Limity těžby hnědého uhlí provoz hlubinného dolu Centrum nijak neomezují

Společné vyjádření Greenpeace ČR, města Horní Jiřetín a spolku Kořeny Litvínov

Tisková zpráva - 27 listopadu, 2015
Horní Jiřetín/Praha, 27. listopadu 2015 – Společná reakce města Horní Jiřetín, Greenpeace ČR a litvínovského sdružení Kořeny k plánovanému uzavření hlubinného dolu Centrum:

Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR, uvedl: „Severní energetická tvrdí, že musí uzavřít hlubinný důl Centrum kvůli limitům těžby. Ty se ale vztahují výhradně na povrchovou těžbu. Důkaz je nasnadě: kdyby se limity týkaly i Centrumky, musela by být uzavřena už před 23 lety. Celou tu dobu totiž těží uhlí za limity. Její osud by byl naopak zpečetěn v případě prolomení limitů. Tykač s Dienstlem by v tom případě kanibalizovali vlastní ložisko - s vyššími náklady by dnes hlubinně těžili uhlí, které by v případě prolomení limitů mohli v budoucnu levněji vytěžit povrchově."

Členka výboru litvínovského sdružení Kořeny Tereza Otcovská uvedla: „Předpokládáme, že se teď vlastníci Severní energetické pokusí propustit co nejrychleji co nejvíce lidí, a vydírat tak vládu, aby své rozhodnutí o limitech přehodnotila. Ale hlubinná těžba Horní Jiřetín ani Litvínov nijak neohrožuje, nevadí nám, a může desítky let pokračovat i v rámci limitů."

Starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt řekl: „Horníci z Centrumky se stali Tykačovým rukojmím ve špinavé hře o prolomení limitů, které se jich přitom netýkají. Jsme proto připraveni zajistit bezplatné právní konzultace všem zaměstnancům Centrumky, kteří se rozhodnou nesmyslnému plánu na uzavření své šachty bránit. Odbory se horníků bohužel nezastanou – dlouhodobě očividně kopají za uhlobarony.“

Limity těžby hnědého uhlí stanovené na základě usnesení vlády č. 444/1991 a 827/2015 se týkají výhradně povrchové těžby – omezují totiž pouze povrchové velkolomy uvedené v příloze usnesení č. 444/1991 (konkrétně lomy Merkur, Březno a Libouš, Šverma a Vršany, Čs. armády, Most, Bílina a Chabařovice).

Důl Centrum vlastní a provozuje akciová společnost Důl Kohinoor, jejímž jediným vlastníkem je Severní energetická, a.s. (viz zde). Greenpeace upozorňuje, že ekonomické výsledky Dolu Kohinoor, a.s., byly naposledy publikovány za rok 2011[1] (viz zde), takže není možné nijak ověřit současné tvrzení Severní energetické, že je zde těžba nerentabilní.

Podle poslední publikované výroční zprávy za rok 2011 si akcionáři Dolu Kohinoor, a.s., (tedy pánové Tykač, Dienstel a Fohler) vyplatili dividendy ve výši 31,9 miliónů korun. Firma přitom dosáhla ztráty 47,1 milionů. Hlavní vliv na špatný ekonomický výsledek hospodaření tedy měla právě výplata dividend (viz zde, str. 31 a str. 46).Kontakty:

  • Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR
    tel: 734 620 844, e-mail: 
  • Vladimír Buřt, starosta města Horní Jiřetín
    tel: 724 081 095, e-mail: 
  • Tereza Otcovská, členka výboru občanského sdružení Kořeny Litvínov
    tel: 777 282 539, e-mail: