Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Politianmeldelse af Kjeldsen og NaturErhvervstyrelsen

Skriv en kommentar
Rapport/dokument - 9. september, 2015
Greenpeace anmelder Henning Kjeldsen og Birthe Kjeldsen for formodet brud på Bekendtgørelse om regulering af Fiskeriet i 2014­2020 samt NaturErhvervstyrelsen for for ikke at forvalte efter lovens hensigt, som var at forhindre yderligere kvotekoncentration.

Der er grund til at tro, at Henning Kjeldsen og dennes hustru Birthe Kjeldsen, Østerbyvej 44, 9990 Skagen, bryder §86 og §90 i Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2014­2020.

Greenpeace vil ydermere anmelde NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V, for ikke at forvalte efter lovens hensigt, som var at forhindre yderligere kvotekoncentration. 

Politianmeldelse_Kjeldsen_NaturErhvervstyrelsen