G7: Skutečná energetická bezpečnost znamená obnovitelné zdroje a energetickou efektivitu

Tisková zpráva - 6 května, 2014
Řím, 6. květen 2014 - Zatímco v Římě se sešli ministři nejvyspělejších zemí, aby projednali energetickou bezpečnost Evropy, aktivisté Greenpeace rozvinuli transparent na Terazza del Pincio, se vzkazem: G7: go renewable, go clean & independent.

Očekává se, že summit v Římě se zaměří na snížení závislosti na energetických zdrojích z Ruska na pozadí stupňující se krize na Ukrajině.  Aktivisté Greenpeace požadují po G7, aby podpořila obnovitelné zdroje energie a úspory energie a zajistila tím energetickou nezávislost.

Lenka Pipková z Greenpeace ČR říká: "Rusko-ukrajinská krize znovu poukázala na Achillovu patu naší energetiky, energetickou závislost. Nechceme-li být necháni napospas Putinovým rozmarům, musíme se zbavit závislosti na energetických zdrojích z Ruska. To znamená využít obrovského potenciálu energetických úspor a čistých obnovitelných zdrojů."

Právě teď, s ohledem na vzrůstající napětí na Ukrajině, světoví politici hledají odpověď na energetické a bezpečnostní otázky.

Greenpeace apeluje na ministry G7, kteří se dnes setkali v Římě, aby udělali první důležité kroky, díky kterým se zbavíme naší závislosti na problematických zdrojích energie. Energie z jaderných a uhelných elektráren nás dostala do patové situace, ale nenabízí žádné východisko. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že Evropané v naprosté většině podporují obnovitelné zdroje energie. Je na čase, aby jimi volení politici přestali poklonkovat lobby špinavé energie a odpověděli na to, co si veřejnost přeje.

Kontakt:

Lenka Pipková, Greenpeace ČR,
Email: , tel: +420 605 879 545

Šárka Pechová, tisková mluvčí Greenpeace ČR
Email: , tel: +420 603 443 140