Ministři v Bruselu selhali - drancování moří bude pokračovat

Tisková zpráva - 17 prosince, 2014
17. prosince 2014, Brusel/Praha – Včera v noci skončilo v Bruselu jednání Rady ministrů zemědělství a rybářství členských zemí EU, na kterém se rozhodlo o rybolovných kvótách v evropských vodách pro rok 2015. Ministři nevyslyšeli doporučení vědců ani nerespektovali vlastní pravidla, podle kterých je třeba obnovit zdecimované populace komerčně lovených ryb. Drancování evropských lovišť tak může pokračovat i v příštím roce.

17. prosince 2014, Brusel/Praha – Včera v noci skončilo v Bruselu jednání Rady ministrů zemědělství a rybářství členských zemí EU, na kterém se rozhodlo o rybolovných kvótách v evropských vodách pro rok 2015. Ministři nevyslyšeli doporučení vědců ani nerespektovali vlastní pravidla, podle kterých je třeba obnovit zdecimované populace komerčně lovených ryb. Drancování evropských lovišť tak může pokračovat i v příštím roce. 

Je nepřijatelné, že mnohé z přijatých kvót znamenají, že nadměrný rybolov neskončí.  Ministři žádným způsobem neospravedlnili, proč odložili kroky nutné k obnovení zdecimovaných populací, přestože podlé nových zákonů musí každý takový odklad obhájit včetně patřičných důkazů,“ říká v reakci na výsledky jednání Rady ministrů zemědělství a rybářství o rybolovných kvótách pro rok 2015 říká Saskia Richartz, vedoucí oceánské kampaně v Greenpeace EU. 

Přestože se loni ministři zemí EU dohodli v rámci reformy společné rybářské politiky (SRP), že do konce roku 2014 skoncují s nadměrným rybolovem, na včerejším jednání  selhali v naplnění vlastních cílů a pravidel. Jednání o rybolovných kvótách na rok 2015 totiž jen minimálně zohlednilo vědecká doporučení pro množství úlovků. Pouze několik málo kvót bylo sníženo (sleď, kranas obecný) podle vědeckých doporučení.  U klíčových populací, včetně tresky ve většině oblastí a mořského jazyku v Irském moři a východní čísti Lamanšského průlivu, ministři kvóty buď nesnížili, nebo snížili v daleko menší míře, než doporučovali vědci.

Saskia Richartz k tomu dodala:  “Ministři se mýlí, když si myslí, že zavedou nová pravidla pro evropský rybolov zpoza svých stolů.  Mnohá z plavidel průmyslových rybářů mají děsivé reference a musí být pečlivě monitorována. Chytají mnohem více ryb, než mohou prodat, zabíjejí a vyhazují do moře nechtěné úlovky. Evropské vlády musí změnit kurz a začít podporovat ty rybáře, kteří loví udržitelně, nikoli ty, kteří se svými obrovskými loděmi drancují rybí populace.“

Miliony lidí po celém světě chtějí vidět konec drancování oceánů. Výzvu evropským ministrům, aby chránili naše moře a skoncovali s nadměrným rybolovem, podpořilo přes 300 tisíc Evropanů, tisíce hlasů přicházely i z Česka.

 Atlantic Ocean, Mauritania, 4 March 2010The 120 meters pelagic trawler Johanna Maria is owned by Dutch company Jaczon, sailing under Irish flag. Johanna Maria is fishing for Round Sardinella (sardinella aurita) under EU:s fisheries partnership agreement. It's represented by the Pelagic Freezer Association (PFA).

 Kontakt:

Jan Freidinger, vedoucí kampaně Greenpeace ČR,  E-mail: , Tel: +420 734 620 843

Saskia Richartz, vedoucí oceánské kampaně v Greenpeace EU, E-mail: , Tel: +32 (0)495 290028

Šárka Pechová, tisková mluvčí Greenpeace ČR, E-mail:" target="_blank"> , Tel: +420 603 443 140

  Poznámky pro editory:

 • 75% populací komerčně lovených ryb v evropských vodách je přeloveno nebo loveno na maximum.
 • některé druhy, například tuňák obecný, se ocitly na pokraji vyhubení
 • tradiční loviště jsou vydrancovaná a průmyslové rybářské flotily se přesouvají k břehům Afriky a do Pacifiku
 • řada velkých rybářských lodí loví ilegálně – doslova kradou obživu a příjmy nejchudším státům světa
 • legálně lovící lodě poskytují africkým a pacifickým zemím jen minimální příjmy z úlovku
 • nešetrné rybářské metody, například používání obrovských vlečných sítí, nenávratně ničí ekosystémy mořského dna
 • nevhodným (neselektivním) způsobem lovu rybáři chytají i druhy, o něž nestojí, a které pak mrtvé či zmrzačené házejí zpět do moře jako odpad
 • objem nechtěného úlovku tvoří až čtvrtinu toho, co v obrovských sítích uvízne
 • přijaté kvóty pro lov ryb neodpovídají doporučením vědců, ale přání rybářské lobby
 • oceány se oteplují a okyselují kvůli emisím oxidu uhličitého, což zabíjí korály a ohrožuje plankton, který je základem potravního řetězce   

 Greenpeace prosazuje:

 Co ničí naše oceány