Mere om kampagnen

SKAL VI BARE VENTE PÅ,
AT POLITIKERNE SIGER "UNDSKYLD" ENGANG I FREMTIDEN?

Kræv klimaløfter af dem NU!

Det kommende folketingsvalg bliver afgørende for klimaet. Den nuværende regering har indtil nu - trods flotte ord - svigtet, mens den grønne bevægelse blomstrer frem hos befolkningen. Kræv at politikerne sætter klimaet først og tager ansvar for vores børns fremtid med fem løfter for et grønt Danmark.

Læs de fem løfter HER, eller skriv under nu.

har skrevet under

Ikke mere

#Varmluft

Stop varm luft, vi har brug for handling!

Hedebølger, skovbrande og stormflod. Et nyt Folketing skal lede landet i en afgørende tid, hvor klimakaos stadig kan afværges. Vi har ikke tid til mere varm luft. Derfor skal vores politikere nu love, at de vil tage ansvar for klimaet. Her er fem afgørende krav

  1. Ny dansk klimalov nu! Mere end 66.000 danskere har skrevet under på, at Danmark skal have en ny klimalov, der forpligter os til at sætte de nødvendige, nationale klimamål. De skal sikre, at udledningen af drivhusgasser falder hastigt og bidrager til højst 1,5 graders global opvarmning. Derfor skal en ny, styrket klimalov forhandles hurtigst muligt på plads – senest efter valget.
  2. Mere og billigere grøn transport med tog, bus, cykler og elbiler. Grøn transport skal gøres meget lettere tilgængeligt for at skåne både klimaet og miljøet. Togrejser i Danmark og ud i Europa skal være bedre og billigere, offentlig transport skal styrkes markant gennem massive investeringer, og der skal være færre biler på vejene. Elbiler skal erstatte de fossile.
  3. Danmark skal forsynes af 100% vedvarende energi i 2040. Regeringens mål er i dag at være uafhængige af fossile brændsler i 2050, men det er alt for sent, hvis vi skal levere et retfærdigt bidrag til Paris-aftalens mål. Danmark skal allerede i 2040 være forsynet af 100% vedvarende energi - også i transporten - og have en netto-nul udledning, ved bl.a. at plante skov og på den måde øge det naturlige CO2-optag. Danmarks drivhusgas-udslip skal i 2030 være reduceret med mindst 70% siden 1990.
  4. Ulighed skal bekæmpes hånd i hånd med klimaforandringer. De svageste i vores samfund må ikke stå med den største del af regningen for den grønne omstilling. Klimatiltag som eksempelvis fly- og CO2-afgifter skal designes klogt, så de samtidig understøtter kampen mod ulighed frem for at fremme den.
  5. Færre landbrugsdyr og mere plantemad til mennesker. Danmark er det land, der har den højeste produktion af kød per. indbygger – til stor belastning for miljø, mennesker og klimaet. Derfor skal dansk landbrug omstilles. Færre køer og svin og dyrkede marker med dyrefoder skal give plads til mere natur, skov og økologiske, plantebaserede afgrøder. Det offentlige skal bidrage til at gøre forbruget mere grønt ved at sikre mere plantebaseret mad i offentlige kantiner og institutioner.

Kræv, at vores politikere kæmper for dem

Stem for et barn

Vores børn og unge ved det godt. Klimaforandringer vil ramme dem hårdest. Og mens de går forrest og råber op, har de voksne svigtet og efterladt problemet til dem, som måske ikke selv er gamle nok til at stemme. Det er tid til at vise, hvem der er de voksne!

Mener du også, at vores politikere skal tage lederskab for et grønt Danmark?

Senest d. 17 juni skal der afholdes valg, og vi skal sammen vælge 179 medlemmer af Folketinget til at repræsentere os. 2019 skal være året, hvor vi for alvor får sat klimaet højest på dagsordenen, når der de næste fire år skal træffes politiske beslutninger og prioriteringer. Vi har ikke tid til mere varm luft.

Stil klimakrav til vores kommende politikere nu