpeace před největší prodejnou Adidas na světě a před nedalekou prodejnou Nike v čínském Pekingu. Vyzvali tak obě firmy, aby odstranily nebezpečné toxické látky z celého svého procesu výroby i výrobků samotných. Tento požadavek je založen na výsledcích ročního šetření Greenpeace, které zkoumalo zdroje zamoření čínských řek toxickým znečištěním.

Greenpeace dnes na tiskové konferenci v Pekingu představilo studii Špinavé prádlo (Dirty Laundry), která odhalila nebezpečné chemické látky ve vzorcích vody odebraných u výpustí dvou čínských průmyslových komplexů na výrobu textilu. Obě továrny mají obchodní vazby s řadou světových oděvních firem (1), včetně gigantů jakými jsou Adidas, Nike nebo čínský Li Ning (2). Odhalení doplňují zjištění nedávno zveřejněná v publikaci Skrytá hrozba, která upozornila na závažný problém znečišťování řek a vodních zdrojů průmyslem po celém světě. (3)

Greenpeace vyzývá oděvní firmy uvedené ve studii, aby odstranily nebezpečné chemikálie z výroby i z produktů, a to napříč celým dodavatelským řetězcem. „Chceme, aby se značky jako Adidas nebo Nike, které určují směr celého odvětví a mají rozhodující vliv na dodavatele, chopily iniciativy a staly se lídry v detoxikaci celého textilního průmyslu,“ řekl Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR.

Mezi chemikáliemi nalezenými ve vzorcích jsou i látky perzistentní, bioakumulativní nebo látky narušující hormonální systém. Tyto látky představují dlouhodobé a závažné riziko pro životní prostředí i lidské zdraví. (4, 5)

„Naše zjištění poskytuje obrázek o tom, jaké nebezpečné látky textilní průmysl vypouští a zamořuje jimi řeky a vodní zdroje po celém světě. Navíc toto odhalení svědčí o tom, že se jedná o daleko rozsáhlejší problém, který má vážné, dlouhodobé a dalekosáhlé negativní dopady na lidi i přírodu,“ dodal Martin Hojsík, koordinátor vodní kampaně v Greenpeace International.

„V současnosti nemá žádná z firem, které zmiňujeme v naší studii, celkový přehled o tom, jaké látky jsou během výrobního procesu jejich produktů používány a vypouštěny. Řešením je přijetí politiky nakládání s chemickými látkami, která těmto společnostem umožní systematicky monitorovat, snižovat a odstraňovat nebezpečné látky z výrobního procesu i výrobků samotných,“ doplnil Hojsík.

Greenpeace zároveň vyzývá vlády a politiky, aby přijali opatření, která povedou k odstranění nebezpečných chemických látek během jedné generace.  „Politici mají na výběr. Mohou i nadále nechat vystavovat své spoluobčany a prostředí, ve kterém žijí, škodlivému vlivu nebezpečných chemikálií, nebo se zasadit o přísnější regulaci, která bude na jedné straně systematicky omezovat a eliminovat toxické látky a na straně druhé podporovat trvale udržitelné inovace,“ uzavírá Hojsík.

 

 

Poznámky pro editory:


Shrnutí studie (ČJ) a celá studie (AJ) jsou k dispozici zde: www.greenpeace.cz/detox

(1)    Abercrombie & Fitch, Adidas, Bauer Hockey, Calvin Klein, Converse, Cortefiel, H&M, Lacoste, Li Ning, Meters/bonwe, Nike, Phillips-Van Heusen Corporation (PVH Corp), Puma and Youngor. Společnosti Bauer Hockey, Converse, Cortefiel, H&M, Nike a Puma potvrdily jejich obchodní vazby s Youngor Group, ale zároveň informovaly Greenpeace, že nevyužívají při výrobě svého zboží „mokré procesy“ v továrnách této společnosti.   Bez ohledu na to, k čemu výše uvedené značky používají dotyčné průmyslové komplexy, žádná z nich nedisponuje všeobecnou politikou pro chemický management, která by jim umožnila mít přehled o všech nebezpečných látkách, které jsou používány a vypouštěny napříč jejich celým dodavatelským řetězcem, a podle toho se zachovat.  Více se dozvíte ve studii špinavé prádlo na straně 38,

(2)    http://www.greenpeace.org/czech/cz/Kampan/Toxicke-znecisteni/voda/skryta-hrozba

(3)    Mezi mnohými chemickými látkami, které jsou průmyslem nejen využívány, ale i vypouštěny, jsou látky perzistentní, například těžké kovy a různé nebezpečné organické látky. Právě tyto látky představují největší hrozbu. Nebezpečnými je dělá skutečnost, že nejsou pouze perzistentní (v prostředí se nerozkládají), ale zároveň bioakumulativní  (hromadí se v živých organismech, na které mají dlouhodobý škodlivý vliv). Některé mohou narušovat funkci hormonů, a to i v malých dávkách, jiné jsou zase karcinogenní nebo reprotoxické.

(4)   Naše šetření odhalilo ve vzorcích mj. i přítomnost alkylfenolů (včetně nonylfenolu) a perfluorovaných sloučenin (PFC). Detailní informace o jednotlivých chemických látkách naleznete ve studii „Dirty Laundry“, strana 78, tabulka 4.3. Dřívější výzkumy Greenpeace rovněž odhalily perzistentní chemikálie a hormonální systém narušující látky v rybách ulovených v řece Jang-c‘-ťiang.

 

Pro více informací kontaktujte:

Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR

e-mail: , tel.: +420 734 620 843

Martin Hojsík, koordinátor vodní toxické kampaně Greenpeace International

e-mail: , tel.: +421 905 313 395 (slovensky)

Lucie Jakešová, tisková mluvčí Greenpeace ČR

e-mail: , tel.: +420 603 443 140

Témata