Suomen energiavallankumous

Greenpeace on laatinut skenaarion Suomen energiatulevaisuudesta vuoteen 2050 asti. Malli osoittaa, että Suomessa pystytään tuottamaan tarvittava energia pääsääntöisesti uusiutuvilla energialähteillä ja leikkaamaan ilmastopäästöjä 93% vuoden 1990 tasoon verrattuna, kun ne vertailuskenaariossa samalla aikavälillä kasvavat 12%. 

 

Suomen energiavallankumous

Skenaarion mukaan energiatehokkuutta parantamalla kokoniasenergian tarvetta voidaan vähentään 35% nykyiseen energiakulutukseen verrattuna. Kokonaisenergian tarpeen laskiessa kasvaa sähkön kulutus kuitenkin maltillisesti johtuen liikenteen sähköistymisestä. 

Energiatehokkuutta parantamalla lämmön kulutusta saadaan leikattua tasaisesti siten, että vuonna 2050 ollaan noin 50% alemmalla tasolla kuin vertailuskenaariossa, jossa nykyiseen kehitykseen ei politiikkatoimilla puututa. 

Vuonna 2050 tuotetaan sekä sähköstä että lämmöstä tuotetaan 94% uusiutuvilla energialähteillä. Sähköstä 49% tuotetaan niin sanotuilla "uusilla" uusiutuvilla eli tuulella ja auringolla. 

Uusiutuvien määrän kasvaessa tarvitaan tuotantovaihtelujen tasaamiseksi älykkäitä sähköverkkoja sekä kysynnän säätelyä. 

Energiaskenaarion toteuttamisen vaatimat investoinnit sähköntuotannon osalta ovat noin 11 miljardia euroa korkeammat, kuin vertailuskenaariossa. Kuitenkin sähköntuotannon siirtyminen uusiutuvilla energialähteillä toimivaksi saa aikaan 2,5 miljardin euron polttoainesäästöt vuodessa. 

Energiamallin esittelemä energiavallankumous on mahdollista toteuttaa nykyisin käytössä olevalla tekniikalla, jos vain poliittista tahtoa löytyy.

Energiavallankumousraportti 

 
PDF suomeksi | PDF in english

Lyhyt yhteenveto raportista

Uusimmat päivitykset

 

Hiilivoimaloiden sulkemistahti kolminkertaistettava Euroopassa

Lehdistötiedote | joulukuu 8, 2015 at 10:03

Euroopassa on suljettava hiilivoimaloita kolme kertaa nykyistä tahtia nopeammin, selviää Greenpeacen ja CAN Europen raportista. Suomessa Helsingin päätös Hanasaaren sulkemisesta on hyvä alku maan kaikkien hiilivoimaloiden sulkemiselle. Suomen...

Suomi on Arktiksen suojelun maailmanmestari

Blogimerkintä Laura Meller | kesäkuu 6, 2014

Samaan aikaan kun Norjan hallitus viittaa kintaalla arktisen öljynporauksen ympäristöuhkille, Suomi saa kiitosta toimistaan Arktiksen suojelun puolesta. Kanadan Greenpeace onnitteli tällä viikolla Suomea arktisen ympäristönsuojelun...

Voitto! Kampanjat kantoivat hedelmää myös vuonna 2013

Blogimerkintä Veera Visapää | tammikuu 3, 2014

Greepeace tekee lakkaamatta työtä maapallon hyväksi. Vihreään tulevaisuuteen on paljon matkaa, mutta jokainen voitto on askel oikeaan suuntaan. Vuonna 2013 saavutettiin tärkeitä voittoja ympäri maailmaa, muun muassa Kiinassa ja...

Kiitos Arktiksen puolustajille: Suomi ensimmäisenä Jäämeren suuren suojelualueen taakse

Blogimerkintä Tapio Laakso | elokuu 23, 2013

Valtioneuvosto hyväksyi tänään Suomelle uuden arktisen strategian. Voin olla lämpimästi samaa mieltä valtioneuvoston tiedotteen otsikon kanssa: Suomi arktisen alueen kestävän kehityksen edelläkävijäksi . Strategiassa Suomi asettuu...

Lisää uutisia ja päivityksiä
Tagit