Suomen energiavallankumous

Greenpeace on laatinut skenaarion Suomen energiatulevaisuudesta vuoteen 2050 asti. Malli osoittaa, että Suomessa pystytään tuottamaan tarvittava energia pääsääntöisesti uusiutuvilla energialähteillä ja leikkaamaan ilmastopäästöjä 93% vuoden 1990 tasoon verrattuna, kun ne vertailuskenaariossa samalla aikavälillä kasvavat 12%. 

 

Suomen energiavallankumous

Skenaarion mukaan energiatehokkuutta parantamalla kokoniasenergian tarvetta voidaan vähentään 35% nykyiseen energiakulutukseen verrattuna. Kokonaisenergian tarpeen laskiessa kasvaa sähkön kulutus kuitenkin maltillisesti johtuen liikenteen sähköistymisestä. 

Energiatehokkuutta parantamalla lämmön kulutusta saadaan leikattua tasaisesti siten, että vuonna 2050 ollaan noin 50% alemmalla tasolla kuin vertailuskenaariossa, jossa nykyiseen kehitykseen ei politiikkatoimilla puututa. 

Vuonna 2050 tuotetaan sekä sähköstä että lämmöstä tuotetaan 94% uusiutuvilla energialähteillä. Sähköstä 49% tuotetaan niin sanotuilla "uusilla" uusiutuvilla eli tuulella ja auringolla. 

Uusiutuvien määrän kasvaessa tarvitaan tuotantovaihtelujen tasaamiseksi älykkäitä sähköverkkoja sekä kysynnän säätelyä. 

Energiaskenaarion toteuttamisen vaatimat investoinnit sähköntuotannon osalta ovat noin 11 miljardia euroa korkeammat, kuin vertailuskenaariossa. Kuitenkin sähköntuotannon siirtyminen uusiutuvilla energialähteillä toimivaksi saa aikaan 2,5 miljardin euron polttoainesäästöt vuodessa. 

Energiamallin esittelemä energiavallankumous on mahdollista toteuttaa nykyisin käytössä olevalla tekniikalla, jos vain poliittista tahtoa löytyy.

Energiavallankumousraportti 

 
PDF suomeksi | PDF in english

Lyhyt yhteenveto raportista

Uusimmat päivitykset

 

Energiavallankumousraportti

Julkaisu | helmikuu 6, 2013 at 19:28

Greenpeace on laatinut skenaarion Suomen energiatulevaisuudesta vuoteen 2050 asti. Skenaarion tarkoituksena on osoittaa, että Suomen tarvitsema energia voidaan tuottaa uusiutuvilla energianlähteillä ja ilmastopäästöt voidaan laskea murto-osaan...

Kirje ulkoministeri Erkki Tuomiojalle Arktiksesta

Julkaisu | maaliskuu 2, 2012 at 12:50

Kirjoitimme ulkoministeri Erkki Tuomiojalle ja kehotimme Suomea ottamaan aktiivisen roolin Arktiksen suojelemisessa.

Lisää uutisia ja päivityksiä
Tagit