Škola v Horním Jiřetíně se zbavila uhlí, na střeše má nové solární panely

TZ Greenpeace a ZŠ a MŠ Horní Jiřetín

Tisková zpráva - 24 dubna, 2018
Horní Jiřetín, pondělí 23. dubna: Vítejte v budoucnosti - tento vzkaz dnes zdravil žáky a žákyně jiřetínské školy. Jiřetínští spolu s Greenpeace a mnoha dárci z celé republiky totiž zvládli “Výzvu pro Jiřetín” a vybrali peníze na fotovoltaické panely, které byly dnes slavnostně odhaleny a předány škole. Panely tak doplní tepelné čerpadlo, které nahradilo kotel na uhlí. Škola se tak jako jedna z prvních obecních budov zbavuje závislosti na fosilních palivech.

Projekt “Výzva pro Jiřetín” spustila organizace Greenpeace loni v květnu a během léta se vybralo přes 300 tisíc korun, které všechny putovaly na nákup a instalaci fotovoltaických panelů na střechu místní školy. V první části projektu se peníze vybíraly pomocí novinky - tzv. dárcovských výzev. Peníze tak pomáhali vybrat různí vyzyvatelé, kteří lákali dárce na různé sliby - že přestanou kouřit, že budou chodit bosi či že splní nějaký náročný sportovní výkon. Učitelský sbor z jiřetínské školy se například vzdal dárků na konci roku a místo nich poprosil rodiče o příspěvek. Zapojil se i starosta města Vladimír Buřt a ředitel Greenpeace Česká republika David Murphy, oba vybrali přes 10 tisíc korun. Na přání návštěvníků webu www.vyzvaprojiretin.cz později organizace přidala i možnost darovat napřímo klasickým způsobem.

Na cílovou částku 300 tisíc korun přispělo 920 dárců, minimální limit dokonce o 17 tisíc překročili. Všechny vybrané peníze budou použity na nákup a instalaci solárních panelů, organizace Greenpeace si za administraci žádné peníze nenechala, naopak nějaké finanční prostředky škole na projekt poskytla v rámci tzv. matchingu - tedy záměrnému zdvojnásobení příspěvků od dárců - v poslední fázi projektu.

Škola díky tomu získala fotovoltaický systém o instalovaném výkonu 10 kWh, kterým si bude vyrábět vlastní elektřinu. V plánu je i přechod na dodavatele elektřiny z obnovitelných zdrojů, aby se škola odstřihla od uhlí úplně

Jan Freidinger z Greenpeace říká:
“Projekt “Výzva pro Jiřetín” je součástí širšího plánu na snížení závislosti Horního Jiřertína na uhlí. Greenpeace nechalo zpracovat studii Potenciálu obnovitelných zdrojů anergie a energetických úspor pro Horní Jiřetín, který současně předá starostovi Horního Jiřetína Vladimíru Buřtovi. Studie bude sloužit k naplánování dalších kroků pro přechod Jiřetína k obnovitelné energii a zvyšování energetické účinnosti budov.”

Ředitelka školy Klára Křivánková říká:
“Všichni máme velkou radost, že se podařilo vybrat cílovou částku, a chceme poděkovat všem, kteří nás podpořili. Solární panely nám nejen ušetří náklady , ale žáci navíc poznají fungování obnovitelných zdrojů přímo ve škole. V budoucnosti bychom rádi vylepšili vzhled střechy, která je hodně znečištěná od kouře. Chceme také vyčistit a zrenovovat sklepní prostory, kde byl umístěn starý kotel na uhlí a uhelný sklad.”

Kontakty:

  • Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, tel.: 603 443 140,
  • Jan Freidinger, koordinátor Greenpeace ČR pro projekt Výzva pro Jiřetín, tel.: 734 620 843,
  • Vladimír Buřt, starosta Horního Jiřetína,
  • Klára Křivánková, ředitelka ZŠ a MŠ Horní Jiřetín,