Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Greenpeace-rapport: Fracking i Nordjyllands baghave vil true sundheden, grundvandet og klimaet

Nyhed - 9. marts, 2015
Ny rapport fra Greenpeace fremlægger bred dokumentation af udlandets erfaringer, især USA's, med fracking efter skifergas. På den baggrund bør der kun være en løsning for Danmark: forbyd fracking og lad skifergassen blive i jorden.

Det franske olieselskab Total forventes at begynde den første efterforskningsboring efter skifergas i Danmark i løbet af foråret. Total vil placere et boretårn ved Dybvad i Nordjylland og bore 3-4 kilometer ned i undergrunden for at søge efter skifergas. Hvis regeringen tillader det, vil Total senere i år udføre fracking (hydraulisk frakturering) med henblik på efterfølgende at udvinde skifergas fra hundredevis af boringer.

Fracking, hvor der pumpes enorme mængder vand og kemikalier i undergrunden, vil skabe en cocktail af kemikalieforurenet spildevand, der kan true vores grundvand, og føre til radioaktivt affald. Lande som Skotland, Bulgarien, delstaten New York og Totals eget hjemland – Frankrig – har af samme grunde allerede indført forbud.

9. marts 2015

Forurenet vand i baghaven. Carol French fra Pennsylvania viser her et forurenet glas vand for den lokale vandboring, der forsyner hendes hjem. Som landmand har hun udlejet noget af sin jord til gasindustrien, men hun blev ikke informeret om konsekvenserne af fracking. Nu står hun frem for at advare befolkningen i den østlige del af USA om skifergassens bagsider.

 

Hvis politikerne ikke også går forbuddets vej, vil Totals fracking-planer ved Dybvad medføre alvorlige trusler mod grundvandet, sundheden og miljøet, konkluderer den nye rapport fra Greenpeace ”Fornuft eller fracking”.

Rapporten dokumenterer især USA’s erfaringer med fracking af skifergas og retter kritik af, at Danmarks politikere har sovet i timen ved at give Total og Nordsøfonden tilladelse til boringerne i Nordjylland og Nordsjælland.

”Jeg ved ikke, hvad politikerne havde puttet i kaffen, inden de gav de to licenser, men fornuften svigtede i hvert fald. Vi fremlægger bunkevis af dokumentation og erfaringer fra USA, hvor det såkaldte skifergaseventyr er blevet til et miljø- og sundhedsmæssigt mareridt. Man har udsat befolkningen for bl.a. hormonforstyrrende fracking-kemi, risiko for barnløshed og abort. Vi opfordrer kraftigt politikerne til at stoppe Totals planer. Kom til fornuft nu og sig nej til fracking, inden det er for sent,” siger Tarjei Haaland, klima- og energimedarbejder hos Greenpeace.

Totals plan er at producere skifergas fra flere hundrede boringer, hver med adskillige frackinger.

Hver boring kræver 10-20 millioner liter vand og 50-70 tons kemikalier. 20-50 % af det kemikalieholdige fracking-vand kommer op til overfladen forurenet med radioaktive stoffer, tungmetaller og svovlforbindelser fra skiferen, og det er en klar fare for det danske grundvand.

Rapporten fremhæver bl.a. vandforureningen og helbredsskader fra fracking, der har fået 250 læger, forskere og organisationer i New York State til at advare mod udvindingen af skifergas, og da guvernøren trykkede på forbudsknappen i december 2014 spurgte han retorisk: ”Ville jeg lade min familie vokse op et i område med fracking?”

9. marts 2015

Skifergassens pris. Maryleen McConnell er en af de mange, der er blevet syge af fracking. Hun bor i et område, hvor gasselskaber opbevarer affaldsstoffer efter boringer ved hjælp af fracking. Hun må nu bruge dette iltapparat pga. metan-forgiftning, efter at hun flere gange har oplevet at besvime og komme på hospitalet.

 

Greenpeace kritiserer i rapporten regeringen for at åbne for skifergas, et fossilt brændsel, der markedsføres som en grøn løsning. Men skifergas kan på grund af metan-udslip være lige så klimaskadeligt som kul og olie. Udvinding af skifergas vil være i strid med Danmarks ambitiøse klima- og energimål og klimavidenskaben, der fastslår, at mindst 2/3 af verdens reserver af fossile brændsler skal blive i jorden, hvis vi skal holde den globale opvarmning under 2 grader.

”Danmark har indtaget en flot og fortjent rolle som grøn leder med målet om at omstille til 100 procent vedvarende energi i 2050. Det er derfor uforståeligt, hvis regeringen ikke fjerner denne alvorlige plet på Danmarks grønne førertrøje. Fracking vil udsætte miljøet og danskernes sundhed for alvorlige farer, og det vil sende et helt forkert signal til de andre lande, som vi håber på at blive forbillede for. Kom til fornuft og sig nej til fracking nu,” siger Tarjei Haaland.

Total er i færd med at gøre sit udstyr klar til at starte efterforskningsboringen i Vendsyssel. Hvis selskabet vurderer, at der er skifergas, som er værd at satse på, vil det gå efter at indlede fracking-forsøg senere på året. Dette kræver dog en ny redegørelse af virkningerne på miljøet.

Læs rapporten her.