Suomen energiavallankumous

Greenpeace on laatinut skenaarion Suomen energiatulevaisuudesta vuoteen 2050 asti. Malli osoittaa, että Suomessa pystytään tuottamaan tarvittava energia pääsääntöisesti uusiutuvilla energialähteillä ja leikkaamaan ilmastopäästöjä 93% vuoden 1990 tasoon verrattuna, kun ne vertailuskenaariossa samalla aikavälillä kasvavat 12%. 

 

Suomen energiavallankumous

Skenaarion mukaan energiatehokkuutta parantamalla kokoniasenergian tarvetta voidaan vähentään 35% nykyiseen energiakulutukseen verrattuna. Kokonaisenergian tarpeen laskiessa kasvaa sähkön kulutus kuitenkin maltillisesti johtuen liikenteen sähköistymisestä. 

Energiatehokkuutta parantamalla lämmön kulutusta saadaan leikattua tasaisesti siten, että vuonna 2050 ollaan noin 50% alemmalla tasolla kuin vertailuskenaariossa, jossa nykyiseen kehitykseen ei politiikkatoimilla puututa. 

Vuonna 2050 tuotetaan sekä sähköstä että lämmöstä tuotetaan 94% uusiutuvilla energialähteillä. Sähköstä 49% tuotetaan niin sanotuilla "uusilla" uusiutuvilla eli tuulella ja auringolla. 

Uusiutuvien määrän kasvaessa tarvitaan tuotantovaihtelujen tasaamiseksi älykkäitä sähköverkkoja sekä kysynnän säätelyä. 

Energiaskenaarion toteuttamisen vaatimat investoinnit sähköntuotannon osalta ovat noin 11 miljardia euroa korkeammat, kuin vertailuskenaariossa. Kuitenkin sähköntuotannon siirtyminen uusiutuvilla energialähteillä toimivaksi saa aikaan 2,5 miljardin euron polttoainesäästöt vuodessa. 

Energiamallin esittelemä energiavallankumous on mahdollista toteuttaa nykyisin käytössä olevalla tekniikalla, jos vain poliittista tahtoa löytyy.

Energiavallankumousraportti 

 
PDF suomeksi | PDF in english

Lyhyt yhteenveto raportista

Uusimmat päivitykset

 

Hiilivoimaloiden sulkemistahti kolminkertaistettava Euroopassa

Lehdistötiedote | joulukuu 8, 2015 at 10:03

Euroopassa on suljettava hiilivoimaloita kolme kertaa nykyistä tahtia nopeammin, selviää Greenpeacen ja CAN Europen raportista. Suomessa Helsingin päätös Hanasaaren sulkemisesta on hyvä alku maan kaikkien hiilivoimaloiden sulkemiselle. Suomen...

Greenpeace Arktisesta strategiasta: Hyviä avauksia lähdettävä viemään eteenpäin

Lehdistötiedote | elokuu 23, 2013 at 12:18

Valtioneuvoston tänään hyväksymä Arktinen strategia sisältää hyviä ja konkreettisia avauksia arktisen alueen suojelun edistämiseksi. Greenpeace toivoo, että esitykset eivät jää tyhjiksi sanoiksi vaan niitä lähdetään tosissaan viemään eteenpäin...

Ympäristöjärjestöt tiedottavat 6.12.2011 Suomen ilmastosijoituksessa ei juhlimista -...

Lehdistötiedote | joulukuu 7, 2011 at 14:14

Samaan aikaan kun Suomi juhlii itsenäisyyspäivää, Durbanin ilmastokokouksessa julkaistu vertailu maiden ilmastotoimista sijoittaa Suomen luokkaan “heikko” (poor) sijalle 37.

Durbanin ilmastokokouksessa sovittava Kioton sopimuksen jatkosta

Lehdistötiedote | marraskuu 10, 2011 at 11:56

Yhdeksän ympäristö- ja kehitysyhteistyöjärjestöä vaatii Suomelta ja EU:lta aktiivista tukea Kioton sopimuksen toiselle sitoumuskaudelle YK:n ilmastokokouksessa, joka alkaa Etelä-Afrikan Durbanissa 28.marraskuuta. Kioton kohtalo ratkaisee,...

Lisää uutisia ja päivityksiä
Tagit