Greenpeace nesouhlasí s pálením ostravských kalů

TZ Greenpeace 33/2011

Tisková zpráva - 22 listopadu, 2011
Praha, 22. listopadu 2011 – Greenpeace nesouhlasí s pálením nebezpečných odpadů z lagun ostravské chemičky Ostramo, ani se spalovací zkouškou plánovanou na dnešek v čížkovické cementárně firmy Lafarge, k níž chybí důležité informace o emisích prachových částic. Namísto toho prosazuje seriózní vyhodnocení a porovnání dostupných technologií pro likvidaci kalů tak, aby byla vybrána metoda nejohleduplnější vůči zdraví lidí a životnímu prostředí.

„Greenpeace je ve věci pálení nebezpečných odpadů konzistentní a dlouhodobě s ním nesouhlasí. Prosazujeme využívání šetrnějších nespalovacích technologií a ostravské kaly nejsou výjimkou. Nesouhlasíme se zvrácenou logikou, podle které jsou staré ekologické zátěže Ostravska za peníze daňových poplatníků převáženy přes celou republiku, kde mají být likvidovány na úkor již beztak znečištěných severních Čech,“ (1) uvedl Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR, a dodal: „Do kauzy mělo již dávno zasáhnout ministerstvo životního prostředí, celý proces zastavit a řádně posoudit dostupné technologie likvidace a zejména jejich dopad na životní prostředí i zdraví lidí“.

K průběhu spalovací zkoušky navíc není dostatek dostupných informací, chybí například podrobné údaje o emisích prachových částic. Firma Lafarge na svých stránkách pouze zveřejnila velmi neurčitou tiskovou zprávu, která ovšem obsahuje jen rámcové informace o plánovaném pokusu se spalováním nebezpečného odpadu (2).

 „Je s podivem, že cementárna neuvedla přesné informace o tom, které škodliviny budou monitorovány, ani jakou metodikou. V tiskové zprávě cementárny například chybí jakákoli zmínka o měření emisí jemného a ultrajemného prachu, ačkoli v cementárnách mohou tyto velice nebezpečné prachové částice tvořit podstatnou složku emisí. Prachové částice přitom v současnosti představují největší ohrožení zdraví lidí z hlediska znečištění ovzduší,“ (3) komentoval dnes zkoušku MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik.

Zneutralizované kaly, které se mají pálit v Čížkovicích, jsou oproti původnímu projektu nehomogenizované (nepromíchané), a z toho důvodu může každý vagón odpadu obsahovat jiné látky. Každá várka, která se bude pálit tak může produkovat jiné škodliviny, což neodhalí žádná spalovací zkouška. Navíc při spalovací zkoušce se měří emisní koncentrace, ovšem spaliny z cementárny jsou silně naředěny vzduchem, a proto se následně složitě přepočítávají. Problém je, že cementárny limity skoro vždy naplní, i když ve skutečnosti vypouští obrovské množství škodlivin. 

Firma Geosan, která získala státní zakázku na likvidaci ostravských lagun ve výši 2,6 miliard korun, původně plánovala kaly z ostravských lagun spalovat v polských elektrárnách. Polská inspekce životního prostředí ovšem materiál prohlásila za nebezpečný odpad. Ačkoli v České republice existuje celá řada mnohem bližších skládek nebezpečného odpadu, rozhodl se Geosan vozit kaly přes celou republiku až na Mostecko a spalovat je v čížkovické cementárně.


Kontakty:

Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR

e-mail: , tel.: 608 729 071 (momentálně v zahraničí)

MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika

e-mail: , tel.: 777 75 75 11 

Lucie Jakešová, tisková mluvčí Greenpeace ČR

, tel.: 603 443 140      

Poznámky pro editory:

(1) Zamoření ovzduší škodlivinami na Mostecku (kde jsou odpady skladovány) i na Litoměřicku (kde se mají spalovat) dlouhodobě překračuje zákonné limity. V Mostě byl denní limit pro znečištění prachem (PM10) překročen k 19. listopadu už 83x, ačkoli tolerováno je pouze 35 překročení za kalendářní rok. Na měřící stanici v Litoměřicích byl denní limit letos překročen už 58x. Zdroj: Český hydromeorologický ústav  http://www.chmu.cz

(2) Tisková zpráva 16. 11. 2011 - Monitorovací skupina se shodla na postupu mimořádného měření - http://www.lafarge.cz/

(3) C. Ehrlicha,G. Nolla, W.-D. Kalkoffa, G. Baumbachb, A. Dreiseidlerb: PM10, PM2.5 and PM1.0—Emissions from industrial plants—Results from measurement programmes in Germany, Atmospheric Environment 41 (2007) 6236–6254


Témata