Největší chráněná rezervace na světě letos vyhlášena nebude. Plán sabotovaly Norsko, Rusko a Čína

Tisková zpráva - 2 listopadu, 2018
Komise pro zachování živých mořských zdrojů Antarktidy, jejíž zasedání právě skončilo, letos nevyhlásí vznik obří oceánské rezervace ve Weddelově moři, přestože tento krok podporuje 22 z 25 jejích členů. Podle Greenpeace komise selhává a nenaplňuje své vlastní poslání. Petici za vyhlášení rezervace podepsalo 2,7 milionu lidí z různých koutů Země včetně České republiky.

Gentoo penguin at Paradise Bay, Antarctic Peninsula.
Frida Bengtsson z oceánské kampaně Greenpeace říká:
“Dvaadvacet delegací přišlo vyjednávat o budoucnosti antarktických vod v dobré víře, místo toho ale proces, který měl být postavený na vědeckých důkazech o nutnosti chránit unikátní ekosystémy Jižního ledového oceánu, celou dobu čelil snahám ho sabotovat. Delegace Norska, Číny a Ruska přišly s obstrukcemi, takže na vážnou debatu o ochraně Antarktidy téměř nezbyl žádný čas. Jediným pozitivním krokem jednání tak zůstává fakt, že komise potvrdila ochranu zranitelných mořských ekosystémů, které zmapovala letošní vědecká expedice Greenpeace.”

Rozhodnutí komise musí být jednohlasné, proto ani drtivou většinou prosazovaná rezervace nemohla být přijata. Naposledy se podařilo schválit vyhlášení rezervace v Rossově moři v roce 2016, když komisi předsedalo Rusko. Minulý rok se podobně jako letos nepodařilo prosadit plány na rezervaci ve Východní Antarktidě.  

Frida Bengtsson z oceánské kampaně Greenpeace říká:
“Nemáme už moc času, abychom zajistili ochranu života v oceánech a potravinovou bezpečnost pro miliardy lidí. Vědci se shodují, že do roku 2030 by mělo 30 % plochy všech moří a oceánů spadat pod nějaký stupeň ochrany. Už v roce 2009 se Komise pro zachování živých mořských zdrojů Antarktidy zavázala, že vybuduje síť rezervací, ale od té doby sledujeme spíše expanzi rybolovu než snahy o ochranu mořských území. Ukazuje se, že víc než kdy předtím potřebujeme, aby Organizace spojených národů vyjednala Globální smlouvu o oceánech.”

Přelomová Globální smlouva o oceánech má chránit mezinárodní vody mimo hranice jednotlivých národních států a na půdě OSN se začala řešit letos v září. Vyjednávání je výsledkem deset let trvajícího procesu a mohlo by být dokončeno již v roce 2020. Tato smlouva by měla poskytnout rámec pro vytvoření oceánských rezervací podle doporučení vědců tak, aby do roku 2030 mohlo být chráněno alespoň 30 % plochy všech oceánů.

Fotky a video
Obrazové materiály z letošní expedice Greenpeace v Antarktidě naleznete zde.

Kontakt:

Lukáš Hrábek, mluvčí Greenpeace ČR, , 603 443 140