Energetická [r]evoluce: Česká republika se obejde bez uhlí i jádra

TZ Greenpeace 10/2012

Tisková zpráva - 6 června, 2012
Nová studie „Energetická [r]evoluce pro Českou republiku“, kterou dnes představila mezinárodní ekologická organizace Greenpeace, detailně ukazuje, jak se Česko může zbavit závislosti na fosilních zdrojích i jádru a v horizontu nejbližších desetiletí přejít k čisté, udržitelné a efektivní energetice založené na obnovitelných zdrojích energie. Znečištění atmosféry oxidem uhličitým by tak bylo možné snížit o více než 92 procent oproti současnému stavu.

Studie vychází z oficiálních statistických dat a podkladů české vlády, analýzy energetického potenciálu jednotlivých zdrojů a matematického modelu německého výzkumného střediska DLR. (1) Vyvrací také dva základní mýty: že tato změna je technologicky nemožná a příliš drahá. Přechod k udržitelné moderní energetice je možný technologicky i ekonomicky.

V celkovém energetickém mixu (spotřeby tzv. primárních energetických zdrojů) pro rok 2050 počítá tzv. pokročilý scénář Energetické [r]evoluce pro ČR s 0 % jádra, 4 % uhlí, 12 % zemního plynu, 15 % ropy, 1 % vodní energie, 10 % solární energie, 5 % větrná energie, 33 % biomasy a 20 % geotermální energie. (Další výstupy scénáře naleznete v grafické příloze.)

„Energetickou [r]evoluci jsme vytvořili již pro víc než 40 zemí a výsledek je pokaždé stejný: obnovitelné zdroje energie v kombinaci s energetickou účinností je nejekonomičtějším a nejrychlejším způsobem, jak dlouhodobě zajistit energetickou bezpečnost státu. Světový energetický trh to jen potvrzuje: sektor obnovitelných zdrojů je nejrychleji rostoucím trhem a tvoří zhruba polovinu celkových světových investic. Jaderná energetika má v tomto ohledu jen nevýznamnou roli. To, že na ní Česká republika tolik lpí, je z ekonomického pohledu i s ohledem na pracovní trh nepochopitelné,“ uvedl dnes na tiskové konferenci Sven Teske, hlavní autor Energetické [r]evoluce pro Českou republiku.

„Cesta k vyšší energetické nezávislosti nevede přes další uhelné doly, zbourané obce a předražené reaktory. Stačí využít obrovský potenciál zvyšování energetické účinnosti české ekonomiky (která zůstává jedna z nejhorších v Evropě) a obnovitelných zdrojů, který před lety spočítala vládní Pačesova komise č. 1,“ uvedl dnes vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace ČR Jan Rovenský.

„Energetická [r]evoluce jasně ukazuje, že i Česká republika se dokáže obejít bez uhlí a jádra, aniž by ohrozila svůj hospodářský rozvoj a kvalitu života svých obyvatel. Proto budeme po ministerstvu průmyslu požadovat, aby z ní vycházelo při přípravě Státní energetické koncepce,“ uvedla Lucie Jakešová, tisková mluvčí Greenpeace ČR.  

Jan Rovenský k tomu dodal: „Člověk nemusí být zvláštní pesimista, aby si vsadil na to, že ministerští úředníci budou náš návrh při přípravě Státní energetické koncepce důkladně ignorovat. Energetická [r]evoluce by mimo jiné vedla k výraznému osvobození domácností ze závislosti na velkých energetických a těžebních firmách. Chápeme, že pro jejich majitele a šéfy musí dnes prezentovaná koncepce energetiky představovat noční můru. Záleží jen na nás občanech, jestli je necháme, aby z ČR udělali uhelně-jaderný skanzen Evropy.“


Kontakty:

Jan Rovenský, vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace ČR
e-mail: , tel.: 734 620 844

Dipl.-Ing. Sven Teske, energetický expert Greenpeace International, hlavní koordinátor projektu Energetická [r]evoluce
e-mail: , +31 6212 96 894

Lucie Jakešová, tisková mluvčí Greenpeace ČR
e-mail: , tel. 603 443 140

 

 

Poznámky pro editory:

(1)      DLR (Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.) je výzkumné centrum Spolkové republiky Německo zaměřující se na problematiku letectví, kosmonautiky, energie a dopravy. www.dlr.de

Energetická [r]evoluce je trvale udržitelná energetická koncepce, která představuje komplexní řešení Greenpeace pro reformu energetiky na celosvětové, kontinentální i národní úrovni. Přináší praktický a podrobně propočítaný plán na snížení světových emisí CO2 o více než 80 %, současně s růstem HDP a energetické bezpečnosti do roku 2050. 

Energetická [r]evoluce pro Českou republiku je ke stažení na www.greenpeace.cz/energetickarevoluce

 

Grafická příloha: