Proč ministerstvo neřeší dovoz ilegálního dřeva?

Tisková zpráva - 2 prosince, 2013
Osud ilegálního dřeva wengé: v Německu zkonfiskováno úřady, v Česku ministerstvo zemědělství (MZe) nečinně přihlíží jeho zpracování na dýhu. Greenpeace se proto obrátilo přímo na ministra zemědělství Tomana, aby sjednal nápravu.

Praha, 28. listopadu 2013 – Německé úřady zabavily dvě várky ilegálně vytěženého dřeva z Demokratické republiky Kongo. Podle nařízení EU o dřevu (EUTR) nesmí být ilegálně vytěžené dřevo uvedeno na evropský trh. Na rozdíl od důsledného postupu německých úřadů je přístup těch českých o poznání laxnější a pasivnější. Na přítomnosti ilegálního dřeva wengé na českém území nevidí patrně nic špatného a nečinně přihlíží jeho rozřezání na dýhu. Na ilegálně vytěžené dřevo, které pochází ze stejné dodávky jako to v Německu, upozornilo Greenpeace ČR MZe již v červenci, tedy týdny před tím, než Greenpeace Německo odhalilo identické dřevo a upozornilo tamní úřady.   

 „Je skandální, že český kompetentní úřad v oblasti dřeva, kterým je MZe, nedokázal za několik měsíců tuto kauzu řádně vyřešit a přijmout stejná opatření jako ten německý“, říká Jan Freidinger z  Greenpeace ČR a dodává: „přitom jsme úřadům dřevo, včetně doplňujících důkazů o jeho ilegálním původu, naservírovali doslova na zlatém podnose před několika měsíci a dokonce jsme nabídli úředníkům MZe bezplatnou právní a  odbornou pomoc bruselských expertů na EUTR.“

Na podnět upozorňující na ilegální dřevo, který jsme MZe předali koncem července, jsme dostali velmi vágní odpověď (příloha tohoto dokumentu), ve které se říká, že firma Danzer, na jejímž pozemku jsme dřevo objevili, není vlastníkem dřeva, ale pouze zpracovatelem a neporušuje povinnosti stanovené nařízením EUTR.

Tento fakt byl ovšem znám od samého počátku a proto jsme po MZe požadovali ať:

  1. Prověří, zdali má Danzer zaveden systém náležité péče, což je povinnost daná EUTR, která má zamezit tomu, aby firmy obchodující se dřevem včas odhalili ilegální dřevo a předcházely podobným případům.

  2. Zjistí jméno vlastníka dřeva, a co nejdříve kontaktuje kompetentní autoritu v zemi sídla vlastníka.

  3. Dřevo zabaví, aby nebylo rozřezáno na dýhu dříve, než se případ vyšetří.

Protože máme vážné pochyby a přístupu MZe k celému případu a jsme přesvědčeni, že by dřevo mělo být zabaveno stejně jako v Německu, obrátili jsme se otevřeným dopisem přímo na ministra zemědělství Jaroslava Tomana, aby urychleně sjednal nápravu (příloha tohoto dokumentu) a zároveň nám poskytl kontrolní protokol o provedené inspekci v dýhárně DANZER. 

Po týdnu je náš apel stále bez odpovědi.

Kontakty:

Jan Freidinger, vedoucí oceánské Greenpeace ČR
e-mail: , tel.: 734 620 843

Šárka Pechová, tisková mluvčí Greenpeace ČR
e-mail: , tel.: 603 443 140