Stovky lidí žádají krajský úřad, aby nedovolil ČEZu v Prunéřově porušit zákon

O osudu polovičaté modernizace elektrárny Prunéřovu se rozhoduje v Ústí nad Labem – právě teď - Společná tisková zpráva Greenpeace, Ekologického právního servisu a sdružení Chomutov – pod pokličkou ČEZ

Tisková zpráva - 11 května, 2011
Praha/Brno/Chomutov, 11. května 2011 – O tom, zda ČEZ postaví v Prunéřově nové bloky uhelné elektrárny a navíc při tom poruší zákon (1), se právě rozhoduje v Ústí nad Labem. Krajský úřad Ústeckého kraje by měl během několika málo týdnů rozhodnout, zda pro elektrárnu vydá tzv. integrované povolení. (2) Na včerejším ústním jednání v rámci řízení proto místní lidé i organizace spolu s Greenpeace a Ekologickým právním servisem vznesli závažné připomínky k záměru ČEZu, a vyzvali krajský úřad, aby povolení nevydal. Na jednání se probíraly námitky nejen od zúčastněných organizací, ale také od 235 občanů z celé České republiky, kteří vyjádřili se záměrem nesouhlas na základě jeho technických nedostatků a ekologických dopadů.

Jan Rovenský, který reprezentoval Greenpeace ČR, po jednání prohlásil: „Elektřinu z Prunéřova nepotřebujeme – posledních 10 let vyváží Česká republika každoročně více než dvojnásobek jeho roční produkce. Pro zdraví obyvatel severních Čech i energetickou bezpečnost České republiky by bylo nejlepší Prunéřov a nedaleké Počerady úplně uzavřít. Takto ušetřené uhlí by stačilo s rezervou pokrýt provoz všech českých tepláren, které se potýkají s nedostatkem paliva. Teplárny přitom využívají energii obsaženou v palivu až s dvojnásobně vyšší účinností, než tzv. kondenzační elektrárny ČEZu. Uděláme všechno pro to, aby ČEZ povolení k výstavbě nových bloků v Prunéřově na dalších 25 let nezískal. Probíhající rozhodování krajského úřadu je z tohoto hlediska klíčové.“ (3, 4)

Jiří Nezhyba, právník Ekologického právního servisu k tomu uvedl: “O Prunéřovu stále ještě není rozhodnuto, stále je o čem jednat a argumenty jsou na naší straně. Nyní mají případ na stole úředníci krajského úřadu, kteří mají o dalším osudu elektrárny rozhodnout. ČEZ však v Prunéřově nechce použít nejlepší dostupnou technologii, jak požaduje legislativa ČR i EU, a proto by jeho žádost o integrované povolení měla být zamítnuta. Navíc ČEZ v dokumentaci technologii plánované elektrárny dostatečně nepopsal, takže není možné předem ověřit, zda by elektrárna byla schopna splnit přísné emisní limity.”

Petr Neubauer z místního sdružení Chomutov – pod pokličkou ČEZ doplnil: “Již nyní žijeme v jednom z nejzatíženějších regionů. Pokud by se ČEZu podařilo prosadit nové bloky Prunéřova na další čtvrtstoletí, bude to osud i dalších generací Severočechů. V průběhu celého povolovacího procesu se bohužel ukazuje, že úřady straní spíš ČEZu a dopad na naše zdraví nebyl zodpovědně posouzen. Pokud má krajský úřad skutečně jednat v zájmu místních lidí, nemůže rozhodnout jinak, než že integrované povolení nevydá.“ (5)

 

 

Poznámky pro editory:

(1)  Cílem společné kampaně Ekologického právního servisu, Greenpeace ČR a místního sdružení “Chomutov pod pokličkou ČEZ” je přesvědčit společnost ČEZ, aby důsledně respektovala českou i evropskou právní úpravu. Požadujeme proto, aby ČEZ přehodnotil svůj záměr komplexní obnovy elektrárny Prunéřov II a při její plánované modernizaci použil nejlepší dostupnou technologii pro nová zařízení s čistou účinností nad 42 %. V případě, že ČEZ tyto požadavky odmítne, žádáme, aby se výslovně zavázal, že elektrárna bude nejpozději v roce 2015 zcela odstavena. Tyto požadavky podpořilo přes tři tisíce Severočechů, kteří podepsali petici "Nechceme šrot v Prunéřově!". (viz http://www.pohodacez.cz/press/tisice-lidi-v-chomutove-nesouhlasi-s-plany-cezu-modernizovat-elektrarnu-prunerov-zastaralou-technologii-36%20) Z průzkumu veřejného mínění provedeného v létě 2009 agenturou Factum Invenio v rámci omnibusu, pak vyplývá, že takřka dvě třetiny místních lidí si přejí, aby ČEZ při obnově hnědouhelné elektrárny Prunéřov II použil nejlepší dostupnou technologii, a to i za cenu vyšších nákladů. (viz http://www.pohodacez.cz/press/cez-by-mel-v-elektrarne-prunerov-ii-pouzit-nejlepsi-dostupnou-technologii-i-kdyby-to-melo-stat-vic-penez-mysli-si-lide-40)

Souhrnné informace o kauze Prunéřov naleznete na www.pohodaCEZ.cz

(2)  Řízení o vydání integrovaného povolení je z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví vůbec tím nejdůležitějším povolovacím procesem. Právě v tomto řízení by totiž měl ČEZ prokázat, že Prunéřov splňuje požadavky na nejlepší dostupné technologie. Ty však z hlediska energetické účinnosti nesplňuje. V integrovaném povolení se také stanovují závazné podmínky provozu elektrárny, která bude po dalších přinejmenším čtvrtstoletí negativně ovlivňovat své široké okolí.

(3)  V roce 2009 dosáhl čistý vývoz (saldo vývozu) elektřiny z ČR 13.643 GWh, tedy 18 % z čisté tuzemské výroby energie. Elektrárna Prunéřov vyrobila ve stejném roce vyrobila elektrárna Prunéřov 6.634 GWh.

(4)  Uhlí ušetřené v Prunéřově by nešlo kvůli jeho nízké kvalitě poskytnout přímo teplárnám. Mohlo by však nahradit vysoce kvalitní teplárenské uhlí, které pálí jiné elektrárny ČEZ, a uvolnit jej tak pro potřeby tepláren.

(5)  Pochybnosti o tom, že úřady rozhodují ve prospěch polostátního ČEZu, se s případem vlečou od samého počátku. Proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) mj. vyústil v odstoupení tehdejšího ministra životního prostředí Dusíka, přičemž jeho nástupkyně paní Bízková 14 dní po uvedení do funkce vydala pro Prunéřov kladné stanovisko. Posledním příkladem je skutečnost, že ČEZ získal od kadaňského stavebního úřadu územní rozhodnutí, přičemž deset vlastníků nemovitostí z okolí bylo stavebním úřadem z tohoto řízení vyloučeno. http://www.pohodacez.cz/press/uzemni-povoleni-pro-modernizaci-elektrarny-prunerov-ii-vydano-vlastnikum-nemovitosti-pobliz-elektrarny-stavebni-urad-vzkazal-nemate-do-toho-co-mluvit-135. Odvolání proti územnímu rozhodnutí má nyní na stole Krajský úřad Ústeckého kraje.

Kontakty:

Jan Rovenský, vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace ČR

Tel: +420 723 623 238, e-mail:

Jiří Nezhyba, právník, Ekologický právní servis

Tel: 775 154 073, e-mail:

Petr Neubauer, sdružení Chomutov – pod pokličkou ČEZ

Tel.: 605 401 171, e-mail:

Tags