Tykačova Severní energetická vlastní méně než 10 % území potřebného k těžbě za limity

Tisková zpráva - 13 července, 2015
Praha, 13. července 2015 – Společnost Severní energetická, a.s., která usiluje o prolomení limitů těžby a likvidaci města Horního Jiřetína (1), vlastní méně než 10 procent území které by k těžbě za limity potřebovala. Vyplývá to z analýzy vlastnických vztahů k nemovitostem na území města Horního Jiřetína, kterou pro Greenpeace ČR zpracovala studentka architektury Zuzana Jedličková (2).

Z analýzy vyplývají další informace:

 •  V zastavěném území Horního Jiřetína a Černic, které představují hlavní překážku těžby za limity, výrazně dominují jako vlastníci soukromé fyzické a právnické osoby, které kontrolují přes 50 % území. Dalších téměř 20 % je ve vlastnictví města Horní Jiřetín. Stát a jím ovládané firmy celkem 15 % zastavěného území. Přes 11% pozemků vlastní firmy kontrolované spekulantem s nemovitostmi Milanem Nečasem (3). Severní energetická, a.s., kontroluje pouhé jedno procento zastavěného území Horního Jiřetína potřebného k těžbě.
 • Většinu všech pozemků potřebných k těžbě (tedy dohromady v nezastavěném i zastavěném území), konkrétně 62 %, vlastní stát a jím ovládané firmy. Severní energetická, a.s. vlastní méně než 10 % pozemků. Téměř 5 % území vlastní firma EURO Cann SE, kontrolovaná přes neprůhledný řetězec firem končící v Holandsku, v jejíž dozorčí radě sedí jiřetínský zastupitel Petr Leichner, který dlouhodobě prosazuje dohodu města s těžaři (4).

Jan Rovenský z Greenpeace ČR uvedl: "Zjištěné informace nás překvapily. Podle mých zkušeností se řada politiků i novinářů domnívá, že Tykačova Severní energetická kontroluje většinu pozemků potřebných k těžbě. Ve skutečnosti je podíl těžařů na vlastnictví nemovitostí v Horním Jiřetíně marginální. Většinu domů a stavebních pozemků vlastní starousedlíci, volnou krajinu kolem města kontroluje převážně stát. Pokud k devastaci stovek hektarů státních pozemků nedají zelenou ministři, pánové Tykač a Dienstl mohou na těžbu za limity zapomenout."

Starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt výsledky analýzy komentoval následovně: "Severní energetická chce vyhnat z domova 2.200 obyvatel Horního Jiřetína, aby mohla těžit státní uhlí na převážně státních pozemcích. Přitom 98,5 % z ceny prodaného uhlí by skončilo u tří vlastníků těžební firmy a stát by dostal 1,5 procenta. Je mezi ministry opravdu někdo, kdo si myslí, že podobně ‚výhodný‘ obchod se státním majetkem a budoucností tisíců lidí je ve veřejném zájmu?

Poznámky pro editory:

(1) Případné důsledky prolomení územních ekologických limitů na velkolomu ČSA:

 • Likvidace 750 let starého města Horního Jiřetína a osady Černice (2 tisíce obyvatel)
 •  Přiblížení těžby na 500 metrů od nejbližších obytných domů v Litvínově (27 tisíc obyvatel) na desítky let
 • Zánik 800 pracovních míst v Horním Jiřetíně a Černicích a více než 4.000 pracovních míst v areálu Unipetrolu
 • Externí náklady ve výši 1,3 biliónu Kč (škody na zdraví, lesích, zemědělství a klimatu) způsobené spálením 750 miliónů tun uhlí za limity (výpočet Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy – viz zde)
 • Pokračování těžby na velkolomu ČSA až do roku 2120
 • Úplné zničení 23 kilometrů čtverečních krajiny, kterou nebude možné ani po rekultivaci používat k osídlení dříve, než po 100 letech
 • Ohrožení jižních svahů Krušných hor s cennými bukovými lesy (nadregionální biocentrum ÚSES) masivními sesuvy a ztrátou vody
 • Snížení atraktivity okresu Most pro nové investory, pokračující odliv mladých kvalifikovaných lidí, snížení ceny nemovitostí.

(2) Greenpeace ČR děkuje studentce Fakulty architektury ČVUT v Praze Bc. Zuzaně Jedličkové za desítky hodin, které zpracování analýzy a verifikaci získaných údajů ve svém volném čase věnovala.

(3) Ing. Petr Leichner je členem dozorčí rady společnosti Euro CANN od jejího vzniku v roce 2010. Viz platný výpis z obchodního rejstříku.

(4) Milan Nečas, který je od loňského roku též zastupitelem Horního Jiřetína, prostřednictvím svých firem Double B, a.s., a Double Pro, a.s., v posledních pěti letech v Horním Jiřetíně ve velkém skupuje nemovitosti.

Kontakty:

 • Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR

tel: 723 623 238, e-mail:

 • Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR

tel: 603 443 140, e-mail:

 • Ing. Vladimír Buřt, starosta Horního Jiřetína

tel: 724 081 095, e-mail:

 • Bc. Zuzana Jedličková

tel: 604 642 263, e-mail:

Tabulky:

Majitelé pozemků v celém území (zastavěné + nezastavěné) potřebném k těžbě za limity v tzv. II: etapě rozšíření

 

 

Majitelé pozemků v zastavěném území města Horní Jiřetín k těžbě za limity v tzv. II: etapě rozšíření velkolomu ČSA