Premiér Sobotka na summitu EU: potopí s Poláky novou energetickou politiku?

Tisková zpráva - 18 března, 2014
Ačkoli hlavním tématem summitu premiérů zemí EU (20. a 21. března) bude krize na Ukrajině, vedle bezprostředních otázek bezpečnosti se pravděpodobně nevyhnou také souvisejícímu problému – posílení energetické bezpečnosti a snížení závislosti na dovozu paliv z Ruska. To na pozadí projednávání další ožehavé agendy, návrhu energetické a klimatické politiky EU do roku 2030.

Ministři životního prostředí a ministři průmyslu o lednovém [1] návrhu Evropské komise diskutovali počátkem března 2014 [2], premiéři teď mají rozhodnout o dalším postupu.

Co lze očekávat

Je možné, že premiéři neschválí konkrétní cíle pro snižování emisí skleníkových plynů a rozvoj obnovitelných zdrojů, ale pouze stanoví, do kdy se tak má stát a jaké další otázky je třeba vyřešit (např. dopad navrhovaných opatření na jednotlivé členské státy).

Další varianta je, že se premiéři shodnou na cíli pro snížení emisí (víceméně tak, jak ho navrhla Evropská komise) a celoevropském cíli pro podíl čistých zdrojů energie, který nebude závazný pro jednotlivé členské státy. Tento postup preferuje 13 členských států včele s Velkou Británií [3].

Existuje ale i nemalé riziko, že dohoda na summitu bude ještě slabší, než původní návrh Evropské komise, a že se premiéři na potřebném snížení emisí nedohodnou.

Pozice ČR a dalších členských států

Podle informací Greenpeace ČR hrozí, že premiér Sobotka odjede na summit se stejně nekonstruktivní pozicí jako na začátku března jeho ministři Mládek a Brabec – tedy že bude jako jediný a bez jakéhokoli zdůvodnění prosazovat pouze 35% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 [4]. Klíčovým zastáncem pokračování tohoto protievropského trendu je na Úřadu vlády paradoxně tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.

Velká Británie a dalších 12 států prosazuje minimálně 40% cíl pro emise a nejméně 27% podíl pro čisté zdroje energie na úrovni EU. Dánsko a Německo podporují cíl pro obnovitelné zdroje ve výši 30 %, Portugalsko ve výši 40 %. Polsko spolu s některými dalšími státy našeho regionu odmítá jakoukoli dohodu.

Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR k dosavadní pozici české vlády řekl: „Pozice ministrů Brabce a Mládka k návrhu nové energetické a klimatické politiky je o poznání horší než už tak dost slabý návrh Evropské komise. Premiér Sobotka by neměl v Bruselu sekundovat Polsku a podílet se na ničení evropské klimatické politiky. To je strategie výhodná pro polské a české uhlobarony, ale nikoli pro Českou republiku.“

Kontakt:

Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR,
email: , tel. +420 734 620 844 

Poznámky:

[1] Infolist Greenpeace k návrhu EK dostupný zde: http://www.greenpeace.org/czech/Global/czech/P3/dokumenty/Klima/EuropeanCommissionProposalsForEUclimateAndEnergyPoliciesFor2030%C4%8Cesky.doc.pdf

[2] Tisková zpráva předsednictví Řecka k výsledkům jednání

[3] Společná pozice tzv. Green Growth Group

[4] Viz Rámcová pozice ČR k této problematice, která přiznává že „ze stávajících analýz a projekcí vyplývá, že je 35% cíl redukce emisí pro ČR dosažitelný díky stávajícím opatřením,“ a že „cíl 40% redukce emisí by měl být dosažitelný se stávajícími a dodatečnými opatřeními.“ Dokument na vyžádání zašleme.