Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Problem

Side - 20. september, 2010
75 procent af verdens fiskebestande er overfisket eller på vej til at blive det. Selvom den største enkelt-trussel i dag er overfiskeri, så har klimaforandringerne, udvinding af ressourcer og forurening ligeledes alvorlige konsekvenser for havets fisk.

Bundtrawler-både trækker fiskeriudstyr, der vejer adskillige tons hen over havbunden, hvilket er ødelæggende for undervands-dyrelivet.

Overfiskeri og bundtrawl

FN's Fødevare og Landbrugsorganisation vurderer, at 75 procent af verdens fiskebestande enten er kollapset, overfisket eller udnyttet maksimalt. I Europa er situationen endnu mere alvorlig. En undersøgelse fra 2008 viste, at 80 procent af de 43 undersøgte fiskebestande er overfisket. Teknologisk udvikling og manglende politisk helhedstænkning samt kortsigtede politiske og økonomiske interesser er væsentlige medskyldige faktorer.

I tidligere tider var store områder af havets fiskebestande og havområder ikke tilgængelig for mennesket. Men den teknologiske udvikling har gjort os i stand til at nå områder, der før lå uden for vores rækkevidde. Udvikling af fiskeredskaber samt fartøjs- og motorstørrelse giver os muligheden for at fiske hvor som helst og når som helst. Yderligere forsøger den moderne fiskeriforvaltning at forvalte de enkelte arter hver for sig. Men ofte er det hele økosystemer, opvækstområder og gydeområder man må tage hensyn til.

Fiskeriredskaber såsom bundtrawl fjerner ikke kun fisk fra havet. Når bundtrawlet trækkes over havbunden efterlader det en ødelagt havbund. Dette kan fx sammenlignes med en plov, der trækkes over en mark. På havbunden har denne praksis alvorlige konsekvenser, ikke blot for fisken, der fiskes efter, men også for de dyr, der lever på og i bunden som fiskeriet ikke umiddelbart er interesseret i. Samtidig ødelægges fiskenes levesteder som tangskove og stenrev. Dermed ødelægges bærende led i fødekæden samt økosystemet.

Forurening og ressourceudvinding

Kemikalie- og olieudslip har selvsagt en skidt indvirkning på naturen og dermed fiskene i havet. Yderligere påvirkes fiskebestande af dumpning af affald, radioaktivt spildevand og udskylning af næringssalte fra landbruget.

Udvinding af ressourcer fra havbunden er ligeledes en trussel mod verdens fiskebestande. Dette omfatter olie- og naturgasudvinding samt udvinding af sand og grus.

Klimaforandringer bliver et større og større problem, og emnet er komplekst. Derfor har klimaforandringer og deres indvirkning på havet og livet heri fået sin egen sektion. Det kan du læse mere om her.

Bifangster og udsmid

En rapport fra april 2010 fra Duke University i USA viser, at millioner af havskildpadder hvert år mister livet, fordi de ender som bifangster i det industrielle fiskeri. Men også hajer, delfiner og albatrosser bliver i store mængder fanget i fiskernes redskaber som bifangster. Det er specielt fiskeriet efter tun med langline og not og fiskeri efter rejer med trawl, der har de mange skildpaddeliv på samvittigheden.

Store mængder af fisk i fiskernes net bliver ikke landet. Under fiskeriet smides store mængder af bifangst tilbage i havet. Disse fisk er imidlertid næsten altid døde når de smide ud igen eller dør kort efter. Dette sker fordi, at store fisk giver en højere kilopris. Fiskernes kvoter overfiskes dermed konsekvent, og de mindste (men ikke for små ifølge mindstemålet) bliver smidt tilbage i havet døde. Andre dyr smides ud igen fordi, de ikke er af kommerciel interesse eller fordi fangst heraf er direkte ulovlig.