Lihan kulutus ja -tuotanto

Sivu - huhtikuu 20, 2018
Lihan kulutus ja -tuotanto

Lihan kulutus ja -tuotanto kasvavat sekä maailmanlaajuisesti, että Suomessa vuosittain. Vuonna 2016 suomalainen söi keskimäärin 81 kg luullista lihaa henkilöä kohden. Suurin syy lihan kulutuksen nousuun on siipikarja, jonka kulutus on kasvanut huomattavasti 1970-luvulta lähtien niin Suomessa kuin maailmallakin. Naudan, riistan ja sisäelinten kulutus on laskenut hieman 1970-luvulta ja sian sekä lampaan kulutus on noussut.

Lihan kulutuksen kotimaisuusaste Suomessa vuonna 2016 oli 80% ja lihaa tuotettiin Suomessa vuonna 2016 403,1 milj. kg.

EU:n alueella syödään yhteensä 35 miljoonaa tonnia lihaa vuosittain, noin 86 kg henkeä kohden vuodessa. EU:n suurimmat lihantuottaja maat ovat Saksa ja Ranska, joita seuraa Iso-Britannia. Suomi sijoittuu tilastoissa noin puoleen väliin.

Viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana lihantuotanto on noussut hieman yli 70 miljoonasta tonnista yli 325 miljoonaan tonniin maailmanlaajuisesti. Kasvua tapahtuu ympäri maailmaa, mutta suurin nousija on Aasia niin lihan kuin maidonkin tuottajana. Maailmanlaajuisesti lihaa kulutetaan lähes 45 kg henkilöä kohden vuodessa, mikä on puolet enemmän kuin viisikymmentä vuotta aikaisemmin.

 

20. huhtikuuta 2018

Siipikarjaa © Greenpeace

 

Aiheet