Ekotextil – reklamní trik, nebo záruka zelenosti?

Greenpeace vydalo průvodce textilní certifikacíTZ Greenpeace 1/2013

Tisková zpráva - 24 ledna, 2013
Praha, 24. ledna 2013 – Nový průvodce Greenpeace „Textilní certifikáty pod lupou DETOXu“ (1) odkrývá, do jaké míry certifikace textilu skutečně zaručují, že výrobci nepoužívají nebezpečné chemikálie (2). Mezi jednotlivými certifikačními systémy jsou totiž velké rozdíly a nepřekvapí, že ty s nejnižšími požadavky jsou nejrozšířenější. Na certifikaci svých textilií se opakovaně odvolávala i česká oděvní značka Blažek, kterou Greenpeace vyzývá k DETOXu (3).

Spotřebitelé se mohou setkat s řadou certifikátů textilního zboží. Je přitom velmi obtížné rozeznat, co se za nimi vlastně skrývá, a zda mají skutečný přínos pro životní prostředí a spotřebitele. Výrobci a prodejci textilu je ale (často v dobré víře) používají jako argument, že jsou jejich výrobky v pořádku, a příliš se nezajímají, co se za certifikátem přesně skrývá.

„Soustředili jsme se především na to, jaká kritéria uplatňují vůči nejrozšířenějším skupinám nebezpečných látek – alkylfenolům, perfluorovaným sloučeninám, ftalátům a azobarvivům,“ vysvětluje Jan Freidinger, koordinátor kampaně DETOX v Greenpeace ČR.

„Certifikace textilu je jistě krok správným směrem, ale naše analýza ukázala, že zatím žádná stoprocentně negarantuje oblečení bez nebezpečných látek. Ve skutečnosti jen málo textilních certifikací hodnotí všechny významné nebezpečné látky a celý výrobní proces – od pole až po ramínko. A to je důvod, proč chceme od výrobců závazek k DETOXu,“ říká Lucie Jakešová, tisková mluvčí Greenpeace ČR.

Již 14 světových módních značek se zavázalo, že do roku 2020 vyčistí celý svůj dodavatelský řetězec od nebezpečných látek. Těmi posledními jsou značky Benetton (4) a Victoria’s Secret (5).  

Mezi nejodpovědnějšími výrobci oblečení může být i česká oděvní značka Blažek. Greenpeace již na konci loňského roku dělalo vše pro to, aby jí pomohlo nejnovější módní DETOX trend zachytit. Navzdory jejímu počátečnímu pasivnímu postoji se nakonec určitý pokrok dostavil: společnost doplnila svou environmentální politiku o doporučení Greenpeace a podpořila tak základní principy DETOXu (6). Nově přijatá politika sice ještě nedosahuje úrovně závazků ostatních značek, ale už se k ní blíží. Blažkovi stačí udělat posledních pár krůčků, aby DETOXu dosáhl a stanul po boku odpovědných světových výrobců textilu.   

„DETOX  trend má jasná pravidla, která Blažek zatím splňuje jen z části. Aby vše stihl a mohl svou další kolekci označit jako DETOX, nabídli jsme mu spolupráci vyjednávacím týmem Greenpeace, který pomohl k módě bez jedů již třinácti společnostem. Doufáme, že tentokrát se již domluvíme a společně cestu k opravdovému DETOX závazku najdeme,“ doplňuje Jan Freidinger.

 

Poznámky pro editory:

(1)  Publikace „Textilní certifikáty pod lupou DETOXu“ je ke stažení ve formátu PDF zde: http://www.greenpeace.org/czech/cz/Multimedia1/Publikace/Textilni-certifikaty-pod-lupou-DETOXu   

(2)  Zaměřujeme se na 11 skupin chemických látek, které se hojně používají při výrobě textilu v zemích jako je Čína, Indonésie a Mexiko: alkylfenoly a jejich ethoxyláty, ftaláty, bromované a chlorované zpomalovače hoření, azobarviva, organocínčité sloučeniny, perfluorované sloučeniny, chlorbenzeny, chlorovaná rozpouštědla, chlorfenoly, chlorované parafíny s krátkým řetězcem, těžké kovy. Podrobnosti k jednotlivým látkám najdete v průvodci.

(3)  Greenpeace spustilo kampaň za DETOX textilního průmyslu v roce 2011. Jejím cílem je, aby se oděvní značky zavázaly k nulovému vypouštění nebezpečných chemických látek do roku 2020 a požadovaly od svých dodavatelů zamezení úniků toxických látek z jejich továren do místních vod. Důvody, proč Greenpeace vyzývá k DETOXu právě firmu Blažek najdete zde: http://www.greenpeace.org/czech/cz/detox/blazek 

(4)  Jako součást svého závazku skupina Benetton plánuje zveřejnit data o jejich vypouštění od 30 svých globálních dodavatelů (včetně všech vlastních zařízení) do konce roku 2013 a publikovat informace pro lidi žijící v blízkosti výrobních závodů o tom, co je vypouštěno do životního prostředí. Více na:

http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/Benetton-se-zavazal-k-mode-bez-jedu/

(5)  Součástí závazku společnosti Limited Brands (vlastníka značky Victoria’s Secret) je zveřejnění údajů o vypouštěných látkách od 80 % svých dodavatelů v celém svém dodavatelském řetězci do konce roku 2013 a dále urychlování transparentnosti, k níž v textilním průmyslu dochází díky kampani DETOX. Zveřejňování informací o vypouštěných látkách je důležité zejména pro lidi žijící v blízkosti výrobních závodů.

(6)  Základ závazku k DETOXu tvoří tři pilíře (princip předběžné opatrnosti, nulové emise nebezpečných látek, transparentnost), to vše doplněno o jasný časový rámec. Stačí se podívat na ostatní DETOXikované značky a jejich závazky, které jsou veřejně dostupné na našich webových stránkách.  Více zde:

http://www.greenpeace.org/czech/cz/press/greenpeace-chce-pomoct-Blazkovi-s-DETOXem

(7)  Greenpeace požaduje:

  • • Konec znečišťování řek a dalších vodních zdrojů textilním průmyslem
    • • Nahrazení nebezpečných chemických látek používaných v textilním a obuvnickém průmyslu bezpečnějšími alternativami
    • • Čína, „hlavní továrna“ světového módního průmyslu, musí v textilní výrobě zavést a prosadit zákony na ochranu životního prostředí, které budou minimálně srovnatelné se standardy EU.

 

Kontakty:

Jan Freidinger, vedoucí oceánské Greenpeace ČR

e-mail: , tel.: 734 620 843

 

Lucie Jakešová, tisková mluvčí Greenpeace ČR

e-mail: , tel.: 603 443 140

 

Témata