Greenpeace požaduje šetrnou likvidaci ostravských kalů

TZ Greenpeace 32/2011

Tisková zpráva - 9 listopadu, 2011
Praha, 9. listopadu 2011 – Greenpeace ČR dnes vyzvala Českou inspekci životního prostředí k zastavení nezákonného transportu ostravských kalů a jejich skladování na území Ústeckého kraje. Greenpeace požaduje zajištění likvidace ostravských kalů šetrnější technologií pro lidské zdraví a životní prostředí, nežli je spalování. Organizace dnes zároveň podala odvolání proti souhlasu Ústeckého kraje s dovozem, skladováním a pálením nebezpečného odpadu z ostravských ropných lagun.

V posledních týdnech putují mezi Ostravou a Litvínovem vlaky převážející nebezpečný odpad z ostravských ropných lagun. (1) Likvidace ostravských kalů přitom provází od samého počátku série pochybných postupů a prapodivných rozhodnutí. Původní technologie navržená ve smlouvě se zásadně liší od postupu, kterým nyní Geosan s kaly nakládá. (2)

Greenpeace je přesvědčeno, že problém je potřeba řešit nikoli spalováním, nýbrž kvalitní technologií, která minimalizuje rizika pro lidské zdraví a životní prostředí. V současné situaci by bylo nejlepší, odtěžené kaly místo transportu přes celou republiku dočasně uložit na zajištěné skládce nebezpečného odpadu a přimět firmu Geosan, aby tento nebezpečný odpad zlikvidovala způsobem, který minimalizuje rizika pro lidské zdraví a životní prostředí. Teprve poté má přijít na řadu bezpečný převoz na místo likvidace. Greenpeace v této souvislosti v uplynulých týdnech oslovilo několik expertů a podle dosavadních zjištění existují i v České republice šetrnější technologie likvidace ostravských kalů.

„Stávající navážení kalů na skládku u Litvínova je podle našeho názoru nezákonné a je jen špičkou ledovce v rámci celého tohoto šlendriánu. Máslo na hlavě mají všichni zainteresovaní: ministerstvo životního prostředí, ministerstvo průmyslu, Topolánkova vláda, Moravskoslezský a Ústecký kraj a hlavně Geosan,“ prohlásil dnes Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR, a dodal: „Proto dnes podáváme odvolání proti rozhodnutí kraje a apelujeme na Českou inspekci životního prostředí, aby zastavila stávající postup. Kaly je nutné zlikvidovat šetrnější technologií, ideálně nespalovací.“

Geosan měl řadu let na to, aby našel způsob jak zneutralizované kaly likvidovat, a nyní vše tlačí na poslední chvíli. „Pokud dojde k jakémukoliv zdržení, je to chyba Geosanu a také odpovědných státních úředníků. Smyslem našeho kroku není činit obstrukce, nýbrž snaha prosadit skutečně účinné a šetrné řešení tohoto problému. Trváme na tom, že je nutné přimět firmu Geosan, aby zlikvidovala tento nebezpečný odpad způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí,“ vysvětluje Jan Freidinger.

Poznámky pro editory:

(1)  Státní zakázku na likvidaci této staré ekologické zátěže získala v roce 2004 firma Geosan, která se pokoušela uplatnit odtěžené kaly jako „alternativní palivo“ v polských elektrárnách. Polská Hlavní inspekce životního prostředí však zjistila výskyt tohoto materiálu na polském území a prohlásila jej za nebezpečný odpad. Geosan tak přišel pro ostravské kaly o odbyt. Tím firmě vyvstala velká komplikace: do konce roku 2011 se totiž dle zakázky musí kalů zbavit a odtěžení kalů dokončit. Na poslední chvíli tak Geosan přišel s šalamounským řešením: vozit tento nebezpečný materiál přes celou republiku na litvínovskou skládku firmy Celio a během následujících nejméně pěti let jej postupně spálit v cementárně v Čížkovicích.

 

(2)  Již postup při neutralizaci kalů neodpovídá původní technologii. Nyní se provádí bez vodní clony pod širým nebem. Velmi podezřelá je i klasifikace zpracovaných kalů jako paliva, a nikoli jako nebezpečného odpadu. Ve výsledném materiálu byl oproti původnímu záměru více jak 4x zmírněn obsah uhlí na úkor kalů, což znamená, že firma musí hledat řešení pro mnohem menší objem odpadu, ovšem mnohem nebezpečnějšího. Zneutralizované kaly, které se mají pálit v Čížkovicích, jsou oproti původnímu projektu nehomogenizované (nepromíchané), a z toho důvodu může každý vagón odpadu obsahovat jiné látky. Každá várka, která se bude pálit tak může produkovat jiné škodliviny, což neodhalí žádná spalovací zkouška. Navíc při spalovací zkoušce se měří emisní koncentrace, ovšem spaliny z cementárny jsou silně naředěny vzduchem, a proto se limity skoro vždy naplní, i když se ve skutečnosti vypouští obrovské množství škodlivin. 

 

 

Kontakty:

Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR e-mail: , tel.: 608 729 071

Lucie Jakešová, tisková mluvčí Greenpeace ČR

e-mail: , tel.: 603 443 140