growing doubt

En europæisk prognose:

Hvad kan vi lære fra erfaringerne med dyrkning af genmodificerede afgrøder i Argentina og USA?

26 gensplejsede afgrøder er i øjeblikket under overvejelse med henblik på godkendelse i EU. 19 af dem er genetisk manipuleret til at være tolerant over for herbicider. Det er afgrøder, der typisk er gensplejset til at kunne overleve at blive sprøjtet med Roundup.

 

23. oktober, 2012 afholdt Greenpeace et informationsmøde om GMO-landbrug i København. Her kan du se nogle indlæg:

 

Claus Storgaard Nielsen

 

Æggeproducent Claus Storgaard Nielsen fremlagde sine erfaringer med at skifte væk fra GMO i foderet til de 16.000 høns i hans skrabeægsproduktion. GMO-frit foder koster ekstra i forhold til GMO-foder. Men for Claus har skiftet til det dyrere foder betydet store forbedringer i både dyrevelfærd og i indtjening. De to ting hænger sammen. Hønsene har markant mindre diarre, så antallet af æg der skal renses er reduceret til et minimum. Hønsene er blevet roligere, de overlever også længere, taber meget mindre af fjerdragten, producerer flere æg længere, og antallet af æg med defekte skaller er faldet drastisk. Altså fordele for både høns og landmand. Claus deltog i informationsmødet for, at andre skal kunne lære af hans erfaringer.

 

 

 

Ib Borup Pedersen

 

Svineproducent Ib Borup Pedersen. I 2010 besluttede Ib at droppe brugen af både Roundup og GMO-soja i foderet til sine 450 søer. Og har nu fulgt op med at gøre foderet til sine 30kg svin GMO-frit. På trods af det noget dyrere foder blev den beslutning en klar økonomisk fordel. Forbedret trivsel i so-stalden betød mindre sygdom og dødelighed hos søer og smågrise, hvilket i sig selv gav øget indtægt men også færre omkostninger til antibiotika og arbejdskraft. Ib har siden skiftet således kunnet reducere sit antibiotikaforbrug til en tredjedel. Udover sine egne erfaringer fremlagde Ib også erfaringer fra landmand Sigurd Christensen, som har oplevet tilsvarende positive resultater i sin kvægbesætning. De betydelige positive resultater for dyrevelfærd og økonomi ved at droppe GMO-foderet for hhv høns, svin og køer er erfaringer der dels bør efterprøves af uafhængig forskning, men som allerede nu bør prøves af flere landmænd.

 

 

Lone Loklindt

 

Lone Loklindt (RV), formand for folketingets miljøudvalg, redegjorde for regeringens målsætning og indsats for at reducere sprøjtegift og øge det økologiske areal. En målsætning hvor GMO'er, der er designet til at kunne overleve øget pesticidforbrug ikke passer særligt godt.

 

Glyphosate-tolerant crops in the EU

Læs den uafhængige, amerikanske forsker Dr Charles Benbrooks rapport her. I en ny undersøgelse advarer han mod drastiske stigninger i brugen af Roundup, hvis de 19 herbicid-tolerante og 13 glysofat-tolerante afgrøder godkendes til dyrkning i EU. En godkendelse vil kunne bringe GM-afgrøder ud på markerne i EU allerede i 2013.

Se et Greenpeace-sammendrag af rapporten her.