Stovky ochránců klimatu demonstrovaly před hnědouhelnou elektrárnou Jänschwalde

Tisková zpráva Greenpeace, Lausitzer Klima- und Energiecamp a Tour de Natur

Tisková zpráva - 8 srpna, 2015
Zařízení Vattenfall patří mezi pět nejhorších v Evropě

Jänschwalde/Chotěbuz, 8. srpna 2015 – Proti masivnímu ničení klimatu a škodám na zdraví, které hrozí kvůli spalováním hnědého uhlí, dnes protestovalo před uhelnou elektrárnou Jänschwalde několik stovek ochránců klimatu z Německa, Polska a České republiky. Aktivisti vytvořili nápis „Coal kills“ (Uhlí zabíjí) a vedle něho lebku velkou asi 60 krát 55 metrů. Jänschwalde patří mezi pět evropských elektráren, které nejvíce škodí klimatu. Podle studie univerzity ve Stuttgartu z roku 2013 vypouští tato elektrárna, provozovaná švédským energetickým koncernem Vattenfall, tolik pevných částic, oxidu dusíku, rtuti a dalších škodlivých látek, že tím ročně zkrátí lidem, kteří jsou jim vystaveny, životy o 4000 let. Statisticky to odpovídá 373 předčasným úmrtím. „S Jänschwalde zůstává v síti obrovský znečišťovatel, zatímco Německo čím dál větší část energie vyrobené z uhlí vyváží. Pokud je pro Vattenfall ochrana klimatu něčím víc, než jen levnou částečkou PR, musí koncern tuto elektrárnu okamžitě odpojit ze sítě,“ říká Marvin Kracheel z Lausitzer Klima- und Energiecamp.

Švédský státní koncern Vattenfall chce svůj východoněmecký hnědouhelný podnik prodat, a to i kvůli ochraně klimatu. Tři uhelné elektrárny této společnosti v Lužici - Jänschwalde, Schwarze Pumpe a Boxberg vyprodukují ročně 50 milionů tun CO2 – tolik, co vypustí do vzduchu celé Švédsko. Mezitím požaduje čím dál širší koalice - od švédského účetního dvora přes členy švédských zelených a levice po četné ekologické spolky - aby si Vattenfall divizi ponechal a postupně ji i všechny povrchové doly uzavřel. Zatím se poskytovatel energie pevně drží svých plánů na prodej. „Špinavý obchod se prodejem neočistí. Nový vlastník opráší plány Vattenfallu na další povrchové doly, stovky lidí budou vyhnány z jejich domovů a zničí se celé hektary polí a lesů. Vattenfall musí konečně převzít odpovědnost a prodej zrušit,“ říká Susanne Neubronner, expertka Greenpeace na energetiku.

Nejisté vyhlídky pro hnědé uhlí v Německu

Proces prodeje se zasekl, protože budoucí role hnědého uhlí, které obzvlášť škodí klimatu, je v německé produkci energie nejistá. Už s ohledem na německý cíl v ochraně klimatu – snížení CO2 o 40 % do roku 2020 oproti úrovni z roku 1990 – byla na jaře široce diskutována nutnost upuštění od využívání hnědého uhlí. Tato diskuze v dalších letech ještě posílí s tím, jak se dále zpřísní německé cíle ochrany klimatu po roce 2020. „Důsledná ochrana klimatu se rovná opuštění uhlí jako energetického zdroje. Kdo před tím zavírá oči, jako se o to snaží Vattenfall a brandenburská spolková vláda, škodí nejen životnímu prostředí a těm, kdo jsou dotčeni povrchovými doly, ale i horníkům,“ říká Susanne Timm z ekologické cestovní kanceláře pro cyklisty Tour de Natur. Před klimatickou konferencí OSN na konci prosince v Paříži přitom vědci opětovně zdůraznili, že velká část zásob uhlí, ropy a plynu nesmí být spotřebována, aby se udržel nárůst teploty zaviněný lidskou činností pod dvěma stupni.

 

Kontakty:
Susanne Neubronner, expertka na energetiku Greenpeace Německo, tel. 0171–569 05 76,

České zastoupení na akci:  
Jana Pravdová, koordinátorka dobrovolníků Greenpeace ČR, tel. 734 620 847
Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR, tel. 723 623 238