Ilmastonmuutoksen ratkaisut

Sivu - marraskuu 15, 2010
Ilmastonmuutosta kiihdyttävien päästöjen tärkeimmät lähteet ovat fossiilisten polttoaineiden käyttö, metsien hävitys, maatalous sekä teollisuuskaasujen käyttö. Greenpeacen ratkaisu ilmastonmuutokseen on nimeltään Ilmastovisio, Climate Vision 2050.

Ilmastovision toteuttaminen ohjaa Greenpeacen ilmastotyötä kaikkialla maailmassa. Visio koostuu neljästä elementistä, jotka vastaavat kuhunkin neljästä tärkeimmästä päästölähteestä:

1 Energiavallankumous

Global Energy RevolutionEnergy Revolution, on Greenpeacen ja Euroopan uusiutuvan energian tuottajien suunnitelma, joka mahdollistaa lähes 100-prosenttisesti uusiutuviin energialähteisiin siirtymisen energiantuotannossa, rakennuksissa ja liikenteessä maailmanlaajuisesti vuoteen 2050 mennessä.

Suunnitelman on laatinut ja mallintanut maailmanlaajuinen tutkimuslaitosten ja itsenäisten tutkijoiden verkosto, jonka Greenpeace ja uusiutuvan energian tuottajat kokosivat. Kestävään energiantuotantoon siirtyminen on Greenpeacen kampanjoiden prioriteetti kaikkialla maailmassa.

Lisätietoja energiavallankumouksesta

Globaali energiavallankumous (eng)

EU:n energiavallankumous (eng)

Energiavallankumous Suomessa

 

2 Sademetsien suojelu

 

Sademetsien suojelu on merkittävimpiä ja edullisimpia keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Greenpeacen metsäkampanjan tavoitteena on tropiikin metsäkadon pysäyttäminen vuoteen 2020 mennessä. Tämä edellyttää sademetsäalueiden hallituksilta luonnonmetsien hakkuiden kieltämistä ja metsien suojelua.

Teollisuusmaiden täytyy estää laittomasti hakatun puun tuonti ja kauppaaminen sekä rahoittaa metsien suojelua tropiikissa. Greenpeace kampanjoi trooppisten metsien suojelemiseksi Amazonasilla Latinalaisessa Amerikassa, Afrikan Kongossa ja Kaakkois-Aasiassa sekä EU:ssa, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Intiassa.

Lisätietoja Greenpeacen metsäkampanjasta ja palmuöljykampanjasta

 

3 Ilmastoystävällinen maatalous

 

Maatalous tuottaa noin 10-20 prosenttia maailman ilmastopäästöistä. Greenpeacen teettämä suunnitelma ilmastoystävälliseen maatalouteen siirtymiseksi mahdollistaa sen, että maatalous alkaa sitoa maaperään ja ekosysteemeihin enemmän hiiltä kuin se tuottaa.

Lisätietoja Greenpeacen maatalouskampanjasta

 

4 Voimakkaiden kasvihuonekaasujen korvaaminen

 

Mm. jäähdytyksessä ja elektroniikkateollisuudessa käytetyt klooria, fluoria ja bromia sisältävät hiilivedyt ovat äärimmäisen voimakkaita kasvihuonekaasuja. Näiden kaasujen korvaamiseen haitattomilla vaihtoehdoilla on paljon teknisiä ratkaisuja, jotka tulee ottaa käyttöön.

Näillä toimilla saavutetaan 80 prosentin vähennys ilmastonmuutosta kiihdyttävissä päästöissä maailmanlaajuisesti vuoteen 2050 mennessä. Tämä on erittäin kunnianhimoinen tavoite, sillä ilman toimia maailman päästöt 2-4-kertaistuisivat samalla aikavälillä. Greenpeacen ratkaisumalli on kuitenkin toteutettavissa. Se on myös todennäköisesti ainoa maailmanlaajuinen, yksityiskohtainen ehdotus, joka osoittaa keinot näin suurten päästövähennysten saavuttamiseksi.