Mitä Greenpeace tekee ilmastonmuutokselle?

Sivu - marraskuu 15, 2010
Greenpeace aloitti kansainvälisen ilmastokampanjansa vuonna 1988. Käytämme kampanjassa kaikkia toimintatapojamme: tarjoamme vaihtoehtoja, pyrimme vaikuttamaan poliittisiin päättäjiin, lisäämme yleistä tietoisuutta aiheesta, dokumentoimme ilmastonmuutoksen seurauksia, paljastamme ilmastorikollisia, varoitamme vääristä vaihtoehdoista ja tarvittaessa käytämme väkivallatonta suoraa toimintaa.

Alla kerromme tarkemmin näistä toimintamuodoista.

Vaihtoehdot likaiselle energiapolitiikalle

Greenpeace tarjoaa poliittisille päättäjille ja yrityksille ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tässä teemme läheistä yhteistyötä muun muassa uusiutuvan energian teollisuuden etujärjestöjen kanssa. Greenpeacen ilmastokampanjointi perustuu Energy [R]evolution –skenaariolle, joka on tehty yhdessä Euroopan uusiutuvan energian teollisuuden etujärjestön EREC:n kanssa.

Suomessa tapaamme ministereitä, kansanedustajia ja virkamiehiä ja kerromme miten Suomen kannattaisi vähentää päästöjään. Olemme myös julkaisseet kotimaiset raportit energiavallankumouksesta Suomessa, energiatehokkaasta talonrakentamisesta ja energiayhtiöiden investoinneista saastuttavaan hiili- ja turvevoimaan.

Poliittinen vaikuttaminen

Olemme olleet alusta asti mukana vaikuttamassa kansainvälisen ilmastopolitiikan muotoutumiseen YK:n ilmastokokouksissa ja niiden valmistelussa. Samanaikaisesti olemme vaikuttaneet päätöksentekoon EU:ssa ja muissa kansainvälisissä päätöksentekoelimissä sekä kansallisissa hallituksissa ja parlamenteissa.

Poliittinen työmme on saanut myös tunnustusta: kesäkuussa 2007 Göteborgin yliopistossa hyväksytyn väitöskirjatutkimuksen mukaan Greenpeacellä on vahvan asiantuntijuutensa vuoksi tunnustettua vaikutusvaltaa YK:n ilmastosopimusneuvotteluissa. Lisäksi Greenpeace on ainoa vaikutusvaltaisiksi tunnistetuista ympäristöjärjestöistä, joka ei ota vastaan rahoitusta yrityksiltä tai hallituksilta, ja on siten täysin riippumaton toimija.

Seurausten dokumentointi

Olemme dokumentoineet ilmastonmuutoksen vaikutuksia eri puolilla maailmaa ja jakaneet tätä tietoa päätöksentekijöille. Tutkimusretkillemme osallistuu usein myös riippumattomia tutkijoita. Viimeisimmät tutkimusretkemme ovat suuntautuneet arktisille alueille, Kiinaan, Etelä-Amerikkaan ja Afrikkaan.
 

Ilmastorikollisten paljastaminen

Aktivistit pysäyttivät öljyporauslaivan uimalla sen eteen 2010.

 

Olemme tutkineet ja kartoittaneet maailman suurimmilla sademetsäalueilla tapahtuvia ympäristörikoksia. Esimerkiksi Indonesiassa olemme paljastaneet, kuinka palmuöljyn tuotanto johtaa sademetsien ja turvesoiden raivaamiseen ja laajoihin kasvihuonekaasupäästöihin, vaikka palmuöljy -yhtiöt haluavat muuta väittää.

Greenpeace on tehnyt pitkään työtä selvittääkseen fossiilisten polttoaineiden ympärillä liikkuvia rahavirtoja sekä ilmastoskeptikkojen yhteyksiä öljy-yhtiöihin. Olemme painostaneet hallituksia lopettamaan tukensa uusien öljyvarantojen etsimiselle, sillä edes nyt löydettyjä varoja ei voida käyttää ilman katastrofaalisia seurauksia ympäristölle ja ihmiskunnalle.


Väärät vaihtoehdot

10. marraskuuta 2010

Viestintäpäällikkö Juha Aromaa Itsekkyyden muistomerkin julkaisutilaisuudessa syksyllä 2010. © Greenpeace

Ydinvoimaa myydään ratkaisuna päästöjen vähentämiseen. Todellisuudessa ydinvoimaan sijoittavat maat – Suomi mukaan lukien - ovat tyypillisesti unohtaneet energiansäästön ja uusiutuvan energian. Tämän lisäksi tulevat ydinvoimaan liittyvät turvallisuusongelmat, korkea hinta ja ratkaisematon ydinjätteen loppusijoitus.Kaiken kaikkiaan ydinvoima on erittäin riskialtis ja hidas tapa ratkaista ilmastohaastetta.