Taková komise tu ještě nebyla: Vojíř a jeho uhelná parta

TZ Greenpeace 10/2011

Tisková zpráva - 9 března, 2011
Praha, 9. března 2011 – Ministerstvo průmyslu a obchodu sestavilo naprosto originální komisi. Taková tu ještě nebyla. Posuďte sami – jejím zadáním dle všeho je: 1) vytvořit hysterii, že lidé závislí na teplárnách budou mrznout, 2) vyvolat hysterii, že ceny tepla se zvýší až trojnásobně, 3) prosadit názor, že je třeba porušit platnou koaliční smlouvu současné vlády.

V prvních dvou bodech je komise zatím bezesporu úspěšná a daří se jí pronikat do médií. Ohledně třetího bodu se ještě pravděpodobně strhne boj – jde totiž o to, že Komise vidí řešení problému 1) a 2) v prolomení limitů těžby uhlí. [1] Jenže současná vládní koalice se zavázala, že je neprolomí. Závěry komise sice ještě nebyly oficiálně zveřejněny, avšak do médií již pronikají informace, jak budou její doporučení vypadat. Je zjevné, že tyto informace se neobjevily náhodou, nýbrž mají připravit vhodnou půdu k otevření debaty o prolomení limitů.

Sestavení komise je fatálním selháním ministerstva průmyslu a obchodu. Podíváme-li se na její složení, je zřejmé, že v takovém obsazení ani k jiným závěrům dojít nemohla. Je totiž složena z lidí, kteří dlouhodobě vystupují v zájmu těžařů a kontinuálně prosazují prolomení limitů. Po objektivnosti a nezávislosti ani stopy. Jeden citát za všechny pochází z roku 2004 od Miloše Urbana, který v komisi zastupuje Hospodářský výbor PSP ČŘ: „Limity jsou pozůstatkem posttotalitní doby, kdy ještě neexistovaly základní demokratické právní principy.“ (Výroky dalších členů komise níže v poznámce [2] pro editory.)

Jan Rovenský, vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace ČR, k tomu uvedl: „Vojířova partička bojovníků za rozšiřování uhelných velkolomů je krutou parodií na objektivní expertní komisi. Tihle lidé by pravděpodobně doporučili prolomení limitů i jako součást řešení zdravotnické či školské reformy, pokud by se jich někdo zeptal. Pokud pan ministr Kocourek a jeho náměstek Hüner touží darovat uhlí pod Horním Jiřetínem Pavlu Tykačovi, měli to říct rovnou a ušetřit dva milióny, které nás bude práce komise stát.“

 

Poznámky pro editory:

[1] Žádná teplárenská krize přitom nehrozí, pokud vláda nepromarní příležitost zajistit teplárnám dostatek uhlí nástroji, které má k dispozici. Řešení je přitom až překvapivě jednoduché, nicméně nehraje do karet vlastníkům uhelné společnosti Czech Coal Tykačovi a Dienstlovi. Vláda má unikátní příležitost jednoduše a efektivně pomoci teplárnám, dlouhodobě tak vyřešit problém s možným nedostatkem suroviny pro centrální zásobování teplem na příštích 20 let, a zároveň zajistit zachování územních ekologických limitů těžby uhlí, které chrání obce na severu Čech před těžbou.

[2] Složení komise, kterou zřídil ministr průmyslu a obchodu s cílem formulovat doporučení k dalšímu směřování teplárenského odvětví v ČR, a jejich výroky ohledně limitů těžby:

Předseda: Oldřich Vojíř

tajemník: Tomáš Dušek
členové: Tomáš Hüner, náměstek ministra pro energetiku a průmysl
Vladimír Slivka, děkan Hornicko-geologické fakulty, VŠB-TU Ostrava
Jaromír Lederer, Výzkumný ústav anorganické chemie, Ústí n.L.
Alexej Nováček, předseda výkonné rady Teplárenské společnosti ČR
Marek Mičúch, Národohospodářská fakulta, VŠE
Jiří Schwarz, Národohospodářská fakulta, VŠE
Michal Mejstřík, Fakulta sociálních věd, UK
Milan Urban, zástupce Hospodářského výboru PSP ČR

Výroky členů komise k územním ekologickým limitům těžby hnědého uhlí:

Oldřich Vojíř

Praha (ČTK) - Návrh na zrušení limitů pro těžbu hnědého uhlí předloží předseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Oldřich Vojíř (ODS). Čeká pouze na to, až poslanci začnou projednávat úpravu horního zákona, kterou předkládá ministerstvo životního prostředí (MŽP). Zákonem by se sněmovna měla začít zabývat během února či března. Informuje o tom na svých webových stránkách týdeník Ekonom.

"Do půl roku může být po všem," cituje Vojíře, který prý spoléhá na podporu ČSSD.

(http://www.enviport.cz/ekonom-vojir-chce-co-nejdr-101365.aspx)

Podle členů sekce nejsou obnovitelné zdroje vhodnou alternativou uhlí. „Není jiné cesty, než postupné dobývání uhlí, které tady je,“ dodal Vojíř. (...) Podle slov Vojíře se v poslanecké sněmovně čtyři politické subjekty shodují, že jiné cesty než prolomení není. „Jediná s kým se neshodujeme ve sněmovně je strana zelených,“ sdělil Vojíř.

(http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/20090223_lp_vojir_chce_navrhnout_zruseni_limitu.html)

Tomáš Hüner, náměstek ministra pro energetiku a průmysl

"Z odhadu vývoje spotřeby jasně vyplývá, že do budoucna nelze zajistit výrobu elektřiny a tepla bez uhlí za limity," řekl už dříve náměstek ministra průmyslu Tomáš Hüner.

(http://domaci.ihned.cz/c1-38634160-ministerstvo-prumyslu-chce-prolomit-limity-pro-tezby-uhli)

Vladimír Slivka, děkan Hornicko-geologické fakulty, VŠB-TU Ostrava

Podle Slivky nemohou o rozšíření těžby uhlí rozhodovat laici. „I Evropská unie říká, že je nutné využívat vlastních zásob,“ uvedl.

http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/paroubek-v-moste-navrhl-aby-se-o-rozsireni-tezby-r.html

Alexej Nováček, předseda výkonné rady Teplárenské společnosti ČR

Tuzemské teplárny léta bojují za prolomení těžebních limitů hnědého uhlí. Pochopení pravděpodobně nenajdou ani u současné vlády, která má zachování limitů v programovém prohlášení. „Pak se ale musí uvědomit všechny důsledky, které to způsobí,“ říká předseda Teplárenského sdružení Alexej Nováček

* E15: Vy navrhujete jako řešení prolomit těžební limity…

Ano, ačkoliv se tomu každá vláda vyhýbá. Jasně to řekla i Pačesova komise a první člověk, který chtěl nějak nastavit systém, byl ministr Tošovský, jehož koncepce skončila jak skončila. Teď se snad něco připravuje u pana ministra Kocourka, kde se aktualizuje koncepce speciálně ve vztahu k teplárenství. My tam jdeme s tím, že vláda si musí být vědoma všech důsledků koaliční dohody, která nepočítá s prolomením těžebních limitů. Na to budeme permanentně upozorňovat.

http://zpravy.e15.cz/nazory/rozhovory/alexej-novacek-fotovoltaika-nejrychleji-rostouci-plodina-na-hane

 Jiří Schwarz, Národohospodárská fakulta, VŠE

"S pokračující diskusí o koncepci české energetiky se do středu pozornosti dostávají územní limity pro těžbu hnědého uhlí. Z makroekonomického hlediska by bylo racionální tuto ekologickou regulaci zrušit. (...) Zrušením územně ekologických limitů se vytvoří podmínky pro ekologické podnikání, vznik nových pracovních příležitostí, růst poptávky po dodatečném zboží a službách nabízených podnikateli z regionu (poptávka po bytech, dopravních, hostinských službách apod.), růst příjmu obyvatel, a tím i jejich výdajů. Zaostávající region se začne měnit v prosperující oblast s lepšími životními podmínkami pro své obyvatele."

Jiří Schwarz

Autor, děkan Fakulty národohospodářské VŠE, je prezidentem Liberálního institutu

(http://hn.ihned.cz/c1-16376170-jiri-schwarz-pryc-s-uzemnimi-limity - Pryč s územními limity!, HN 23. června 2005)

Kontexty - Pryč s Jiřetínem aneb Vytěžit do posledního uhlí?

(http://www.ceskatelevize.cz/porady/10267384380-kontexty/210572230810006-pryc-s-jiretinem-aneb-vytezit-do-posledniho-uhli/?fromvoted=1588)

Milan Urban

Za svůj výrok „Limity jsou pozůstatkem posttotalitní doby, kdy ještě neexistovaly základní demokratické právní principy“ byl nominován na cenu Zelená perla roku 2004.

 

 

Kontakty:

Jan Rovenský, vedoucí klimatické a energetické kampaně Greenpeace ČR

e-mail: , tel.: 723 623 238

Lucie Jakešová, tisková mluvčí Greenpeace ČR

e-mail: , tel.: 603 443 140