Nová evropská studie: české uhelné elektrárny zabijí téměř 1 700 lidí ročně

Spalování uhlí má na svědomí dvojnásobně více úmrtí než dopravní nehody

Tisková zpráva - 12 června, 2013
Praha, 12. června 2013 – Podle nové studie expertů ze Stuttgartské university (1) a na ni navazující publikace Greenpeace „Tiší zabijáci“ (2) jsou evropské uhelné elektrárny každoročně zodpovědné za předčasné úmrtí 22 300 lidí. Studie detailně vypočítává negativní zdravotní účinky způsobené největšími uhelnými zdroji v EU. Provoz českých uhelných elektráren a tepláren zkrátí podle výsledků studie životy Evropanů o 18 088 roků života, což odpovídá 1 686 předčasným úmrtím. To je více než dvojnásobek počtu lidí, kteří v loňském roce zemřeli na českých silnicích (3).

Mezi hlavní zdravotní komplikace související se spalováním uhlí patří onemocnění dýchacího ústrojí, infarkty, rakovina plic a astma. Studie zároveň identifikovala českou polostátní společnost ČEZ jako šestého největšího znečišťovatele ovzduší ze všech evropských energetických společností.

Jan Rovenský z české kanceláře Greenpeace uvedl: „Uhelné elektrárny jsou tichý zabiják. Zatímco havárie jaderných elektráren či ropných tankerů jsou dramaty, která si každý zapamatuje, uhlí nás zabíjí nepozorovaně a pomalu. Aktuální studie německých vědců vyvrací mýtus, že modernizované a odsířené uhelné elektrárny jsou čisté. Ano, jsou mnohem čistší než před čtvrt stoletím – ale jejich provoz nás stále zbytečně stojí tisíce životů ročně.“

Greenpeace prosazuje, aby zachování územních ekologických limitů a postupné snižování současné silné závislosti České republiky na uhlí (4) bylo výchozím a nezměnitelným předpokladem státní energetické koncepce. Nyní projednávaný návrh aktualizace SEK (5) tuto podmínku splňuje pouze z části: zachování územních ekologických limitů garantuje pouze do roku 2035.

Konkrétní důkladně propočítané návrhy, jak se ČR může do roku 2050 obejít zcela bez uhelné i jaderné energetiky, přináší loni, resp. předloni vydané studie Energetická [R]evoluce (6) a Chytrá energie (7).

Autoři dnes publikované studie použili k výpočtu negativních dopadů mezinárodně uznávanou metodiku ExternE (8) a oficiální údaje o znečištění způsobeném jednotlivými elektrárnami z  evropského Integrovaného registru znečištění (9). Stejnou metodiku použili loni i odborníci z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy k výpočtu externích nákladů, které by vyvolalo spálení hnědého uhlí blokovaného územními ekologickými limity těžby v severních Čechách. Podle jejich závěru by spálení uhlí „za limity“ vedlo ke kumulovaným externím nákladům ve výši 1,3 biliónu korun (10).

 

Poznámky a odkazy:

(1)     Studie „Estimating Health Risks caused by Emissions of Air Pollutants from Coal Fired Power Plants in Europe - Documentation of Methods and Results,“ Philippa Preisse, Joachima Roose a Prof. Rainera Freidricha ze Stuttgartské univerzity – viz  http://www.greenpeace.org/czech/Global/czech/P3/dokumenty/Klima/Estimating_Health_Risks_IER.pdf (v angličtině).

(2)     Publikace „Tichý zabiják“ (Silent Killer) – viz  http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/climate/2013/Silent-Killers.pdf nebo v příloze této tiskové zprávy (v angličtině).

(3)     V roce 2012 bylo při dopravních nehodách na území ČR usmrceno 681 osob - viz  http://www.policie.cz/clanek/dopravni-nehodovost-2012.aspx

(4)     V roce 2012 byla v ČR více než polovina elektřiny vyrobena z uhlí. Viz http://www.eru.cz/user_data/files/statistika_elektro/mesicni_zpravy/2012/prosinec/page10.htm. Pro srovnání: více než 20 % vyrobené elektřiny (tedy více, než spotřebují všechny české domácnosti) bylo vyvezeno do zahraničí. Ukončení současného masivního exportu elektřiny je tak nejrychlejší a jednodušší cesta, jak snížit podíl uhlí v tuzemském energetickém mixu.

(5)     V popisu základních vstupů nyní projednávané aktualizace Státní energetické koncepce je uvedeno: „Těžba na lomech Bílina, ČSA a Vršany do územních ekologických limitů a dle posledních těžebních plánů, využití části HU za ÚEL po roce 2035“ (viz http://download.mpo.cz/get/47607/53721/595041/priloha001.pdf). Vláda vzala koncepci v této podobě na vědomí a schválila její hlavní zásady. V současnosti probíhá posuzování jejích vlivů na životní prostředí, teprve na jeho základě ji bude moci vláda definitivně schválit.

(6)     Viz www.energetickarevoluce.cz

(7)     Viz www.chytraenergie.info

(8)     Viz např. http://www.czp.cuni.cz/Ekonomie/ocen_konf/Havranek_ExternE.pdf.

(9)     Viz http://prtr.ec.europa.eu a http://portal.cenia.cz/irz/formularUnikyPrenosy.jsp.

(10)   Viz www.greenpeace.cz/externality

 

Kontakty:

Jan Rovenský, vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace ČR

e-mail: , tel.: 608 729 071

Dominika Moulíková, mediální asistentka Greenpeace ČR

e-mail: , tel.: 603 443 140