Ilmastonmuutoksen syyt

Sivu - marraskuu 15, 2010
Ilmastonmuutoksen aiheuttamista vakavista seurauksista vallitsee laaja tieteellinen ja poliittinenkin yksimielisyys. Ilmastonmuutoksen torjunta on silti osoittautunut vaikeaksi – lähinnä poliittisista syistä.

10. tammikuuta 2014

Jääkarhu sulan meren äärellä. © Nick Cobbing / Greenpeace

Ilmakehän tietyt kaasut, ertunenässä hiilidioksidi, hidastavat lämmön pakenemista maapallolta, ja näin pitävätä maapalloa lämpimänä. Tämä kasvihuoneilmiö on perusedellytys nykyiselle elämälle, mutta teollisen vallankumouksen myötä ihminen on fossiilisten polttoaineiden polton ja maankäytön muutosten takia alkanut tuottaa niin paljon kasvihuonekaasuja, että lämmön pakeneminen maapallolta hidastuu entisestään, jonka seurauksena maapallo lämpenee. Viime vuosina lisääntyneen tutkimuksen ansiosta tiedeyhteisö on nyt hyvin yksimielinen siitä, että päävastuussa lämpötilan noususta olemme me ihmiset. Luonnollisilla tekijöillä, kuten auringon säteilyllä, on hyvin pieni merkitys. Jos olet kiinnostunut ilmastonmuutoksen tieteellisestä perustasta, kannattaa tutustua esimerkiksi John Cookin Sceptical Science –sivuihin.

Tiedeyhteisön kanta vaikuttaa myös poliittiseen päätöksentekoon ja julkiseen keskusteluun. Ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen todellisuuden sijasta nykyään keskustellaan enimmäkseen siitä, miten lämpenemistä voidaan jarruttaa käytännössä.

Paljon työtä vaaditaan kuitenkin yhä, jotta katastrofaalinen ilmastonmuutos saadaan vältettyä.Teknisestä edistyksestämme huolimatta elämme energiantuotannossa yhä osittain teollisen vallankumouksen aikakautta. Käytämme fossiilisia polttoaineita kuten hiiltä, öljyä ja kaasua energiatarpeittemme tyydyttämiseen. Lisäksi hukkaamme tuotetusta energiasta suorastaan rikollisen paljon matkan varrelle. Tämä siitä huolimatta, että puhtaita ja edullisia ratkaisuja on olemassa kaikille pahimmille ilmastopäästösektoreille: energiantuotantoon, liikenteeseen, teollisuuteen ja kotitalouksille.

Muutos on mahdollinen, mutta nykyisestä tilanteesta hyötyvät toimijat kuten isot energia- ja autoyhtiöt eivät tule muuttamaan toimintaansa ilman niiden toimintaan vaikuttavia lakeja. Merkittävä osa maailman suurimmista yrityksistä on öljy- tai autoalan yrityksiä, joilla on vahva intressi ylläpitää kysyntää tuotteilleen ja pitää maailma riippuvaisena fossiilisista polttoaineista.

Hiilidioksidipäästöt eivät kunnioita rajoja. Valitettavasti maailman heikoimmassa asemassa olevat ihmiset tulevat kärsimään eniten niiden vaikutuksesta. Kun Kiinan ja Intian kaltaiset maat ovat vielä keskellä omaa teollista vallankumoustaan, on selvää, että tarvitsemme globaaleja sääntöjä ja globaalia yhteistyötä ongelman ratkaisemiseksi. YK:n ilmastosopimus ja sen alainen Kioton pöytäkirja olivat ensimmäisiä askeleita tätä kohti, mutta paljon enemmän on vielä tehtävä.