Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Greenpeace-kommentar til vismandsrapport: Landbruget må tage mere ansvar i klimaindsatsen

Pressemeddelelse - 27. februar, 2018
Vismændene i Det Miljøøkonomiske Råd opfordrer i et nyt diskussionsoplæg landbrugssektoren til at bidrage mere til at mindske Danmarks CO2-udledning. Rådet foreslår bl.a. at pålægge landbruget afgifter på erhvervets udledning af drivhusgasser.

Hertil lyder kommentarene fra Tarjei Haaland, klima- og energipolitisk rådgiver hos Greenpeace (mobil: 2810 9053):

“Når vi taler om klimaproblemerne i Danmark, er der tendens til at glemme, at vi har et industrielt landbrug, der med sin kødproduktion har vokset sig alt for stort. Alene produktionen af køer og svin står for næsten en femtedel af Danmarks udledning af drivhusgasser, hvilket er fuldstændig uholdbart. Det problem skal der nu tages alvorligt fat om, og det er glædeligt, at de økonomiske vismænd efterspørger øgede forventninger til landbruget med en klimaafgift, der skal få landbruget til at bidrage for sin CO2-udledning.”

“Det er positivt, at vismændene peger på, at et middel til at opnå reduktioner i landbrugets udledning af drivhusgasser er at reducere antallet af husdyr.”  

“Desværre lægger vismændene - ligesom regeringen - op til, at landbruget samtidig får lov at bruge smuthuller med de såkaldte lulucf-kreditter.  Det betyder, at mere end halvdelen af den ikke kvotebelagte sektors og dermed landbrugets reduktionskrav indtil 2030 reelt set fjernes. Man vil med andre ord efterlade en dyrere regning til efter 2030, hvor den reelle reduktion derfor skal øges markant."