Greenpeacen toimintatavat

Miten me muutamme maailmaa?

Sivu - maaliskuu 9, 2009
Greenpeacen toimintatavat ovat tutkimus- ja kehitystyö, mielipiteisiin vaikuttaminen, keskustelu päättäjien kanssa ja väkivallaton suora toiminta.

Tutkimus- ja kehitystyö

Sukeltaja tutkii ilmastonmuutoksen ja meren happamoitumisen vaikutuksia koralliriutoille lokakuussa 2010.

Greenpeacen kaiken työn pohjana on tieteellinen tutkimus ja selvitystyö. Brittiläisen Exeter-yliopiston yhteydessä toimiva Greenpeace Laboratories julkaisee raportteja, selvityksiä ja vertaisarvioituja tutkimuksia kampanjoidemme taustaksi. Teemme myös kenttätutkimuksen pohjalta selvityksiä ja selontekoja valtioiden ja yritysten kytköksitä ympäristötuhoihin. Taustaraporttejamme kampanjoittain voit ladata esimerkiksi täältä.

Teemme myös yhteistyötä muiden asiantuntijoiden ja organisaatioiden kanssa ja tuemme aktiivisesti tutkimusta, jonka tavoitteena on löytää ja kehittää vaihtoehtoisia ja parempia ratkaisuja, jotka aiheuttavat vähemmän haittaa ympäristölle. Esimerkiksi Suomessa ja muualla Euroopassa standardina olevat freonittomat jääkaapit pohjautuvat Greenpeacen rahoittamaan kehitystyöhön, ja puhtaan energian Energiavallankumous-raporttimme on laadittu yhdessä mm. Euroopan uusiutuvan energian komission kanssa.

Vuorovaikutus päättäjien ja yritysten kanssa

Greenpeacen pääsihteeri Kumi Naidoo YK:n COP15-ilmastokokouksen puhujapaneelissa 2009.

Kun olemme selvittäneet tutkimustyöllä ympäristöongelmien tilannetta ja aiheuttajia, arvioimme mitkä yhteiskunnan tahot ovat keskeisiä päätöksentekijöitä ongelmien ja tavoitteidemme kannalta. Tämän analyysin pohjalta lähdemme keskustelemaan niin politiikan kuin liike-elämän eri sektorien, esimerkiksi kansanedustajien, investoijien, ministerien kuin osakkeenomistajien kanssa. Tällainen näkymätön vuorovaikutus politiikan ja liike-elämän kanssa on keskeinen osa jokaista kampanjaamme. Edustamme ympäristön intressejä YK:n sosiaali- ja talousneuvostossa, olemme Brysselissä läsnä vaikuttamassa EU:n päätöksentekoon. Osallistumme aktiivisesti konferensseihin ja kokouksiin joissa käsitellään ympäristökysymyksiä joiden parissa työskentelemme.

Mielipiteisiin vaikuttaminen

Kumi Naidoo puhuu mielenosoittajille Saksassa ydinjätekuljetuksen vastaisessa mielenosoituksessa 2010.

Ympäristönsuojelu kuuluu kaikille, ja haluamme inspiroida kaikkia toimimaan yhteisen planeettamme puolesta. Greenpeace vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen kasvattaakseen yhteiskunnan valtaapitäviin kohdistuvaa painetta tehdä ympäristön kannalta järkeviä päätöksiä. Massiivinen kansanliike on tehokas tapa saada muutoksia aikaan. Tiedottamalla ja kehottamalla toimintaan joko kuluttajana, osakkeenomistajana tai mielipidejohtajana pyrimme laajentamaan kampanjatyötämme ja saamaan mukaan tukijäsentemme lisäksi myös suuren yleisön.

Rauhanomainen suora toiminta

Greenpeace ja 350.org ilmaisivat huolensa ilmaston lämpenemisen aiheuttamasta meren pinnan noususta Cancunin ilmastokokouksessa Joulukuussa 2010. Aktivistit sukelsivat neljänsadan veteen peittyneen patsaan joukosta pintaan osoittaakseen rannikkoalueille koituvan vaaran.

Greenpeace menee sanoista tekoihin. Luovan ja vastakkainasetteluun perustuvan suoran toiminnan tavoitteena on kiinnittää huomiota ympäristön tuhoamiseen ja olemassa oleviin parempiin vaihtoehtoihin.

Meidän aikamme suurena haasteena ovat ympäristöongelmat, jotka usein vaikuttavat suoraan myös ihmisten hyvinvointiin. Luonto ei voi äänestää, puolustaa itseään parlamenteissa tai istua yhtiökokouksissa. Meidän ihmisten on pidettävä luonnon puolta. Greenpeace on jatkuvassa vuorovaikutuksessa niin päättäjien kuin yritysten kanssa. Mutta jos päättäjät ja yritykset eivät kuuntele kansalaisyhteiskuntaa, tai toimivat riittämättömästi, ovat Greenpeacen aktivistit valmiita rauhanomaiseen kansalaistottelemattomuuteen. Kansalaistottelemattomuus edistää yleistä tietoisuutta ongelmista sekä niiden aiheuttajista, ja näin edesauttaa niin politiikkoja kuin liike-elämää tekemään ympäristöystävällisiä päätöksiä.

Aktivistiemme suora toiminta ammentaa Martin Luther Kingin ja Mahatma Gandhin kansalaistottelemattomuuden periaatteista: kansalaistottelemattomuudella tavoitellaan yhteistä hyvää, eikä omaa henkilökohtaista etua. Aktivistimme toimivat avoimesti omin kasvoin ja omin nimin ja täysin väkivallattomasti. Oikeuslaitosta ei paeta, vaan aktivistimme ovat valmiita kohtaamaan oikeuslaitoksen, esittämään kantansa ja ottamaan vastaan seuraukset.

Aiheet