Soud zrušil povolení těžby na velkolomu Vršany

Rypadla se budou muset nejméně na několik měsíců zastavit

Tisková zpráva - 26 ledna, 2015
Společná tisková zpráva Greenpeace ČR a občanského sdružení Kořeny

Praha, Litvínov, 26. ledna 2015 – Městský soud v Praze zrušil na základě správní žaloby podané občanským sdružením Kořeny povolení hornické činnosti na velkolomu Vršany u Mostu. Důvodem bylo několikanásobné porušení zákona báňskými úřady, které povolení vydaly, včetně ignorování stanoviska ministerstva životního prostředí. Hornickou činnost nelze podle zákona vykonávat bez pravomocného povolení, které vlastník dolu, společnost Vršanská uhelná, a.s., v tuto chvíli v důsledku rozsudku nemá. Vydání nového povolení (pokud se jej firmě podaří získat) bude trvat nejméně půl roku. Do té doby se budou muset velkostroje v dole zastavit.

Sdružení Kořeny těžbu na Vršanech v rámci limitů principiálně neodmítá. Co je tedy k podání žaloby vedlo? Tereza Otcovská z Kořenů vysvětlila: „Nejsme žádní profesionální sudiči, za devět let existence našeho sdružení je to první žaloba, kterou jsme podali. Těžba na Vršanech je pro nás přijatelná, ovšem pod podmínkou, že bude respektovat zákonem chráněné veřejné zájmy. Jedná se zejména o efektivní využití vytěženého uhlí, o ochranu zdraví a životního prostředí obyvatel Mostu, a o ochranu přírody a krajiny. Původní rozhodnutí tyto požadavky bohužel nesplňovalo, ačkoliv jsme se je do něj snažili prosadit. Díky Městskému soudu v Praze to teď bude možné napravit.“

Ministerstvo životního prostředí ve svém závěrečném stanovisku EIA (posouzení vlivů na životní prostředí) výslovně požadovalo, aby bylo vytěžené uhlí z Vršan přednostně nabízeno teplárnám vyrábějícím současně elektřinu a teplo. Ty totiž dokáží energii v něm obsaženo využít více než dvakrát účinněji (s účinností přes 70 %), než elektrárny vyrábějící pouze elektřinu (účinnost cca 30 %). Báňské úřady však požadavek ministerstva ignorovaly, přestože se jej v řízení snažilo prosadit i sdružení Kořeny.

Vedoucí energetické kampaně Greenpeace Jan Rovenský uvedl: „Stát, který v posledních letech mluví o tom, že chce uhlí přednostně poskytovat teplárnám, teď dostal skvělou příležitost na reparát. Nyní se ukáže, jak vážně to ministerstvo průmyslu se zvyšováním účinnosti využívání uhlí myslí. Pokud tuto příležitost promarní, bude jasné, že na budoucnosti teplárenství mu ve skutečnosti nezáleží a využívá ji pouze k tlaku na prolomení územních ekologických limitů těžby a bourání severočeských obcí.“

Proti přiblížení velkolomu Vršany až na 500 metrů od svých domovů protestují obyvatelé mosteckých čtvrtí Ressl a Čepirohy. O plánech na rozšiřování dolu je nikdo předem neinformoval, dozvěděli se o něm až po vydání povolení k těžbě. Jeho zrušení jim umožní jednat o výhodnějších podmínkách, včetně možnosti ukončit těžbu ve větší vzdálenosti od obytné zástavby a prosazení lepších protihlukových a protiprachových opatření.

Vršany vydolovaly v  roce 2013 necelých 7 miliónů tun uhlí, tedy více než 15 % těžby hnědého uhlí v ČR. Většina produkce dolu (5 miliónů tun) směřuje do nedaleké elektrárny Počerady vlastněné ČEZ. Firma je povinna podle smlouvy zásobovat elektrárnu uhlím až do roku 2050. Přerušení těžby plnění tohoto závazku ztíží či znemožní. Vlastníky Vršanské uhelné, .a.s., jsou „hoši z Motoinvestu“ Pavel Tykač a Jan Dienstl.

 

 

Kontakty:

 • Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR
  tel: 734 620 844, e-mail: 
 • Tereza Otcovská, členka výboru občanského sdružení Kořeny Litvínov
  tel: 777 282 539, e-mail: 
 • Vladimír Bartoš, občanské sdružení Čtvrť Ressl (Most)
  tel: 602 432 529

 

V příloze:

Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 8A 168/2011 - 87-90.

 

Doplňující informace:

 

I. Shrnutí rozsudku:

Soud dal za pravdu žalobci (tedy občanskému sdružení Kořeny) ve všech hlavních bodech žaloby, tedy že:

 • báňský úřad nezákonně ignoroval požadavek ministerstva životního prostředí, aby byla platnost povolení k hornické činnosti omezena na 20 let (tedy do roku 2032), na které bylo provedeno platné posouzení vlivů záměru na životní prostředí (EIA). Báňský úřad místo toho povolil hornickou činnost na bezprecedentních 40 let (do roku 2052),
 • k záměru, který doslova převrátí naruby několik kilometrů čtverečních krajiny do hloubky desítek metrů, nebylo vydáno potřebné povolení (závazné stanovisko) k zásahu do krajinného rázu podle zákona o ochraně přírody a krajiny (v jehož rámci by se posuzovalo, zda je zásah přijatelný, případně byly uloženy podmínky k jeho zmírnění),
 • nebylo (vůbec) vydáno potřebné povolení (souhlas) k zásahu do biotopů chráněných rostlin a živočichů, které by těžba zničila,
 • báňský úřad porušil procesní práva účastník řízení (doplnil do spisu na poslední chvíli nové podklady, o kterých jim neřekl, a nedal jim tak šanci se s nimi seznámit a vyjádřit se k nim).

Soud naopak odmítl tvrzení žalobce, že měl obvodní báňský úřad vyčkat, až bude vydáno povolení o zrušení silnice mezi Čepirohy a Komořany, kterou postup dolu zničí (toto povolení bylo navíc mezitím vydáno).

 

II. Důsledky rozsudku

 • Rozsudek v plném rozsahu zrušil povolení k hornické činnosti na velkolomu Vršany na roky 2012 - 2052 a vrátil věc Českému báňskému úřadu k odstranění zjištěných nezákonností a novému rozhodnutí.
 • Povolení hornické činnosti je v tuto chvíli nepravomocné a nevykonatelné, takže jakákoliv hornická činnost ve velkolomu Vršany je až do případného nového rozhodnutí vyloučena (podobně, jako nelze pokračovat ve stavbě v případě zrušení stavebního povolení).
 • Před vydáním nového rozhodnutí bude zapotřebí doplnit všechna chybějící závazná stanoviska a podkladová rozhodnutí, jejichž absenci soud označil za nezákonnou. Tento proces může (včetně nového rozhodnutí ve věci) trvat cca 6 - 12 měsíců (za předpokladu, že nově vydaná podkladová stanoviska budou souhlasná).
 • Proti rozsudku je možné podat tzv. kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Praze, která však nemá odkladný účinek. Zrušení povolení hornické účinnosti je tedy bezprostředně a bezvýhradně účinné až do doby, než by Nejvyšší správní soud rozsudek Městského soudu v Praze případně zrušil.
 • Není pravděpodobné, že by Vršanská uhelná, a.s., na základě vzniklé situace propouštěla zaměstnance – lze předpokládat, že bude usilovat o získání nového povolení a těžbu co nejrychleji obnovit. Část zaměstnanců firmy by však mohla být po dobu odstávky poslána domů s nárokem na 60 % mzdy z důvodu tzv. překážky v práci na straně zaměstnavatele.

 

III. Informace o Vršanské uhelné, a.s.

 • Velkolom Vršany má v rámci tzv. územních ekologických limitů dost zásob až do roku 2052, nejdéle ze všech tuzemských dolů.
 • Zrušené rozhodnutí povolovalo těžbu na roky 2012 – 2052, tedy na bezprecedentních 40 let.
 • Firma dosáhla v roce 2013 hrubého provozního zisku (EBITDA) ve výši 1,7 miliardy Kč, obrat dosáhl téměř 3,5 miliard Kč.
 • Firma měla ve stejném roce 587 zaměstnanců.
 • V letech 2009 – 2012 si tři majitelé společnosti (Pavel Tykač, Jan Dienstl a Tomáš Fohler) vyplatili dividendy ve výši 6,9 miliard Kč.