Klíčový výbor Evropského parlamentu chce zatrhnout dotace pro uhelné elektrárny

Tisková zpráva - 21 února, 2018
Brusel Výbor pro energetiku Evropského parlamentu chce omezení kontroverzích dotací pro uhelné elektrány. Na dnešním hlasování o nové podobě trhu s elektřinou se europoslanci shodli, že tzv. kapacitní platby (národní dotace pro elektrárny v pohotovostním režimu) budou dovoleny pouze jako poslední záchranná možnost a budou pod přísnou kontrolou.

Členové výboru požaduji zhodnocení dodávky a poptávky elektřiny na úrovni celé EU. V případě obav o energetickou bezpečnost by měly členské státy případný deficit elektřiny řešit zvýšením míry obnovitelných zdrojů, stavbou interkonektorů a zvyšováním energetické účinnost. Zároveň by měly do roku 2025 skončit jakékoliv kapacitní platby pro zdroje, které emitují více než 550 g CO2 na jednu killowatthodinu. To vylučuje všechny uhelné elektrárny.

Jan Freidinger z Greenpeace říká:
“Europoslanci při hlasování nepodlehli  tlaku fosilní lobby prosazující nesmyslné pobídky pro zastaralé a špinavé zdroje energie. Naopak podpořili rozvoj čistých obnovitelných zdrojů energie, a to především těch, které jsou ve vlastnictví obcí, energetických komunit a lidí.”

Na rozdíl od vlád členských států, které na prosincovém hlasování Rady pro energetiku odmítly návrh Komise na podporu občanské energetiky (například upřednostněním energie z malých obnovitelných zdrojů před uhlím a jádrem), europoslanci

samovýrobu elektřiny podpořili. Zároveň chtějí lidem zlepšit podmínky pro výrobu a sdílení elektrické energie na úrovni místních komunit.  

Protože se stanoviska Evropského parlamentu a Evropské rady liší, bude finální znění legislativy dohodnuto během tzv. trialogu, tedy třístranných jednání mezi Parlamentem, Radou a Komisí.

Kontakty:

  • Jan Freidinger, Greenpeace ČR, 734 620 843,