Ve Frenštátu jde i o osud Arktidy

TZ Greenpeace 8/2012

Tisková zpráva - 28 května, 2012
Frenštát, 28. května 2012 – Dvanáct dobrovolníků Greenpeace ze tří zemí a jeden lední medvěd dnes obsadili dvě těžní věže dolu Frenštát v Beskydech. Cílem akce je upozornit, že těžba a spalování uhlí neohrožuje jen cennou beskydskou přírodu a kvalitu života a zdraví místních lidí, ale i vzdálenou Arktidu. Na vrcholku věží rozbijí tábor a rozvinou obří transparenty "NECHCEME BÝT UHELNÝ SKANZEN" a "ZACHRAŇME ARKTIDU! NENIČME BESKYDY!". Hodlají zde zůstat do zítřka.

Jak souvisí ochrana Arktidy a těžba černého uhlí v Beskydech?

Spalování uhlí je hlavním zdrojem emisí skleníkových plynů, které způsobují změnu klimatu. Česká republika přitom patří v tomto oboru mezi šampióny – přepočteno na jednoho obyvatele máme s 11 tunami třetí nejvyšší emise CO2 v Evropské unii a šesté nejvyšší mezi průmyslově vyspělými zeměmi (OECD). Spálení veškerého uhlí, které se v ložisku Frenštát nalézá, by způsobilo emise těžko představitelných 4,2 miliard tun oxidu uhličitého (1). Pro srovnání je to větší objem emisí, než každoročně vyprodukuje celá Evropská unie.

Vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace, Jan Rovenský, dnes z těžní věže dolu Frenštát poznamenal: „Hlavním problémem plánů na těžbu v Chráněné krajinné oblasti Beskydy je samozřejmě devastace místní cenné krajiny a životního prostředí zdejších lidí. Nicméně je třeba připomínat, že těžbou a spalováním uhlí si neničíme krajinu a ovzduší jen u nás, ale prostřednictvím změn klimatu ohrožujeme i lidi a přírodu doslova po celém světě. Arktida patří v současnosti v tomto ohledu mezi nejzranitelnější.“

„Změna klimatu probíhá v Arktidě výrazněji než kdekoliv jinde na Zemi. Ledovce ubývají takovým tempem, že do dvaceti let může být tato oblast v létě zcela bez ledu,“ doplnila Lenka Pipková, koordinátorka klimatické kampaně Greenpeace ČR. (2) 

Podle studie Energetická [r]evoluce pro Českou republiku, kterou Greenpeace představí již příští měsíc, se dokážeme bez spalování hnědého i černého uhlí obejít, aniž bychom ohrozili naši kvalitu života či ekonomický rozvoj. Greenpeace nepožaduje okamžité uzavření všech uhelných dolů, ale jejich postupný útlum a nahrazování čistými, obnovitelnými zdroji energie. Zásadně však vystupuje proti otevírání nových dolů (Frenštát) či rozšiřování těch stávajících na úkor domovů místních lidí (Horní Jiřetín, Karviná) či cenné přírody (Beskydy) (3). 

Návštěva ledních medvědů ve Frenštátu je součástí měsíční Arctic Tour 2012, se kterou Greenpeace projelo v posledních dvou týdnech celou zemi. (4) „Ohrožení Arktidy je velmi závažné téma, proto jsme se rozhodli, že se do mezinárodní kampaně za její záchranu aktivně zapojí i česká pobočka Greenpeace,“ vysvětlila Lucie Jakešová, tisková mluvčí Greenpeace ČR. 

 


Poznámky pro editory:

(1)  Uvedené množství emisí by vzniklo spálením 1 600 miliónů tun uhlí, které podle vyjádření OKD ložisko Frenštát obsahuje. Těžitelné zásoby jsou ovšem dle oficiálních údajů zhruba čtvrtinové.

(2)  Greenpeace upozorňuje ještě na další vazbu mezi Beskydy a Arktidou, jakkoli jsou tyto dvě oblasti vzdálené a rozdílné: unikátní krajinu v obou případech ohrožují zájmy těžařů, v případě Arktidy je to zájem firmy Shell o ropu, v případě Beskyd zájem OKD o uhlí. V obou případech tedy navíc jde o prohlubování závislosti na fosilních palivech a v důsledku tedy i o další prohlubování změn klimatu.

(3)  Platný dobývací prostor Frenštát je 63 km2 velký; většina z něj zasahuje do CHKO Beskydy.

(4)  Podrobnější informace naleznete na webové stránce www.zachranmearktidu.cz.

(4)

Kontakty:

Jan Rovenský, vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace ČR (na místě na věži)
tel.: 734 620 844, e-mail:

Michal Komárek, programový ředitel Greenpeace ČR (na místě na zemi)
Tel.: 734 620 842, e-mail: