Češi chtějí čistou a efektivní energetiku – poslechne je vláda?

Tisková zpráva - 16 června, 2014
Praha, 17. června 2014 – Čerstvý průzkum provedený v zemích Visegrádské čtyřky (V4) ukazuje, že občané mají diametrálně odlišné názory na využití čistých zdrojů energie a energetické úspory než jejich vlády. [1] Většina Čechů, Slováků, Poláků i Maďarů je přesvědčena, že podpora obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti povede ke snížení naší závislosti na energetických dovozech ze zemí mimo Evropskou unii [2].

86 % občanů V4 chce čistou energii. Bezmála 90 % obyvatel zároveň požaduje, aby se celá EU domluvila na společných cílech v těchto oblastech [3].

Není pochyb o tom, že si občané střední a východní Evropy přejí čisté zdroje a efektivní využívání energie, které nás nejen zbaví závislosti na dovozu paliv, ale přinesou také oživení ekonomiky, nová pracovní místa i nižší účty za energie. Výsledky průzkumu vysílají našim politikům jasný signál, aby konečně přestali blokovat evropský přechod na moderní a trvale udržitelnou energetiku,“ komentovala Lenka Pipková, koordinátorka energetické kampaně Greenpeace ČR.

Potřebujeme lídry, kteří naslouchají svým občanům a vidí řešení naší energetické závislosti v obnovitelných zdrojích a energetické účinnosti,“ dodala Pipková.

Zhruba čtyři pětiny všech respondentů se domnívají, že zvyšování produkce energie z obnovitelných zdrojů (83 % respondentů) a přijetí kroků k hospodárnému využívání energie (79 % respondentů) povede ke snížení závislosti na dovozu energií ze zemí mimo Evropskou Unii. Obdobný trend platí i pro Českou republiku, obnovitelné zdroje tu podporuje zejména mladá generace. Občané si také přejí, aby jejich vlády k řešení tohoto problému přistupovaly společně.

86 % podporuje cíle EU

Podle průzkumu se 78 % Čechů domnívá, že by se státy Evropské unie měly dohodnout na omezení plýtvání energiemi. V tomto názoru panuje shoda napříč celou populací bez rozdílu pohlaví, věku či vzdělání,“ uvedla Blanka Šímová z agentury IPSOS.

České nevládní ekologické organizace proto také dnes vyzývají politické představitele otevřeným dopisem, aby jednali v souladu s přáním voličů i výsledky studií a na evropské úrovni podpořili přijetí závazných cílů v energetické účinnosti a obnovitelných zdrojích.

Evropská energetická bezpečnost je i jedním z témat nadcházejícího summitu EU (26. - 27. června 2014), na němž se toto téma bude diskutovat společně s klimaticko-energetickými cíli pro rok 2030.

Poznámky:

[1] Političtí představitelé zemí Visegrádu se v debatách o energetické bezpečnosti zaměřují především na výstavbu nových plynovodů, čímž bychom pouze přemístili energetickou závislost na jiné, mnohdy rizikové země. V Česku tolik diskutovaná jaderná energetika by dokonce naši závislost významně zesílila -  Česká republika je na dovozu jaderného paliva z Ruska závislá ze 100 %.

[2] Průzkum provedla pro Greenpeace nezávislá agentura IPSOS na přelomu května a června v České republice, Polsku, Maďarsku, na Slovensku a také v Chorvatsku a Slovinsku. Reprezentativní vzorek populace čítal celkem 2500 respondentů.

[3] Evropa dováží více než polovinu energie ze zahraničí (54 %) a jen v roce 2012 za ni zaplatila 421 miliard EUR. Bez přijetí účinných opaření bude i nadále Evropa dovážet více než polovinu své energie. To platí i pro Českou republiku, která valnou část svého plynu dováží z Ruska, co se týče jaderného paliva, je na této zemi závislá ze sta procent.

Kontakt:

Lenka Pipková, koordinátorka energetické kampaně Greenpeace ČR,                             mail: , tel: +420 605 879 545

Šárka Pechová, tisková mluvčí Greenpeace ČR, mail: , tel: +420 603 443 140

Otevřený dopis najdete na našich stránkách.