Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Esben Lunde overvejer at smide syv års genopretning ud med badevandet

Skriv en kommentar
Nyhed - 3. maj, 2016
Danmarks miljø- og fødevareminister går efter at genåbne et beskyttet område i Kattegat, mens Sverige ønsker det modsatte, nemlig at undersøge det med sigte på at holde fiskeriet ude, der kan ødelægge havmiljøet. Greenpeace og 10 andre organisationer opfordrer til fortsat at passe på havbundens rige plante- og dyreliv.

3. maj 2016

Tre Gilleleje-fiskere er efter flere års tovtrækkeri i retssalene endelig dømt for ulovligt fiskeri i det beskyttede område af Kattegat. Greenpeace og en række organisationer på hver side af sundet opfordrer nu ministrene fra Danmark og Sverige til at fortsætte beskyttelsen, da bundtrawl kan ødelægge det havbundens miljø, der har fået ro til at vokse frem.

Greenpeace og 10 andre danske og svenske organisationer advarer i et netop afsendt åbent brev til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) og hans svenske kolleger, fiskeriminister Sven-Erik Bucht (S) og miljøminister Åsa Romson (Miljøpartiet) om at ophæve fredningen af et lukket område i det sydøstlige Kattegat. Mens svenskerne drømmer om at gøre fredningen permanent, har Esben Lunde Larsen i sinde at genåbne det lukkede område i Kattegat. Det fremgik af debat i Folketinget i torsdags.

“Det er helt håbløst, at den danske miljø- og fødevareminister nu er parat til at smide syv års genopretning af livet på havbunden i et område i Kattegat ud med badevandet. Ét træk med bundtrawlet og det særlige bundmiljø, svenskerne vil frede, er ødelagt. Vi bør selvfølgelig fastholde den frivillige aftale med Sverige, mens området og alle de positive effekter, lukningen har haft, bliver ordentligt undersøgt. Greenpeace og de ti andre organisationer vil kraftigt opfordre Esben Lunde Larsen til at sætte livet i havet over hensynet til fiskeriet,” siger Magnus Eckeskog, havansvarlig i Greenpeace.

Området, som er det samme som det, hvor tre Gillelejefiskere for nyligt blev dømt i Højesteret for ulovligt fiskeri, har været beskyttet mod fiskeri siden 2009 for at at komme torskebestanden til undsætning, og fraværet af den ødelæggende fiskemetode med bundtrawl har revitaliseret havbundens dyre- og planteliv. Bundtrawl er det mest destruktive fiskeri i Danmark, for de tonstunge net skraber over havbundens liv, dyr og planter.

Det betyder, at sårbare arter igen har fundet hjem i havbunden, og området er derfor i dag habitat for bevaringsværdige og truede arter. Derfor undersøger de svenske myndigheder om området kvalificerer sig til permanent beskyttelse under EU’s Havstrategidirektiv.

“Det er afgørende, at havet får fredede oaser, hvor havbunden kan være sund og fuld af liv - og dermed give grundlag for sunde fiskebestande også uden for de fredede områder. Vi har meget få lukkede områder i Kattegat, derfor bør de positive resultater fra de syv års beskyttelse af området give anledning til at arbejde for flere havreservater - ikke at afvikle beskyttelsen, som miljøminister stiler mod nu,” siger Magnus Eckeskog.

De andre 10 organisationer er Naturskyddsföreningen, Danmarks Naturfredningsforening, Landsforeningen Levende Hav, Oceana, WWF Sverige, WWF Danmark, Sveriges Sportfiske och fiskevårdsförbund, Danmarks Sportsfiskerforbund, Fiskesekretariatet FISH og Coalition Clean Baltic.