Ministr převzal smuteční věnec, k převzetí zodpovědnosti za krajinu a klima se nepřihlásil

V Praze dne 6. října

Tisková zpráva - 6 října, 2015
Zástupci ekologických nevládních organizací přinesli ministrovi průmyslu smuteční věnec. Chtěli tak upozornit na snahu ministra Mládka a vlády prolomit územní limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách. Několik desítek smutečně oblečených účastníků happeningu se symbolicky rozloučilo s politickou zodpovědností vlády, která uvažuje o otevření nových povrchových velkolomů v době, kdy svět připravuje novou dohodu o ochraně klimatu.

Ministr věnec přijal a pozval shromážděné občany a zástupce nevládních organizace ke krátké diskusi. V ní zopakoval argumenty o potřebnosti uhlí za limity a zachování pracovních míst. Zástupci nevládních organizací ale upozornili, že oba tyto argumenty vyvrací studie, které si nechala zpracovat sama vláda – ať už MPO nebo Úřad vlády. Ekologové také odmítli tezi, že situaci v severních Čechách vyřeší dostavba dalších bloků v Temelíně a Dukovanech. Tento návrh nastolovaly vlády již v devadesátých letech při výstavbě JETE, přesto k významnému útlumu výroby elektřiny z uhlí nikdy nedošlo a Česká republika dále vyváží 17 TWh ročně.

„Ministr Mládek se nebojí dialogu s občany, se svými argumenty ale stále zůstává spíš na pozici těžařů. Ekologické nevládní organizace mohou prokázat, že se česká energetika obejde i bez uhlí za limity,“ komentuje setkání s ministrem Ondřej Pašek z Centra pro dopravu a energetiku. Ukazují to scénáře studií Chytrá energie a Energetická [r]evoluce.[1]

Dnes se před ministerstvem průmyslu a obchodu uskutečnil smuteční akt, při kterém jsme společně s lidmi s CDE a Hnutí...

Posted by Greenpeace Česká republika on 6. říjen 2015

 

Smuteční slavnost uspořádaly nevládní organizace Centrum pro dopravu a energetiku, Greenpeace a Hnutí DUHA. Věnec za politickou zodpovědnost za krajinu a klima je dílem Michala Dioszegiho. Jde o původní výtvarné dílo vyrobené z přírodních materiálu, jehož podoba vychází z tvaru rypadla a významovým přenosem vyjadřuje koloběh vznikání a zanikání. Dioszegi má k tématu limitů silný vztah, otázku těžby a rekultivací krajiny zpracoval již v rámci absolventské práce na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

„Prolomit limity je nezodpovědné rozhodnutí, které přichází ve špatnou chvíli. I když se limity prolomí jen na dole Bílina, přinese těžba uhlí více klimatických uprchlíků, horší sucha i povodně. V době, kdy vyspělé státy G8 směřují k budoucnosti bez fosilních paliv by se naše vláda neměla vzdát globální zodpovědnosti,“ komentuje snahu o překročení limitů Ondřej Pašek z Centra pro dopravu a energetiku.

Na konci roku 2015 bude svět vyjednávat dohodu o ochraně klimatu. Uvažované otevření nových hnědouhelných dolů má proto nesmírný symbolický dopad. Toto uhlí je potřeba ponechat v zemi nejen kvůli zdraví a prosperitě obyvatel České republiky, ale přeneseně i světa a zejména jeho nejchudších obyvatel. Proto se politická reprezentace musí přihlásit k zodpovědnosti za světové dění.

“Krajina Podkrušnohoří a Mostecka byla předtím, než ji velkorypadla proměnila v krajinu měsíční, historicky nazývána zahradou Čech. Těžba uhlí je pro region jako drogová závislost, která ho pomalu zabíjí. Je na čase se této závislosti zbavit a odmítnout rozšířit důl Bílina a ČSA, aby severní Čechy mohly opět rozkvést,” říká Jan Freidinger z Greenpeace ČR.

“Pokud vláda prolomí limity, tak astmatické záchvaty nově postihnou 3000 dětí. Nejen senioři zase budou více ohroženi kardiovaskulárními onemocněními. Na zdravotní péči, pracovní neschopnosti a dalších dopadech nás prolomení limitů bude stát 27 miliard korun. Vzhledem k tomu, že uhlí ani není potřeba, tak si ministr průmyslu nejspíš myslí, že jsme národ masochistů, kteří neví co s penězi,” řekl Jiří Koželouh z Hnutí DUHA.

Podle nevládních organizací prolomení limitů nepomůže zaměstnanosti a prosperitě v Ústeckém kraji, naopak přinese další znečištění vzduchu a přeruší slibný vývoj regionu zbavujícího se uhlí. A také škodlivé emise skleníkových plynů. Ty nakonec dopadnou i na obyvatele České republiky. Nejen v podobě vln veder, sucha nebo povodní, ale i přeneseně. Jestli se lidstvu nepodaří zmírnit začínající klimatické změny, čekají svět migrační vlny, se kterými nepůjde současnou krizi ve Středomoří srovnávat.

Poznámky:
[1] Chytrá energie: http://chytraenergie.info – studie vydaná organizacemi Hnutí DUHA, Greenpeace, Veronica, Calla a Centrum pro dopravu a energetiku.
<Energetická [r]evoluce pro ČR: http://www.greenpeace.org/czech/cz/Kampan/klima_a_energetika/EnergetickaRevoluce/ - studie vydaná organizací Greenpeace

Kontakty:
Ondřej Pašek – Centrum pro dopravu a energetiku, e-mail: , telefon: 608 381 602
Jan Freidinger – Greenpeace, e-mail: , telefon: 734 620
Jiří Koželouh – Hnutí Duha, e-mail: , telefon: 723 559 495
Hugo Charvát - Centrum pro dopravu a energetiku, e-mail: , tel: 724 120 695
Michal Dioszegi – autor věnce, email: , tel: 731 760 061