Těžba na Karvinsku nesmí ohrozit domovy lidí a nesmí dostat ani korunu od státu

Tisková zpráva - 27 září, 2018
Premiér Andrej Babiš po jednání s představiteli OKD řekl, že si dokáže představit prodloužení těžby černého uhlí v hlubinných dolech na Karvinsku do roku 2030 místo v současnosti plánovaného termínu ukončení v roce 2023.
Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, říká:
Těžba černého uhlí v Evropě je umírající byznys, do kterého je potřeba nalít více peněz, než nakonec vydělá. Peníze, které by stát musel vynaložit na udržování firmy OKD v předsmrtné agónii, by se měly dát do rozvoje regionu či rozdat přímo horníkům a lidem v karvinském Starém Městě, jejichž životy těžba na Karvinsku velice zkomplikovala a jejichž domovy dodnes bezprostředně ohrožuje.
Otázkou je, zda toto předvolební prohlášení premiéra Andreje Babiše má vůbec nějakou váhu. Před minulými volbami v souvislosti s lithiem sliboval, že zvýší poplatky z těžby nerostných surovin, ale nyní ministerstvo průmyslu a obchodu pod vedením jeho strany zvýšení poplatků odmítá. A přitom je to jeden z konkrétních způsobů, jak získat peníze právě na rozvoj regionů postižených těžbou.
Podle Energetické revoluce Greenpeace i podle expertů kampaně Beyond Coal je rok 2030 nejzazším termínem, kdy v České republice musíme skončit s masivní těžbou a na ni navázaným spalováním uhlí v elektrárnách (s výjimkou tepláren). Případná další těžba v Moravskoslezském kraji by se tak do tohoto data vešla, ovšem jen za předpokladu, že se začnou již nyní podnikat kroky k uzavírání starých uhelných elektráren a že se podaří zastavit rozšíření velkolomu Bílina na Mostecku. 

Greenpeace požaduje, aby ještě před úplným začátkem dialogu o případném prodloužení životnosti dolů na Karvinsku bylo jasné, že budou dodrženy dvě podmínky:

  • Z veřejných rozpočtů nepošle stát na těžbu na Karvinsku ani jednu korunu. Pokud je těžba opravdu tak rentabilní, jak OKD říká, musí si ji zaplatit firma sama.
  • Kvůli rozšiřující se těžbě nesmí být ohrožen jediný dům v Karviné-Starém Městě. Vyhánění lidí z domovů kvůli těžbě nerostů je praktika, která nemá v 21. století co dělat.