Územní povolení pro modernizaci elektrárny Prunéřov II vydáno. Vlastníkům nemovitostí poblíž elektrárny stavební úřad vzkázal: nemáte do toho co mluvit.

Společná tisková zpráva Ekologického právního servisu, Greenpeace a sdružení Chomutov - pod pokličkou ČEZ

Tisková zpráva - 28 března, 2011
Deset vlastníků nemovitostí z okolí bylo stavebním úřadem vyloučeno z územního řízení pro tzv. komplexní obnovu elektrárny Prunéřov II. Odvolání jednoho z nich, které bylo podáno na konci listopadu loňského roku, krajský úřad dodnes nevyřídil. Stavební úřad v Kadani mezitím 23. 3. 2011 vydal pro elektrárnu územní rozhodnutí, kterým ČEZ dostal zelenou k umístění stavby.

Místní lidé z Kadaně, Chomutova či Klášterce nad Ohří namítali zejména, že projekt nedosahuje zákonem požadované energetické účinnosti zařízení. Elektrárna v jejich sousedství by tak ročně spalovala statisíce tun uhlí navíc a zbytečně vypouštěla i více emisí zdraví škodlivých látek a skleníkových plynů.

ČEZ staví nejdražší elektrárny na světě a tzv. podkritická technologie, kterou ČEZ pro modernizaci Prunéřova plánuje použít, vychází dokonce dráž, než v jiných zemích (např. v Německu) nejmodernější nadkritické bloky[1]. Z analýzy společnosti Cityplan vyplývá, že po dobu plánované životnosti elektrárny by ČEZ mohl ušetřit až 10 miliard korun, kdyby zvolil technologii s vyšší účinností, která je úspornější a šetrnější vůči zdraví lidí a jejich životnímu prostředí[2].

„Přestože ČEZ zatím okázale ignoruje všechny kritické argumenty, obchází právní předpisy a snaží se svůj záměr stůj co stůj protlačit, úřady mu žádné velké překážky nekladou. Domnívám se ale, že si ČEZ i úředníci zadělávají na budoucí problémy, neboť jak předchozí rozhodnutí o dopadech na životní prostředí (EIA), tak územní řízení byla vydána v rozporu se zákonem.“ říká k tomu právník Jan Šrytr.

„Kadaňský stavební úřad vůbec nevzal na vědomí odborné technické a právní analýzy, ani demokratické právo řady místních vlastníků pozemků účastnit řízení, které rozhoduje o tom, zda ČEZ postaví neekonomickou stavbu, která bude ohrožovat zdraví Severočechů po další čtvrtstoletí,“ prohlásil Ben Jasper, koordinátor klimatické a energetické kampaně Greenpeace ČR, a dodal: „I když byl proces posuzování vlivu na životní prostředí jasným výsledkem loutkové ministryně ČEZu Bízkové, není zcela jasné, jakým způsobem ČEZ přiměl stavební úřad v Kadani, aby udělil povolení proti zájmu místních lidí.“

“Jako majitel bytu v Kadani jsem velmi zklamán výsledkem v procesu územního rozhodnutí na rekonstrukci Prunéřova II. U plánované rekonstrukce nechce ČEZ použít nejlepší dostupnou technologii, a proto bude tato zrekonstruovaná elektrárna představovat významný ekologický a zdravotní problém po dlouhou dobu, kdy bude elektrárna v provozu. Příspěvek Prunéřova i po komplexní obnově zůstane dost vysoký a v Kadani budou hodnoty znečišťujících látek přesahovat limity, které doporučuje Světová zdravotnická organizace. Bohužel našemu státu a úředníkům je asi zdraví občanů lhostejné, a proto může společnost ČEZ i přes časté námitky odborníků prosazovat svoje zájmy naprosto bez odporu.” dodává k tomu Petr Neubauer ze sdružení Chomutov – pod pokličkou ČEZ.

 


[1] Vyplývá to z ročenky Mezinárodní energetické agentury (IEA), viz: http://www.oecd-nea.org/pub/egc/ 

[2] Viz tisková zpráva EPS - ČEZ špatnou technologií v Prunéřově vyhodí oknem 10 miliard: http://eps.cz/cz2257994tz/tiskove-zpravy/

 

Kontakty:

Jan Šrytr – Ekologický právní servis
Mail:
Tel.: 775 154 087
 
Ben Jasper – Greenpeace ČR
Mail:
Tel.: 773 474 721

Petr Neubauer – Chomutov – pod pokličkou ČEZ
Mail:
Tel.: 605 401 171   

 

Stručné shrnutí vývoje kauzy

Cílem společné kampaně Ekologického právního servisu, Greenpeace ČR a místního sdružení Chomutov pod pokličkou ČEZu je přesvědčit ČEZ, aby důsledně respektoval českou i evropskou právní úpravu. Nevládní organizace proto požadují, aby ČEZ přehodnotil svůj záměr komplexní obnovy elektrárny Prunéřov II a při její plánované modernizaci použil nejlepší dostupnou technologii pro nová zařízení s čistou účinností nad 42 %. V případě, že ČEZ tyto požadavky odmítne, žádají, aby se výslovně zavázal, že elektrárna bude nejpozději v roce 2015 zcela odstavena.

Požadavky nevládních organizací podpořily na tři tisícovky Severočechů, kteří podepsali petici "Nechceme šrot v Prunéřově!". Z průzkumu veřejného mínění provedeného agenturou Factum Invenio v rámci omnibusu, pak vyplývá, že takřka dvě třetiny místních lidí si přejí, aby ČEZ při obnově hnědouhelné elektrárny Prunéřov II použil nejlepší dostupnou technologii, a to i za cenu vyšších nákladů. Více na www.pohodacez.cz.