I år har vi søsat vores hidtil mest ambitiøse ekspedition, hvor vi sejler fra pol til pol for at beskytte verdenshavene.

Olieudvinding, klimaforandringer, plastikforurening, minedrift på havbunden og overfiskeri udgør for hver dag en større og større trussel mod vores livgivende oceaner, som er et altafgørende værn mod at bremse klimaforandringerne.

Men der er stadig håb.

I år forhandler regeringer fra hele verden om en global havtraktat i FN. Den kan åbne døren for et sammenhængende netværk af beskyttede havområder, som skal sikre, at mindst en tredjedel af de internationale farvande beskyttes i 2030.

Alt liv på Jorden har brug for verdenshavene - Nu har verdenshavene brug for os til at beskytte dem!

Skriv under i dag

Skriv under for at være med til at sikre beskyttede havområder over hele verden og kræv, at også den nye, danske regering arbejder for en stærk, global havtraktat i FN.

har allerede skrevet under.