Reakce Greenpeace na programové prohlášení vlády

Tisková zpráva - 11 května, 2018
Ve vznikajícím programovém prohlášení je z hlediska životního prostředí spousta pozitivních pasáží, důležité ovšem je, aby nezůstaly jen na papíře, nebo aby vláda nakonec nešla úplně jiným směrem. Navzdory původním slibům jsme se například v minulém vládním období dočkali omezení práv veřejnosti zapojovat se do správních řízení, naopak na slíbený antifosilní zákon vůbec nedošlo.

Energetika

Vítáme, že vláda potvrzuje limity těžby na severu Čech a chce zároveň zvýšit poplatky z těžby některých nerostů. Jen doufáme, že mezi těmi nerosty nebude chybět hnědé uhlí, protože právě u něj kvůli nízkým poplatkům již stát přišel o miliardy korun. Zatím se přímo o uhlí text nezmiňuje.

U energetiky nám chybí jasné a reálné cíle. Pozitivem je, že vláda chce snižovat množství energie vyráběné z uhlí, stále ale chce v dlouhodobém horizontu vedle obnovitelných zdrojů spoléhat i na velmi drahou a nejistou investici do jádra. Vítáme snahu podpořit samovýrobu energie a decentralizaci zdrojů. Občanská energetika má podle vládního prohlášení být pro vlastní potřebu, ovšem my bychom chtěli, aby si lidé mohli nejen vyrábět elektřinu pro sebe, ale za férových podmínek její přebytky také dodávat do sítě.

Odpady a plasty

Pasáže týkající se zacházení s odpady jsou obecně v pořádku. Je dobře, že vláda chce prosazovat principy oběhové ekonomiky. Uvítali bychom ale, kdyby se jen nezmiňovala o recyklaci a lepším třídění odpadů, ale především se zaměřila na způsoby, jak předcházet vzniku odpadu a jak opětovně používat výrobky. Doufáme, že na obecné záměry vlády budou navazovat konkrétní kroky, které budou plnit co nejvíce bodů evropské plastové strategie a povedou k eliminaci jednorázových plastů.