Vitásková chce zaříznout čisté zdroje

Stamiliardové škody z uhelné energetiky ji nezajímají

Tisková zpráva - 25 dubna, 2012
Předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková dnes vyhlásila válku obnovitelným zdrojům. Od roku 2014 chce prosadit úplné zrušení pevných výkupních cen pro čistou energii z větru, slunce, vody a biomasy. Stamiliardové škody vyvolané výrobou elektřiny z uhlí, které každoročně zatěžují rozpočty domácností i státu, ovšem řešit odmítá, stejně jako nepřiměřené zisky energetických společností. Podle Greenpeace by měl stát rozumnou podporu čistých zdrojů zachovat a naopak promítnout do ceny elektřiny z uhlí škody, které způsobuje.

Vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace Jan Rovenský dnes uvedl: „Pokud by byly v ceně elektřiny zahrnuty externí náklady spojené se škodami na životní prostředí, které uhlí nebo plyn způsobují, žádná podpora na obnovitelné zdroje by nebyla zapotřebí, na trhu by se prosadily samy. Paní Vitásková trpí pozoruhodnou selektivní slepotou: podporu čistých zdrojů chce zrušit, zatímco stamiliardovou nepřímou podporu pro uhlí a plyn odbourat výslovně odmítla. Je to pokrytecké a doufáme, že veřejnost jí na to neskočí.“

Podle údajů evropské Agentury pro životní prostředí (EEA) způsobily škodliviny z komínů 20 největších českých elektráren a tepláren škody ve výši 118 miliard korun (1). Podpora fotovoltaických elektráren v roce 2011 pak dosáhla 20 miliard, celková podpora OZE pak 32 miliard (viz přiložený graf).

„Velké energetické firmy pozorují rostoucí podíl obnovitelných zdrojů na trhu se špatně skrývaným znepokojením. Loni překročil jejich podíl na výrobě elektřiny 10 %, což bylo ještě před pár lety experty z ministerstva průmyslu prohlašováno za nemožné. Energetický regulační úřad by neměl být prodlouženou rukou velkých hráčů, která jim bude pomáhat za každou cenu udržet současný status quo. Paní Vitásková na takovou roli bohužel zjevně aspiruje.“

Greenpeace podporuje, aby se výkupní cena elektřiny z obnovitelných zdrojů pohybovala na hranici rentability jejich provozu. Za nepřijatelné považuje excesy oběma směry, tedy jak přemrštěnou podporu (jako se to stalo v důsledku selhání parlamentu v letech 2009 – 2011 s fotovoltaikou), tak její úmyslnou likvidaci pod hranici přežití (jako nyní navrhuje předsedkyně Vitásková).

Poznámky pro editory:

(1) Viz zprávu Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) „Revealing the costs of air pollution from industrial facilities in Europe“ (http://www.eea.europa.eu/publications/cost-of-air-pollution)

Kontakty:

Jan Rovenský, vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace ČR
tel.: 734 620 844, e-mail:

Michal Komárek, programový ředitel Greenpeace ČR
Tel.: 734 620 842, e-mail: